Program strany
71%
71% průměrná shoda strany s tématy
Průměrná shoda s tématy = součet "Shody strany s tématy [%]" a "Ověřené shody programu strany s tématy [%]" vydělený 2 (aritmetický průměr)

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

57.1429%

Zcela v programu:
2, 6, 7
Částečně v programu:
1, 4
Není v programu:
3, 5
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Tato část otázek reflektuje v podstatě dlouhodobý program Pirátů. Naše priority jsou zveřejněny zde: https://praha6.pirati.cz/program/.

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

41.6667%

Zcela v programu:
12, 13
Částečně v programu:
11
Není v programu:
8, 9, 10
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Otázky opět reflektují většinu pirátských zásad. U otázky č. 8 nelze říci, že chodec je jediným měřítkem. Nejsme v principu proti automobilové dopravě, ale musí s ní být nakládáno rozumně - MHD by měla být vždy, uvnitř Prahy, první volbou.

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

50%

Zcela v programu:
16, 17
Částečně v programu:
Není v programu:
14, 15
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Na Praze 6 se dlouhodobě tématům životního prostředí věnujeme. Odrazili se i v rámci našich priorit, zveřejněných zde:
https://praha6.pirati.cz/program/

D - Doprava

Témata
18
NE
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

33.3333%

Zcela v programu:
20
Částečně v programu:
Není v programu:
18, 19
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

U otázky 18, ač s velkou částí souhlasím, nemohu s klidným svědomím napsat "podporuji", protože neznáme dopodrobna "Generel bezmotorové dopravy" a nejsme tedy schopni se s ním bezvýhradně ztotožnit.