[2018] Ovlivněte podobu
metropolitního plánu

Využijte aplikaci a podejte vaše vlastní připomínky k metropolitnímu plánu na odbor územního rozvoje magistrátu hl.m. Prahy. Dle veřejné vyhlášky má každý občan právo podat připomínku. MČ Praha 6 připravila stanovisko do kterého vypořádala připomínky, které připravili garanti lokalit. I díky Vám všem co se zapojili MČ požaduje přepracování návrhu a namítá jako zásadní tyto metodické problémy.

Na listu lokality jsou všechny odevzdané připomínky od garantů pro MČ Prahu 6 ve sloupci „P6 připomínky“ podbarveny červeně. Je to shrnutí toho podstatného, ale aplikace obsahuje přes 5000 podnětů, komentářů a připomínek! Pod číslem počet komentářů, si můžete všechny podle lokalit prohlédnout. První shrnutí lze nalézt podle lokalit ve výstupech. Řada připomínek není ve shrnutí obsažena a je na vás, aby jste si je sami podali. Počet připomínek není nijak omezen. Podpořte i obecné připomínky (č. 1)

Ke každé lokalitě je připraven formulář „připomínka k tisku“. Červeně podbarvené jsou již připravené od garantů lokalit. Využít je může každý. Po rozkliknutí vyplníte datum, jméno, datum narození a adresu. Text připomínky můžete použít, nebo libovolně editovat a doplnit zkopírováním Vaší připomínky z aplikace. Výsledný text se na aplikaci neukládá! Slouží jen pro Vás a Vaše podání. Je určen ke zkopírování, nebo k tisku a poslání.

Vytištěnou připomínku lze poslat poštou, podat na podatelnu, datovou schránkou, nebo pokud máte digitální podpis i e-mailem. Viz. text vyhlášky.Vyjádřit k návrhu územního plánu se můžete teď. Neváhejte a pošlete Váš pohled, podpořte shrnutí garantů a vašich sousedů pouhým vyplněním nacionálů a tiskem připravené připomínky. Každý Váš hlas má smysl. Připomínky pomáhá připravovat i Arnika. Můžete se u ní inspirovat a podpořit i její připomínky.(Pozn. MČ informace z této aplikace bude využívat i nadále, proto prosíme, pokud nekopírujete do připomínky k tisku stávající komentáře, nebo výstupy a píšete připomínku novou, je dobré ji i nahrát do aplikace k dané lokalitě. To je možné provést po provedení registrace podle popsaného návodu kliknutím na název příslušné lokality.)