Program strany
96%
96% průměrná shoda strany s tématy
Průměrná shoda s tématy = součet "Shody strany s tématy [%]" a "Ověřené shody programu strany s tématy [%]" vydělený 2 (aritmetický průměr)

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

92.8571%

Zcela v programu:
1, 2, 3, 5, 6, 7
Částečně v programu:
4
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Zelení vždy podporovali kroky vedoucí k opravdové participaci občanů na chodu radnice. Za našeho ročního působení v Radě městské části (2014-2015) jsme uspořádali mimo jiné první participační setkání Prahy 6, týkající se revitalizace parku Lázaro Cárdenase, a podařilo se nám prosadit zástupce spolků do každé komise městské části.

Co se týče otevřená komisí veřejnosti (bod č. 7). v tuto chvíli dle jednacího řádu není účast občanů na zasedání komisí (nejedná-li se o přizvané odborníky) možná. Opakovaně jsme usilovali o změnu jednacího řádu, mimo jiné s odkazem na úspěšnou praxi v jiných městských částech. Naposledy se tak stalo na jaře 2018. Náš návrh tehdy žádná z koaliččních ani opozičních stran nepodpořila. Odpovědi jiných stran v této anketě ovšem dávají naději, že se přece jenom blýská na lepší časy:)

Bližší popis k bodu 3 - Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, plánujeme zřídít devět místních poradních komisí pro jednotlivé části Prahy 6 (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

91.6667%

Zcela v programu:
8, 9, 11, 12, 13
Částečně v programu:
10
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Návrh Metropolitního plánu přinesl Praze 6 mnoho nebezpečí a hrozeb, ale také jedno výrazné pozitivum - spustil občanskou aktivitu dosud nevídaných rozměrů. Ať už bude osud tohoto návrhu MPP jakýkoli, Praha 6 musí umět na aktivitu občanů a spolků při připomínkování MPP navázat a dále ji rozvíjet. Touto cestou jsme se vydali i při tvorbě volebního programu Strany zelených (http://praha6.zeleni.cz/program), o jehož připomínkování jsme požádali garanty lokalit z připomínkování MPP. Pokud jako strana hájíme princip, že radnice má maximálně komunkovat s občany, chtěli jsme tento princip uplatnit i při tvorbě našeho volebního programu.

K bodu č. 12 - na "přehmaty" městské firmy SNEO dlouhodobě upozorňujeme a činnost této firmy se stala i tématem mimořádného zasedání zastupitelstva, které jsme vyvolali spolu s ostatními opozičními stranami v říjnu 2017 (je škoda, že koaliční strany, chlubící se jindy demokracií, ukázaly, že nejsou ochotny diskutovat o tématech nastoelných opozicí, a neschválily program jednání). Kritizovali jsme mimo jiné neprůhledný prodej areálu Na Dračkách (zastupitelé, kteří o věci měli hlasovat, dostali tehdy začerněný materiál, podle kterého měli rozhodnout), špatnou praxi při prodejích bytových jednotek nebo porušování zákona ohledně registru smluv. Více na http://praha6.zeleni.cz/category/kauzy/sneo/ .

K bodu č. 13 - v uplynulém volebním období jsme se angažovali mimo jiné v kauze funkcionalistické vily Na Petřinách (jako jediná ze stran v zastupitelstvu jsme vystupovali proti jejímu bourání), dlouhodobě vystupujeme ve prospěch zachování bubenečských vil při ulici Milady Horákové. Je velká škoda, když řízení o památkové ochraně obstruuje sama radnice, jak se děje v případě břevnovské polikliniky.

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

100%

Zcela v programu:
14, 15, 16, 17
Částečně v programu:
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

K bodu 16 - usilujeme mimo jiné o revitalizaci Zeleného pásu v Dejvicích a Bubenči (včetně navrácení Dejvického potoka na povrch), o revitalizaci parku Plivátko a parkové propojení Ladronky a Dlabačova, o vytvoření zeleného koridoru mezi Stromovkou a Hradčanskou a o vznik zelené radiály v tělese dnešní Buštěhradské dráhy.

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

83.3333%

Zcela v programu:
18, 19
Částečně v programu:
20
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Bod 18 - Generel bezmotorové dopravy byl výsledkem našeho ročního působení v Radě městské části, je škoda, že po našem nuceném odchodu bylo dále rozpracováno jenom několik málo projektů. Každopádně po volbách bude možné na něj rychle navázat a začít konkrétní projekty uvádět do praxe.

Bod 20 - snažili jsme se mimo jiné o vybudování P+R při nádraží v Roztokách (k realizaci by snad mělo dojít v roce 2019).

Chtěli bychom touto cestou poděkovat spolkům Prahy 6 za přípravu ankety a popřát všem občanům Prahy 6 šťastnou volbu.