Pomozte Praze k Metropolitnímu plánu pro 21. století tady a teď (do 30. 6. 2022)

Připomínky zpracováváme do shodných připomínek SP6 jako námitky.
Pro nahrání Vaší připomínky se prosím přihlaste nebo registrujte

id Spádové území Lokalita / Název Nahrál Připomínka
186 Sedlec a Šárecké údolí 58. Sedlec- Vedení nových hlavních městských vazeb a spojení s vyznačením do veřejného zájmu Vladan Hodek Stáhnout
185 Společné Nejasný význam názvu Metropolitní plán Vladan Hodek Stáhnout
184 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 124/ Horní Liboc, 055/Veleslavín, 211 Starý Veleslavín, 513 Sídliště Červený vrch - zdražení a oddělení dešťových vod Vladan Hodek Stáhnout
183 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín Lokalita: 120 / Kladenská – transformační plocha 411/120/2324 Jirka Škvor Stáhnout
182 Bubeneč a Dejvice Lokalita: 320 / Vily Bubeneč – transformační plocha 411/320/2564 Jirka Škvor Stáhnout
181 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín Lokalita: 513 / Sídliště Červený Vrch – těleso Buštěhradské dráhy Jirka Škvor Stáhnout
180 Sedlec a Šárecké údolí Přesunout RWY-06R-24L z návrhu do územní rezervy Vladan Hodek Stáhnout
179 Bubeneč a Dejvice Lokalita: 323 / Staré Dejvice – těleso Buštěhradské dráhy Jirka Škvor Stáhnout
178 Bubeneč a Dejvice 053 / Hradčanská – těleso Buštěhradské dráhy Jirka Škvor Stáhnout
177 Bubeneč a Dejvice Lokalita: 029 / Dejvice a Bubeneč – těleso Buštěhradské dráhy Jirka Škvor Stáhnout
176 Dědina, D. Liboc, Ruzyně Námitka - 871/Litovický potok Vladan Hodek Stáhnout
175 Ruzyně, Bílá Hora Námitka 213/Stará Ruznyně - grafická příloha Vladan Hodek Stáhnout
174 Ruzyně, Bílá Hora Lokalita 213/ Stará Ruzyně –zpracovat regulační plán Vladan Hodek Stáhnout
173 Břevnov 030 Dlabačov - Prostupnost lokalitou Dlabačov mezi ulicemi Pod Královkou a Za Pohořelcem Michal Chylík Stáhnout
172 Břevnov 674 Vypich– Prostupnost lokalitou Vypich mezi ulicemi Tomanova a Brunclíkova Michal Chylík Stáhnout
171 Břevnov 658 Stadion Strahov - Občanská vybavenost – sportovní plocha Běžecká, Atletická, Skokanská Michal Chylík Stáhnout
170 Břevnov 123 Velký Břevnov, 031 Břevnov, 330 Břevnovské vily - Břevnovská radiála od Vypichu k MÚK Malovanka Michal Chylík Stáhnout
169 Bubeneč a Dejvice 7_053/ Hradčanská - obrazová příloha k námitce 1-6 053/ Hradčanská Vladan Hodek Stáhnout
168 Bubeneč a Dejvice 7_ 053/ Hradčanská - obrazová příloha Vladan Hodek Stáhnout
167 Bubeneč a Dejvice 053/Hradčanská – Vystavět kvalitní a pestré městské prostředí Vladan Hodek Stáhnout
166 Bubeneč a Dejvice 053/Hradčanská – Zachování pohledových vazeb a horizontů Vladan Hodek Stáhnout
165 Bubeneč a Dejvice 053/Hradčanská – Náměstí se vzrostlou zelení - náměstí jako park Vladan Hodek Stáhnout
164 Bubeneč a Dejvice 053/Hradčanská – a dále do Střešovic a Břevnova – Humanizace ul. Milady Horákové Vladan Hodek Stáhnout
163 Bubeneč a Dejvice 2_053/Hradčanská - zelené pásy Vladan Hodek Stáhnout
162 Bubeneč a Dejvice 1. 053/Hradčanská – výšková regulace Vladan Hodek Stáhnout
161 Petřiny a okolí 2. 515 / SÍDLIŠTĚ PETŘINY - nedůsledně vyznačená veřejná vybavenost Jiří Hušek Stáhnout
