Program strany
Profil

Taťána Klíčová

ANO 2011

Kandidát č. 1

100%
100% shoda kandidáta s tématy ankety
Shoda s tématy = procentuální vyjádření podpory témat POTOKa 2018 kandidátem

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

35.7143%

Zcela v programu:
2
Částečně v programu:
1, 4, 6
Není v programu:
3, 5, 7
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

25%

Zcela v programu:
Částečně v programu:
9, 10, 11
Není v programu:
8, 12, 13
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

ad 12) SNEO - správcovská firma pro objekty MČ,

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

0%

Zcela v programu:
Částečně v programu:
Není v programu:
14, 15, 16, 17
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

33.3333%

Zcela v programu:
Částečně v programu:
18, 19
Není v programu:
20
Poznámky, vysvětlení, kompetence: