Spolky podporující anketu v MČ

Libocké občanské sdružení
Občanské sdružení Bubeneč, z.s.
Praha 6 ztrácí tvář
Spolek Malovanka (dříve Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší Prahy 6)
Spolek Pod Bořislavkou
Spolek Pro Břevnov
Spolek pro Divokou Šárku
Spolek Šárecké údolí
Spolek Via Praha 6
Talichova, z.s.
Zelený Břevnov, z.s.
Životní prostředí Střešovice – Ořechovka
Spolu na Petřinách, z.s.
Hradní potok, spolek
Sdružení Tejnka, z. s.
Veleslavín - Vokovice k životu, spolek