160 Petřiny a okolí 5. 515 / SÍDLIŠTĚ PETŘINY - Výšková regulace vytváří potenciál pro změny Jiří Hušek Stáhnout
159 Petřiny a okolí 4. 515 / SÍDLIŠTĚ PETŘINY - Nedůsledně vyznačena komerční vybavenost Jiří Hušek Stáhnout
158 Petřiny a okolí 3. 515 / SÍDLIŠTĚ PETŘINY - nevymahatelné a špatně vyznačené veřejné prostranství Jiří Hušek Stáhnout
157 Petřiny a okolí 515 Sídliště Petřiny 7- kolejová doprava Jiří Hušek Stáhnout
156 Petřiny a okolí 6. 515 / SÍDLIŠTĚ PETŘINY - nevymezena bezmotorová doprava Jiří Hušek Stáhnout
155 Petřiny a okolí 1. 515 / SÍDLIŠTĚ PETŘINY - hranice lokality Jiří Hušek Stáhnout
154 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín Lokalita: 120 / Kladenská – těleso Buštěhradské dráhy Jirka Škvor Stáhnout
153 Bubeneč a Dejvice Lokalita: 320 / Vily Bubeneč – těleso Buštěhradské dráhy Jirka Škvor Stáhnout
152 Bubeneč a Dejvice Lokalita: 320 / Vily Bubeneč – výšková regulace Jirka Škvor Stáhnout
151 Bubeneč a Dejvice Lokalita: 320 / Vily Bubeneč – park L. Cárdenase Jirka Škvor Stáhnout
150 Bubeneč a Dejvice Lokalita: 320 / Vily Bubeneč – stabilita území Jirka Škvor Stáhnout
149 Bubeneč a Dejvice Lokalita: 320 / Vily Bubeneč – vymezení lokality Jirka Škvor Stáhnout
148 Petřiny a okolí Lokalita 659 Vojenská nemocnice - neřešená prostupnost Jiří Hušek Stáhnout
147 Petřiny a okolí Lokalita 326 Na Větrníku - Omezení zeleně a chybějící bezmotorová doprava Jiří Hušek Stáhnout
146 Petřiny a okolí Lokalita 326 Na Větrníku - Vymezit prostupnost pro cyklodopravu nepodporavat individuální dopravu Jiří Hušek Stáhnout
145 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 513 - Sídliště Červený vrch - vymezit areál komerční vybavenosti Jiří Hušek Stáhnout
144 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 513/SÍDLIŠTĚ ČERVENÝ VRCH - skrytá plocha rozvoje o výškové regulaci 4 RPB Jiří Hušek Stáhnout
143 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 5.Lokalita 327 Vokovice - Zeleň ve veřejném prostranství Jiří Hušek Stáhnout
142 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 4.Lokalita 327 Vokovice - neřešena obslužnost území Jiří Hušek Stáhnout
141 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 3. Lokalita 327 Vokovice - upravit hranice transformační plochy Jiří Hušek Stáhnout
140 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 2.Lokalita 327 Vokovice - Nedostatečná veřejná vybavenost Jiří Hušek Stáhnout
139 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 1. Lokalita 327 Vokovice - nevhodné parametry transformační plochy Jiří Hušek Stáhnout
138 Sedlec a Šárecké údolí Příloha námitka 52-60 Šárecké údolí Jarmila Koňaříková Stáhnout
137 Sedlec a Šárecké údolí 60. Šárecké údolí - Vyznačení důležitých pěších vazeb a spojení do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
136 Sedlec a Šárecké údolí 59. Šárecké údolí - Vyznačení důležitých pěších a cyklistických vazeb a spojení do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
135 Sedlec a Šárecké údolí 57. Šárecké údolí - Vedení nových hlavních bezmotorových vazeb a spojení vyznačením cest do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
134 Sedlec a Šárecké údolí 56. Šárecké údolí - Vedení nových hlavních bezmotorových vazeb a spojení s vyznačením cest do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
133 Sedlec a Šárecké údolí 55. Šárecké údolí - Vedení nových hlavních bezmotorových vazeb a spojení s vyznačením cest do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
132 Sedlec a Šárecké údolí 54. Šárecké údolí - Vedení nových hlavních bezmotorových vazeb a spojení s vyznačením cest do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
131 Sedlec a Šárecké údolí 53. Šárecké údolí - Vedení nových hlavních bezmotorových vazeb a spojení s vyznačením cest do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
130 Sedlec a Šárecké údolí 52. Šárceké údoí - Vedení nových hlavních bezmotorových vazeb a spojení s vyznačením cest do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
129 Sedlec a Šárecké údolí 51. Šárecké údolí - Rozšíření rekreačně oddechových ploch z Podbaby do Sedlce Jarmila Koňaříková Stáhnout
128 Sedlec a Šárecké údolí 50. Šárecké údolí - Zrušení přivaděče Rybářka Jarmila Koňaříková Stáhnout
127 Sedlec a Šárecké údolí 49. Šárecké údolí - Úprava hranic lokalit 163/Papírenská, 119/Podbaba, 321 Baba, 961/Vltava sever Jarmila Koňaříková Stáhnout
126 Sedlec a Šárecké údolí Příloha námitka 23-48 Šárecké údolí Jarmila Koňaříková Stáhnout
125 Sedlec a Šárecké údolí 48 – Šárecké údolí - Vymezení rekreační vybavenosti s individuálním regulativem oddechové plochy - lanové centrum, hřiště, zázemí. Jarmila Koňaříková Stáhnout
124 Sedlec a Šárecké údolí 47 – Šárecké údolí - Vymezení občanské vybavenosti s individuálním regulativem - lesní mateřská školka - ekocentrum. Jarmila Koňaříková Stáhnout
123 Sedlec a Šárecké údolí 46 – Šárecké údolí - Vstup do Šárecko-Lysolajského údolí - veřejný prostor u viaduktu na začátku ul. V Podbabě. Jarmila Koňaříková Stáhnout
122 Sedlec a Šárecké údolí 45 – Šárecké údolí - Břetislavka - veřejný prostor vstup do Šárky Jarmila Koňaříková Stáhnout
121 Sedlec a Šárecké údolí 44 – Šárecké údolí - Žežulka - vyznačení nové účelové komunikace k parcelám Jarmila Koňaříková Stáhnout
120 Sedlec a Šárecké údolí 43 – Šárecké údolí - Žežulka - veřejný oddechový prostor jako lokální veřejná plocha Jarmila Koňaříková Stáhnout
119 Sedlec a Šárecké údolí 42 – Šárecké údolí - Žežulka - rekreační vybavenost doplnit a vymezit jako veřejnou sportovní vybavenost do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
118 Sedlec a Šárecké údolí 41 – Šárecké údolí - Před Šatovkou - veřejný prostor náměstí - náves s vodní plochou a plochou pro setkání a oddech. Jarmila Koňaříková Stáhnout
117 Sedlec a Šárecké údolí 40 – Šárecké údolí - Šatovka občanská vybavenost Jarmila Koňaříková Stáhnout
116 Sedlec a Šárecké údolí 39 – Šárecké údolí - Místo transformační plochy 411/243/2475 zachovat stávající veřejnou rekreační vybavenost. Jarmila Koňaříková Stáhnout
115 Sedlec a Šárecké údolí 38 – Šárecké údolí - Veřejný prostor náměstí, Křižovatka ul. Pokojná, V Šáreckém údolí. Vymezit do veřejného zájmu. Jarmila Koňaříková Stáhnout
114 Sedlec a Šárecké údolí 37 – Šárecké údolí - Občanská vybavenost Kalinův Mlýn Jarmila Koňaříková Stáhnout
113 Sedlec a Šárecké údolí 36 – Šárecké údolí - Veřejný prostor náměstí, krajinné řešení - úprava křižovatky do podoby malého veřejného prostranství Jarmila Koňaříková Stáhnout
