praha6.org

Spolky píší do časopisu Šestka

Spolky a iniciativy mají od ledna 2016 v radničním časopise Šestka vyhraženu jednu stránku pro svoje články. Základem k tomu je dohoda se starostou Ondřejem Kolářem z listopadu 2015. Za obsah stránky odpovídají pod články podepsaní autoři.
Pokud byste chtěli do obsahu také přispět, pište na spolky-redakce[zavinac]praha6·org

Co vyšlo v Šestce Co se nevešlo - nezkrácené verze článků, odkazy
Duben 2019
• K modernizaci Buštěhradské dráhy
• Bez regulace trhu tisíce nových bytů nepomohou
• Rekonstrukce Bělohorské vs. politika
• Letem světem
Související dokument se článkem "Bez regulace trhu tisíce nových bytů nepomohou": Bytová problematika v Praze PDF, 2352 KB
(Kritické zhodnocení) Pojmenování problému. Východiska. Shrnuití. Závěry. Doporučení. Analytická část. Zdroje.

Ke článku "Rekonstrukce Bělohorské vs. politika": Změny v projektu rekonstrukce Bělohorské? Stanovisko břevnovských spolků

K letem světem: Hotel Petynku vystřídá Polyfunkční (převážně bytový) dům
(Za textem v Letem světem přidala redakce časopisu bez konzultace s autorem zbytečnou poznámku o podání námitek rady proti této změně. Poznámka autora k poznámce: přitom rada loni se změnou záměru souhlasila!)
Březen 2019
• Bezprecedentní zásah do přírodního parku Šárka
• Nový stavební zákon
• Zchátralé vily na Špejcharu
• Letem světem
Šatovka pro seniory = bezprecentní zásah do zeleně Šárky

K Letem světem: Namísto Ledního medvěda "Klec na medvěda" - po vzoru průmyslových skeletových staveb
Únor 2019
• Křižovatka Veleslavín
• Kauza: jednosměrky v Břevnově
• Setkání se starostou
• Letem světem
Leden 2019
• Otazníky kolem dopravy
• Konec břevnovského mrakodrapu
• Otevřená radnice i v roce 2019
• Letem světem
Podrobný dokument ke článku "Otazníky kolem dopravy": Pražská doprava 2000-2040, PDF 1447 KB
(Kritické zhodnocení) Základní data. Příčiny nárůstu dopravních intenzit. Vývoj dopravní intenzity 2000-2040. Možná řešení.

POZN. RED. (časopisu Šestka): První setkání starosty O. Koláře a vedení radnice se zástupci spolků v tomto volební období proběhne ve čtvrtek 17. ledna od 18 hodin.
Prosinec 2018
• Zámek Veleslavín - co dál
• Dostupnost bydlení v Praze
• Černá stavba v Šáreckém údolí
• Letem světem
Zámek Veleslavín - webové stránky ke kauze (spolek Hradní potok)

Podrobný dokument ke článku "Dostupnost bydlení v Praze": Bytová problematika v Praze, PDF 2352 KB
(Kritické zhodnocení) Pojmenování problému. Východiska. Shrnuití. Závěry. Doporučení. Analytická část. Zdroje.

Vyjádření odboru výstavby ke článku "Černá stavba v Šáreckém údolí"
Listopad 2018
• Politické strany souhlasí s názory spolků
• Zavřená radnice
• Letem světem
Vyjádření radnice ke článku "Zavřená radnice"
Říjen 2018
• O budoucí podobě Prahy 6 rozhodnou občané
• Ankety pro kandidující strany
• Letem světem
• Jinde nevídané: stránka spolků už 3 roky!
POTOK 2018 - anketa spolků pro kandidáty do zastupitelstva

