C - Životní prostředí

Jaké závazky od stran a kandidátů poptáváme v anketě k jednotlivým tématům

14 Podpora místního života

Lokální aktivity místních obyvatel považujeme za nenahraditelnou součást života zdravého města.
Budeme podporovat komunitní život obyvatel. Budeme vytvářet přátelské prostředí a podmínky, aby se počet občanů zapojených do komunitního dění mohl zvyšovat. Budeme za tímto účelem rozvíjet transparentní grantový systém s podporou na webu MČ.

15 Kvalita ovzduší a hluk

Chceme, aby občané Prahy žili ve zdravém životním prostředí. Navrhneme opatření proti překračování hygienických limitů. Budeme měřit znečištění ovzduší a informace o kvalitě ovzduší zveřejňovat. Zjištěné hodnoty znečištění použijeme jako argument při jednání s magistrátem s cílem znečištění ovzduší snižovat. V místech s nadměrnou hlukovou zátěží, zajistíme objektivní měření hluku a dle výsledků budeme prosazovat technologie a opatření, které budou hluk trvale snižovat.

16 Zeleň ve městě

Uvědomujeme si význam zeleně pro život ve městě, a proto budeme stávající zeleň chránit a její plochy dále rozšiřovat. Budeme se snažit zelené pásy a koridory ve městě propojovat. Budeme pečovat o stromořadí v ulicích města a usilovat o jejich rozšiřování. Budeme podporovat ozeleňování střech a dbát na dostatečné zastoupení zeleně v připravovaných stavebních záměrech.

17 Voda ve městě

Vodu považujeme za cennou komoditu. Budeme podporovat hospodaření s dešťovou vodou a zlepšovat podmínky pro její vsakování. Budeme podporovat revitalizaci a obnovu toků. Budeme zřizovat vodní prvky ve městě - pítka, mlžítka a vodní plochy, a to i s využitím dešťové vody.