112 Sedlec a Šárecké údolí 35 – Šárecké údolí - Veřejný prostor náměstí, krajinné řešení havarijního přepadu ředěných splaškových vod - vymezit do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
111 Sedlec a Šárecké údolí 34 – Šárecké údolí - Občanská vybavenost - doplnit a vymezit do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
110 Sedlec a Šárecké údolí 33 – Šárecké údolí - Občanská vybavenost - doplnit a vymezit do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
109 Sedlec a Šárecké údolí 32 – Šárecké údolí - Rekreační vybavenost - doplnit a vymezit jako veřejnou sportovní vybavenost do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
108 Sedlec a Šárecké údolí 31 – Šárecké údolí - Rekreační vybavenost - doplnit a vymezit jako veřejnou sportovní vybavenost do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
107 Sedlec a Šárecké údolí 30 – Šárecké údolí -Rekreační vybavenost - doplnit a vymezit jako veřejnou sportovní vybavenost do veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
106 Sedlec a Šárecké údolí 29 – Šárecké údolí -Ochrana vřesoviště na Zlatnici jako individuální požadavek veřejného zájmu Jarmila Koňaříková Stáhnout
105 Sedlec a Šárecké údolí 28 – Šárecké údolí - Rozvoj přírodních ploch v souladu se zájmy ochrany přírodních hodnot i s potřebou ochrany krajinného rázu Jarmila Koňaříková Stáhnout
104 Sedlec a Šárecké údolí 27 – Šárecké údolí -Veřejný zklidněný prostor na Jenerálce místo městské radiály Jarmila Koňaříková Stáhnout
103 Sedlec a Šárecké údolí 26 – Šárecké údolí -Horoměřická ulice musí být pouze místní sběrnou komunikací, která propojuje urbanizovaná území hl.m. Prahy Jarmila Koňaříková Stáhnout
102 Sedlec a Šárecké údolí 25 – Šárecké údolí - Protipovodňová opatření proti vzedmuté na Šárecko- Litovickém potoce Jarmila Koňaříková Stáhnout
101 Sedlec a Šárecké údolí 24 – Šárecké údolí - Protipovodňová opatření proti vzedmuté Vltavě a bleskovým povodním na Šárecko-Litovickém potoce Jarmila Koňaříková Stáhnout
100 Sedlec a Šárecké údolí 23 – Šárecké údolí - Rozšiřování zastavitelného území Jarmila Koňaříková Stáhnout
99 Sedlec a Šárecké údolí 22 – Šárecké údolí - Doplnění individuálních regulativů - požadavek na individuální výškovou regulaci a kapacit HPP objektů Jarmila Koňaříková Stáhnout
98 Sedlec a Šárecké údolí 21 – Šárecké údolí -Výšková regulace, zachování krajinných dominant, panoramat a pohledových horizontů Sedlec Jarmila Koňaříková Stáhnout
97 Sedlec a Šárecké údolí 20 – Šárecké údolí - Výšková regulace, zachování krajinných dominant, panoramat a pohledových Baba - viladomy. Jarmila Koňaříková Stáhnout
96 Sedlec a Šárecké údolí 19 – Šárecké údolí - Výšková regulace, zachování krajinných dominant, panoramat a pohledových horizontů - kostelík u Sv. Matěje Jarmila Koňaříková Stáhnout
95 Sedlec a Šárecké údolí 18 – Šárecké údolí - Místo krajinného rozhraní přijmout konkrétní opatření,které budou bránit uzavírání údolí a oplocování přírodních ploch. Jarmila Koňaříková Stáhnout
94 Sedlec a Šárecké údolí 17 – Šárceké údolí - Upřesnění vymezení samoty individuálním regulativem Jarmila Koňaříková Stáhnout