Rozcestník pro Místní předvolební ankety
Září 2018
• Poznejte kandidáty na zastupitele
• Letem světem
POTOK 2018 - anketa spolků pro kandidáty do zastupitelstva
Červenec 2018
• Areál Veleslavínského zámku veřejnosti
• Plány nejen pro Ladronku
• Připomínky k metroplánu už jen na magistrát
• Letem světem
Červen 2018
• Macharovo náměstí – prostě ho přestavíme!
• Metropolitní plán musí být pro lidi
• Letem světem
Květen 2018
• V čem žijeme na šestce?
• Občané připomínkovali metropolitní plán
• Letem světem
Měření škodlivin aneb v čem žijeme na šestce? - doplnění k článku "V čem žijeme na šestce?" (pdf)
Duben 2018
• Památka nepamátka (komentář k památkové ochraně Polikliniky Pod Marjánkou
• Kdo ohlídá KES?
• Odstraňování graffiti levněji?
• Letem světem
Březen 2018
• Bubenečské vily včera a dnes
• Dočkají se Šárečtí ochrany proti povodním?
• Metropolitní plán – poslední možnost ho ovlivnit
• Letem světem

K článku "Metropolitní plán – poslední možnost ho ovlivnit": Ovlivněte podobu metropolitního plánu - webová aplikace spolků s mapou pro jeho připomínkování.
Únor 2018
• Matragi chystá novou vilu
• Metropolitní plán – naše Praha 6 vás potřebuje!
• Právo na informace
• Letem světem

K článku "Metropolitní plán – naše Praha 6 vás potřebuje!": Ovlivněte podobu metropolitního plánu - webová aplikace spolků s mapou pro jeho připomínkování.
Leden 2018
• Nájezd na fotbalové hřiště
• Metropolitní plán se týká i vás
• Rekonstrukce Šestky: Otevřená radnice
• Letem světem
Podrobněji k článku Nájezd na fotbalové hřiště

Podrobněji k článku Metropolitní plán se týká i vás, také webová aplikace spolků s mapou pro jeho připomínkování.
Prosinec 2017
• Politiky nešetříme
• Náměstí na Petřinách
• Letem světem

Další 2 články na stránce nejsou články spolků:
• Quo vadis, polikliniko?
• Odpověď k článku o Pernikářce

Pozn: Prosincová Šestka nevyšla v pdf, proto je stránka pouze oskenovaná.
Vyjádření redakce spolků k neotištění původního článku Quo vadis, polikliniko a ke zveřejnění Odpovědi k článku o Pernikářce: Radnice cenzuruje stránku spolků v Šestce

Nezveřejněný článek Quo vadis, polikliniko?

Listopad 2017
• Výstavba Geosanu v dýmu Patočkovy ulice
• Místo památné usedlosti vila pro zbrojaře
• Letem světem
• Podněty k územnímu plánu
Podrobný článek Ovlivněte podobu Metropolitního plánu

Podrobný článek k článku v Šestce "Místo památné usedlosti vila pro zbrojaře": Usedlost Pernikářka: prolomení památkové ochrany aneb koupil, aby zboural

Říjen 2017
• TELEHOUSE pro občany?
• Motorovky na Kulaťáku
• Budoucnost zahrádkové sady Jenerálka
• Letem světem
Podrobný článek k "motorovkám na Kulaťáku" doplníme...

Září 2017
• Odvolání proti Southern Hill uspělo
• Ovlivněte podobu Metropolitního plánu!
• Radnice musí začít hájit veřejný zájem
• Usnesení o Šáreckém údolí
• Letem světem
Podrobný článek Ovlivněte podobu Metropolitního plánu

Červenec 2017
• Strahov se bude měnit a nevíme jak
• Nečinný stavební úřad pomáhá černým stavbám
• Veřejnost přijde o právo připomínkovat stavby
• Letem světem
Developerská koalice ČSSD, ANO, TOP09 připravuje změny na Strahově (ke článku Strahov se bude měnit a nevíme jak)

