Profil

Helena Briardová

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidát č. 1

100%
100% shoda kandidáta s tématy ankety
Shoda s tématy = procentuální vyjádření podpory témat POTOKa 2018 kandidátem

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

%

Poznámky, vysvětlení, kompetence:

S těmito požadavky podle mého názoru nelze nesouhlasit. Celou řadu z nich, například otevřenost jednání komisí veřejnosti, či vytváření určitých občanských struktur- vy je nazýváte komisemi- v jednotlivých lokalitách klub KSČM navrhoval už v minulém období. Stejně tak jsme pro lepší nastavení systému. Takže pokud budou kandidáti KSČM zvoleni rozhodně budou jednat v tomto duchu.

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

%

Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Pokud jde o metropolitní plán, za klub KSČM byla zaslána celá složka připomínek, které se vesměs shodovaly s připomínkami od spolků z Prahy 6. Vždy jsme podporovali participativní rozpočet a plánování. Možná by v budoucnu se měly návrhy spolků opravdu zaměřit na podstatné změny v lokalitách, skutečné určení centra a jeho zvelebování a ne jen na projekty typu lavička, pítko, WC. S tím pak souvisí i tvorba rozsáhlejších stavebních projektů. Klub KSČM ani v zastupitelstvu Prahy 6 ani v ZHMP nepodporoval projekty soukromých investorů, které hmotou či výškou narušovaly ráz dané lokality a zasazoval se především o stavby zajišťující potřebnou veřejnou vybavenost. V té souvislosti považuje za nezbytné zpracování regulačních plánů a územních studií a jejich přísné respektování. Podporujeme včasnou komunikaci s obyvateli místa, kde se připravuje nějaký významný projekt a respektování jejich většinového názoru. Stejně tak jsme pro znovuvytvoření investičního oddělení a posílení odboru správy majetku, které by řídily veškeré investiční aktivity ve veřejném zájmu.

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

%

Poznámky, vysvětlení, kompetence:

V těchto bodech už členové klubu zastupitelů KSČM jednali v minulém volebním období. Ivan Hrůza dosáhl na HMP pravidelné měření a zveřejňování výsledků měření imisí a hluku v okolí Patočkovy po zprovoznění tunelového komplexu Blanka a klub KSČM jako první začal požadovat návrat hospodaření s vodou pod hlavní město. Výsledkem je postupný převod akcií ze společnosti Veolia, která na pražské vodě generovala tučný zisk, zpět na hlavní město. Podporujeme obnovování a systematickou údržbu zeleně a zeleného pásu kolem Prahy a zejména jeho obranu před plány soukromých investorů. Podporujeme výstavbu stromů a keřů v okolí exponovaných ulic, je ovšem třeba pečlivěji vybírat druhy, které snesou méně kvalitní ovzduší.

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

%

Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Klub KSČM po celé uplynulé volební období požadoval výstavbu parkovišť P+R, dokončení okruhu kolem Prahy v již schválené stopě, včetně mostu před Vltavu na severní straně, podporuje výstavbu parkovacích domů a také urychlené dokončení Pražského okruhu, včetně potřebných radiál. Podporujeme rozšíření kolejové dopravy západním směrem i rekonstrukci Buštěhradské dráhy v tunelu pod Střešovicemi s odbočkou na letiště Ruzyně.