93 Sedlec a Šárecké údolí 16 – Šárecké údolí - Upřesnění vymezení samoty individuálním regulativem Jarmila Koňaříková Stáhnout
92 Sedlec a Šárecké údolí 15 – Šárecké údolí - Chybné nebo nepřesné vymezení samot Jarmila Koňaříková Stáhnout
91 Sedlec a Šárecké údolí 14 – Šárecké údolí - Chybné nebo nepřesné vymezení samot Jarmila Koňaříková Stáhnout
90 Sedlec a Šárecké údolí 13 – Šárecké údolí - Chybné nebo nepřesné vymezení samot Jarmila Koňaříková Stáhnout
89 Sedlec a Šárecké údolí 12 – Šárecké údolí - Zohledňovat strategické cíle a rozhodovat o území dle územní studie nebo regulačního plánu. Jarmila Koňaříková Stáhnout
88 Sedlec a Šárecké údolí 11 – Šárecké údolí - Doplnění individuálních regulativů - požadavek na rozhodování dle posouzení krajinného rázu a hodnot v území. Jarmila Koňaříková Stáhnout
87 Sedlec a Šárecké údolí 10. Šárecké údolí - Vymezit lokalitu Městský park Červený vrch Jarmila Koňaříková Stáhnout
86 Sedlec a Šárecké údolí 9. Šárecké údolí - Vymezit lokalitu Park Baba/Podbaba Jarmila Koňaříková Stáhnout
85 Sedlec a Šárecké údolí 8. Šárecké údolí - Vymezit lokalitu Park Dolní Šárka Jarmila Koňaříková Stáhnout
84 Sedlec a Šárecké údolí 7. Šárecké údolí - Vymezit lokalitu Zahrádková osada Jenerálka Jarmila Koňaříková Stáhnout
83 Sedlec a Šárecké údolí 6. Šárecké údolí - Vymezit lokalitu Park Lysolaje, Suchdol Jarmila Koňaříková Stáhnout
82 Sedlec a Šárecké údolí 5. Šárecké údolí - Vymezit lokalitu Park Jenerálka Jarmila Koňaříková Stáhnout
81 Sedlec a Šárecké údolí 4. Šárecké údolí - Vymezit lokalitu Park Gabrielka Nebušice Jarmila Koňaříková Stáhnout
80 Sedlec a Šárecké údolí Příloha námitka 3 Šárecké údolí Jarmila Koňaříková Stáhnout
79 Sedlec a Šárecké údolí 3. Šárecké údolí - Navrhované dělení území přírodního parku do nesouvisejících lokalit neodpovídá krajinnému rázu Jarmila Koňaříková Stáhnout
78 Sedlec a Šárecké údolí 2. Šárecké údolí - vymezení přírodních památek do hlavního výkresu Jarmila Koňaříková Stáhnout
77 Sedlec a Šárecké údolí 1.Šárecké údolí - Specifické spádové (rekreačně oddechové) území – vymezení parku Jarmila Koňaříková Stáhnout
76 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 237 Vokovice (nová připomínka? ) Lucie Štůlová Stáhnout
75 Ruzyně, Bílá Hora Bílá Hora lokality 328, 832, 833, 896 - Nedostatečná ochrana stávajících parků Jindra Kvapilová Stáhnout
74 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 211 Starý Veleslavín - vymezení areálu zámku Veleslavín Pavel Charvát Stáhnout
73 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 121 Strnadovy zahrady - hranice lokality Pavel Charvát Stáhnout
72 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 121 Strnadovy zahrady - nesouhlas s estakádou Pavel Charvát Stáhnout
71 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 121 Strnadovy zahrady - požadavek na regulační plán Pavel Charvát Stáhnout
70 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 211 Starý Veleslavín a 120 Kladenská - Klimatický plán Pavel Charvát Stáhnout
69 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 211 Starý Veleslavín - nesoulad výkresu s cílovým charakterem Pavel Charvát Stáhnout
