Program strany
71%
71% průměrná shoda strany s tématy
Průměrná shoda s tématy = součet "Shody strany s tématy [%]" a "Ověřené shody programu strany s tématy [%]" vydělený 2 (aritmetický průměr)

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
NE
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

42.8571%

Zcela v programu:
1, 2, 6
Částečně v programu:
Není v programu:
3, 4, 5, 7
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

K bodu 7) