A - Nastavení pravidel

Jaké závazky od stran a kandidátů poptáváme v anketě k jednotlivým tématům

1 Zastupování občanů

Roli zastupitele bereme vážně, a proto budeme při správě města skutečně zastupovat zájmy občanů. Při našem rozhodování bude hlas obyvatel pro nás ten nejdůležitější, a proto budeme s občany aktivně komunikovat a spolupracovat.

2 Přehlednost a kontrolovatelnost

Zajistíme transparentní správu. Všechny úkony státní správy či samosprávy podléhají veřejné kontrole, proto budou zveřejňovány na webu MČ. Informace i úřední dokumenty bude možné hledat nejen podle čísla jednacího, ale i podle adresy, katastru a parcelního čísla, a také podle odpovědných osob, které podání vyřizují. Zobrazovat se budou nejen příslušné dokumenty, ale i stav projednávání a související lhůty. Vše bude zaneseno na webu v textu i v mapě.

3 Blíže k občanům

MČ (Praha 6) je příliš velká, aby mohla být řízena z jednoho místa bez podrobné místní znalosti. Abychom mohli město lépe spravovat a občany lépe zastupovat, vytvoříme pro menší funkční celky MČ pracovní skupiny či komise, složené ze zastupitelů, úředníků, odborníka na participaci a zástupců obyvatel. Taková komise bude přirozeně nejvhodnějším místem pro řešení místních problémů. Zároveň budou tyto komise i přirozeným kontaktním místem pro místní obyvatele. Komise bude zasedat v lokalitě a bude mít pro informování občanů vyhrazený prostor v časopise MČ (Šestka pro P6) a místo na webu MČ.

4 Zjednodušení a sjednocení správy

Zlepšíme současný stav, kdy se o správu města nekoordinovaně a bez jasných kompetencí dělí samospráva, státní správa a celoměstské organizace. Nastavíme pravidla tak, aby místní problémy byly řešeny v místě. Místní problémy bude koordinovat místní úřad a občan bude mít pro řešení problému jedno konkrétní kontaktní místo a jasně odpovědnou osobu.

Striktně oddělíme role při správě města, kdy samospráva zjišťuje a určuje veřejný zájem a státní správa při dodržování zákonů úkoly určené veřejným zájmem vymáhá a chrání. Budeme požadovat možnost přímého využití služeb celoměstských servisních organizací a magistrát bude dále zajišťovat jejich koordinaci.

5 Standardní postup při řešení problémů

Spravovat město a řešit jeho problémy chceme co nejlépe a předvídatelně. Proto do všech agend zakotvíme tento postup řešení problémů:

1. Poznání problému
2. Analýza problému
3. Zpracování variantních řešení
4. Vyhodnocení variant a výběr nejlepšího řešení
5. Vlastní vyřešení problému
6. Hodnocení, získání zpětné vazby

6 Systémové zapojení občanů

Zapojení občanů do rozhodování považujeme za správnou cestu při správě města. Úřad musí aktivně usilovat o získávání zpětné vazby pro svoje rozhodování, aby včas a účelně řešil skutečné problémy a potřeby občanů. Proto začneme pro komunikaci s občany mnohem více využívat moderní informační technologie a zřídíme participační odbor, který bude samosprávě i státní správě s komunikací a zapojováním občanů pomáhat.

7 Otevření komisí RMČ

Naším cílem je spravovat město ve prospěch jeho obyvatel a to co nejotevřeněji a s možností kontroly. Otevřeme komise veřejnosti a sami budeme aktivně zvát občany a spolky k projednávání bodů, které se jich mohou týkat. Neveřejná bude pouze ta nezbytná část zasedání komise, kde budou projednávány informace, jejichž zveřejnění zákon nedovoluje. Informace z jednání komisí budeme v co největší míře zveřejňovat.