68 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 211 Starý Veleslavín - chybné hranice lokality Pavel Charvát Stáhnout
67 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 55- Veleslavín - pěší prostupnost Pavel Charvát Stáhnout
66 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 55 Veleslavín - výšková regulace Pavel Charvát Stáhnout
65 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 55 Veleslavín - vymezení lokality Pavel Charvát Stáhnout
64 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 327 Vokovice Lucie Štůlová Stáhnout
63 Petřiny a okolí 659 Vojenská nemocnice Petr Toman Stáhnout
62 Společné Dejvice, Bubeneč a Lysolaje od pí. Trejbalové Jarmila Koňaříková Stáhnout
61 Petřiny a okolí 326 Na Větrníku Petr Toman Stáhnout
60 Dědina, D. Liboc, Ruzyně Lokalita 871/Litovický potok - nevymahatelnost netransparentnost Lenka Špičáková Stáhnout
59 Dědina, D. Liboc, Ruzyně Lokalita 871 - Litovický potok - potenciální zastavitelnost Lenka Špičáková Stáhnout
58 Společné 15 – Povinná standardizace posuzování a vyhodnocování záměrů Vladan Hodek Stáhnout
57 Společné 14 – Vyrovnání vlivu rozvoje města na kvalitu života občanů. Vladan Hodek Stáhnout
56 Dědina, D. Liboc, Ruzyně 517 Sídliště na Dědině - požadavek na regulační plán Pavel Charvát Stáhnout
55 Dědina, D. Liboc, Ruzyně 125 Dědina - požadavek na regulační plán Pavel Charvát Stáhnout
54 Bubeneč a Dejvice 119 Podbaba - skrytá transformace Pavel Charvát Stáhnout
53 Bubeneč a Dejvice 53 Hradčanská - prostupnost Pavel Charvát Stáhnout
52 Bubeneč a Dejvice 53 Hradčanská - požadavek na regulační plán Pavel Charvát Stáhnout
51 Bubeneč a Dejvice 119 Podbaba - prostupnost Pavel Charvát Stáhnout
50 Bubeneč a Dejvice Lokalita - 119 Podbaba - požadavek na regulační plán Pavel Charvát Stáhnout
49 Ruzyně, Bílá Hora 872 Motolský háj přeťatý Břevnovskou radiálou Pavel Charvát Stáhnout
48 Bubeneč a Dejvice 635 Ústřední ČOV nezahrnuje klíčové projekty Klimatického plánu Prahy 2030 Pavel Charvát Stáhnout
47 Ruzyně, Bílá Hora 872 Motolský háj - shrnutí 25-5-2022 Pavel Charvát Stáhnout
46 Dědina, D. Liboc, Ruzyně 730 Buštěhradská dráha - shrnutí 29-5-2022 Pavel Charvát Stáhnout
45 Bubeneč a Dejvice 635 Ústřední ČOV - aktual 7-6-2022 Pavel Charvát Stáhnout
44 Dědina, D. Liboc, Ruzyně 517 Sídliště Na Dědině - shrnutí 1-6-2022 Pavel Charvát Stáhnout
43 Střešovice a Ořechovka 324 Ořechovka - shrnutí 29-5-2022 Pavel Charvát Stáhnout
42 Bubeneč a Dejvice 163 Papírenská - shrnutí 7-6-2022 Pavel Charvát Stáhnout
41 Dědina, D. Liboc, Ruzyně 125 Dědina - shrnutí 1-6-2022 Pavel Charvát Stáhnout
40 Hanspaulka a St. Dejvice 120 Kladenská - shrnutí 29-5-2022 Pavel Charvát Stáhnout
39 Bubeneč a Dejvice 119 Podbaba - shrnutí 7-6-2022 Pavel Charvát Stáhnout
38 Bubeneč a Dejvice 53 Hradčanská - shrnutí 26-5-2022 Pavel Charvát Stáhnout
37 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín Džbán Lucie Štůlová Stáhnout
36 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín Strnadovy zahrady veronika zapletalová Stáhnout
35 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín Nový Veleslavín veronika zapletalová Stáhnout
34 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín Starý Veleslavín veronika zapletalová Stáhnout