Červen 2017
• Bourání vil na Milady Horákové?
• Strouhalák v ohrožení
• Konec zahrádek na Jenerálce?
• Letem světem
Vily na Milady Horákové (historie kauzy Lordship - do května 2015)

Strouhalák v ohrožení (stránky spolku Beseda na Vořechovce)
Květen 2017
• LDN: stále mlhavo
• Bruslodrom Ladronka?
• Poslanci hlasovali pro omezení práv občanů
• Letem světem
Duben 2017
• Účast spolků ve správních řízeních ohrožena
• Zachraňme Kalinův mlýn
• Strnadovy zahrady mají opět šanci
• Letem světem
Dopis k novele stavebního zákona zaslaný poslancům Parlamentu České republiky 23. března 2017 (Společně pro Šestku, připodepsáno 76 spolky)

Změna Z-2590 neplatí. Strnadovo zahradnictví je opět zahradnictvím (podrobné informace o kauze)

Březen 2017
• Proti prachu na Malovance
• Společenské akce na Hanspaulce v ohrožení
• Mám nápad pro Šestku
• Letem světem
Únor 2017
• (Ne)otevřená radnice
• „Obchvat“ Kulaťáku nepomůže
• Proč jde radnice na ruku developerům?
• Letem světem
Proč jde radnice na ruku developerům? (nezkrácená verze článku)

Leden 2017
• Nejasnosti kolem polikliniky Marjánka
• Luxusní bydlení místo LDN?
• Letem světem

• Bilance setkávání radnice se spolky (samostatná stránka v lednovém čísle s názory spolků)
Prosinec 2016
• K dopravní situaci
• Jak je to s peticemi
• Smart či Smrad City?
• Letem světem
K dopravní situaci na Praze 6 (nezkrácená verze článku)

Smart či Smrad City (článek doplněný o fotografie)

Květinová louka v parku Královka (co se nevešlo - článek k tématu z Letem světem)

Listopad 2016
• Šárecké údolí a nový územní plán
• Co zbude z hřiště?
• Pronajaté parkoviště města
• Letem světem
Jak Praha přichází o parkoviště
Říjen 2016
• Telehouse: zmizí všechna zeleň?
• Dostavba Petynky
• Spolky připomínkují návrh změny územního plánu hl. m. Prahy
• Letem světem
Telehouse: Nástavba a přístavba telefonní ústředny - zmizí veškerá zeleň?
Září 2016
• Kauza Břetislavka
• Petice proti zastavění pozemků mezi Talochovou a Ve Střešovičkách
• Letem světem
• Zažít město jinak
• Tisková oprava
Červenec 2016
• Padne cenná vila na Petřinách?
• Bermudské trojúhelníky Prahy 6
• Padly lípy v Zavadilově
• Letem světem
Červen 2016
• Malovanka nezelená?
• Jak opravdu vylepšit Ladronku
• Letem světem
• Komentář Stavebního úřadu k textům spolků (nepodepsaný, na stránku rozhodně nepatřící)
Květen 2016
• Centrum Bořislavka dostalo zelenou
• Doprava a čistota ovzduší – otázky stále bez odpovědi
• Setkání spolků s vedením radnice
• Letem světem
Duben 2016
• Další problematická stavba v Šáreckém údolí
• Komu prospějí kanceláře na Bořislavce?
• Nebezpečné přecházení před ZŠ A. Čermáka
• Čarodějnice v Šáreckém údolí
• Letem světem
Březen 2016
• K výroční zprávě radnice
• Co dál s vilami na Horákové?
• Demolice na Bělohorské ulici
• Letem světem
Únor 2016
• Co dál se ŠATOVKOU
• Více informací pro občany!
• Komise pro územní rozvoj naším pohledem
• Letem světem
Leden 2016
• Šárecké údolí připravuje pravidla pro výstavbu
• Dva pohledy na černé stavby u Libockého rybníka
• Pražský chodec
• Z internetu
• Přijďte na setkání se starostou