Pomozte Praze k Metropolitnímu plánu pro 21. století tady a teď (do 30. 6. 2022)

Zde naleznete seznam všech podání, které jsme jako spolek (na základě Vašich podaných připomínek) zpracovali a podali.
Každá námitka je složena z více Vašich připomínek. Obsah jednotlivých námitek si můžete zobrazit kliknutím na jednotlivé podané namitky.

MČ Praha 6 usnesením ZMČ 585/22 přejala zejména metodické námitky SP6 k MPP. S vydaným návrhem nesouhlasí a požaduje jeho zásadní opravu a vrácení do fáze společného jednání.

SP6_podáni_MHMP_plna_moc.pdf

Námitky společné - k metodickému zpracovnání metropolitního plánu MPP_podani_1.pdf
Obsahuje:
Námitky - širší území Šáreckéjo údolí - severozápadní okraj Prahy MPP_podani_2.pdf
Připomínky - spádové území Ruzyně, Bílá Hora MPP_podani_3.pdf
Námitky - implementace klimatický plán, regulační plány. Konkrétní hlavně Vokovice, Veleslavín MPP_podani_4.pdf
Námitky - Šárecké údolí vymezení přírodního parku a přepracování lokalit MPP_podani_5.pdf
Námitky - Šárecké údolí nové lokality MPP_podani_6.pdf
Námitky - Šárecké údolí - chráněné hodnoty - posuzovat území dle krajinného rázu, ochrana charakteru MPP_podani_7.pdf
Námitky - Šárecké údolí - plochy a využití, vybavenost a veřejný prostor MPP_podani_8.pdf
Obsahuje:
Námitky - Šárecké údolí - údolí Vltavy, infrastruktura MPP_podani_9.pdf
Námitky - Šárecké údolí a okolí - bezmotorová doprava MPP_podani_10.pdf
Námitky - Petřiny, Vokovice, Červený vrch, Bubeneč - konkrétní plochy, vybavenost, regulace MPP_podani_11.pdf
Obsahuje:
Námitky - Hradčanská plochy a regulace, Břevnov, Bubeneč, Dejvice MPP_podani_12.pdf