33 Společné Implementace Klimatického plánu Prahy 2030 do návrhu MPP Pavel Charvát Stáhnout
32 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 513 / Sídliště Červený vrch / komerční vybavenost Evropská 101 Jan Vlach Stáhnout
31 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 513 / Sídliště Červený vrch / plocha 800/513/2033 Jan Vlach Stáhnout
30 Dědina, D. Liboc, Ruzyně veřejná zeleň v ulici U Silnice Věra Kůrková Stáhnout
29 Sedlec a Šárecké údolí 5 – Rozvoj zástavby Sedlce vymahatelně podmínit odpovídající vybaveností a infrastrukturou. Vladan Hodek Stáhnout
28 Sedlec a Šárecké údolí 4 – Propojování zelení a bezmotorovou dopravou Vladan Hodek Stáhnout
27 Sedlec a Šárecké údolí 3 – Dálnici bez vyvolané dopravní indukce, poškození městského prostředí a občanů. Vladan Hodek Stáhnout
26 Sedlec a Šárecké údolí 2 – Utvářet městskou krajinu v lidském měřítku. Vladan Hodek Stáhnout
25 Sedlec a Šárecké údolí 1 – Vymezit územní rezervu pro městskou komunikaci s tramvajovou tratí ze Suchdola na Dlouhou míli. Vladan Hodek Stáhnout
24 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 165/Nová Ruzyně Pavel Charvát Stáhnout
23 Vokovice, Červený vrch a Veleslavín 165/Nová Ruzyně Pavel Charvát Stáhnout
22 Společné 13 – metropolitní priorita - udržitelné polyfunkční a polycentrické město Vladan Hodek Stáhnout
21 Společné 12 – Vymezení center a os městské vybavenosti a odpovídajícího spádového území Vladan Hodek Stáhnout
20 Společné 11 – Vytyčení základních zelených os pro denní využití Vladan Hodek Stáhnout
19 Společné 10 – zachování pohledových horizontů Vladan Hodek Stáhnout
18 Společné 9 – Vymezovat zelené pásy a koridory vzrostlé zeleně spolu s pěšími cestami a cyklotrasami Vladan Hodek Stáhnout
17 Společné 8 – aktivním městským managementem připravit území pro rychlý a koordinovaný rozvoj Vladan Hodek Stáhnout
16 Společné 7 – skutečná koordinace rozvoje hl. m. Prahy a obcí ve Středočeském kraji Vladan Hodek Stáhnout
15 Společné 6 – garance prostupnosti a vzniku tras pro bezmotorovou dopravu Vladan Hodek Stáhnout
14 Společné 5 – garance vzniku občanské vybavenosti Vladan Hodek Stáhnout
13 Společné 4 – změna klimatu – zahrnutí udržitelné infrastruktury Vladan Hodek Stáhnout
12 Společné 3 – aktivní koordinace rozvoje území města i pro konkrétní rozhodování v Vladan Hodek Stáhnout
11 Společné 2 – Garantování skutečné stability stabilizovaných území a řízení procesu Vladan Hodek Stáhnout
10 Společné 1 – Přehlednost, jednoznačnost, srozumitelnost Vladan Hodek Stáhnout
9 Ruzyně, Bílá Hora 9.Lokalita 907/ Zličín – Ruzyně Jindra Kvapilová Stáhnout
8 Petřiny a okolí 5.Lokalita 674 – Vypich Jindra Kvapilová Stáhnout
7 Břevnov 7.Lokalita 833 – Ladronka Jindra Kvapilová Stáhnout
6 Dědina, D. Liboc, Ruzyně 4.Lokalita 605 – Výzkumný ústav rostlinné výroby Jindra Kvapilová Stáhnout
5 Ruzyně, Bílá Hora 8.Lokalita 896 – Hvězda Jindra Kvapilová Stáhnout
4 Ruzyně, Bílá Hora 6.Lokalita 832 – Bělohorská pláň Jindra Kvapilová Stáhnout
3 Ruzyně, Bílá Hora 3.Lokalita 328 Bílá Hora Jindra Kvapilová Stáhnout
2 Ruzyně, Bílá Hora 2. Lokalita 213 – Stará Ruzyně Jindra Kvapilová Stáhnout
1 Ruzyně, Bílá Hora 1.Lokalita 165 – Nová Ruzyně Jindra Kvapilová Stáhnout