Program strany
Profil

Petr Píša

Zelení - Strana zelených

Kandidát č. 1

100%
100% shoda kandidáta s tématy ankety
Shoda s tématy = procentuální vyjádření podpory témat POTOKa 2018 kandidátem

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

92.8571%

Zcela v programu:
1, 2, 3, 5, 6, 7
Částečně v programu:
4
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Mým předchůdcům v zastupitelstvu se roku 2014 prosadilo vtisknout obsah memoranda Společně pro Šestku do koaliční smlouvy a tím mohly být učiněny kroky k reálné participaci občanů - zastoupení spolků v komisích, participaticní rozpočet, opatrné pokusy o reálnou participaci radničních plánů (mj. Ladronka, nádraží Bubeneč). Jenže oproti jiným městským částem má šestka stále co dohánět - ochota k participaci byla navíc u jednotlivých členů rady naprosto rozdílná.

Jako Zelení se snažíme, aby bylo projednání s veřejností základním kamenem každého připravovaného projektu. Jendím z nástrojů mají být lokální komise, jejichž vznik propagujeme.

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

91.6667%

Zcela v programu:
8, 9, 11, 12, 13
Částečně v programu:
10
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Velmi si vážím energie, kterou občané a spolky věnovali do kvalitního připomínkování Metropolitního plánu. Z výsledků této iniciativy i ze vzrůstající ochoty občanů věnovat se otázkám budoucnosti svých lokalit může městská část do budoucna jenom těžit.

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

100%

Zcela v programu:
14, 15, 16, 17
Částečně v programu:
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Léto 2018 bylo tak horké, že se promítlo do programů snad všech politických stran. Najednou se všichni shodnou, že je třeba ochlazovat město, zadržovat v něm vodu, chránit městskou zeleň. Tak teď jenom, aby strany svůj volební program dokázaly překlopit do politické praxe...

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

83.3333%

Zcela v programu:
18, 19
Částečně v programu:
20
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Dopravní situaci ve městě nespasí nákladné investice, které budou jen do města přivádět další a další auta, ale především tlak na to, aby veřejná doprava byla rychlou, levnou, spolehlivou a komfortní alternativou té automobilové. A snaha vytvářet město krátkých vzdáleností - tedy takové město, kde je možné většinu záležitostí řešit pěšky.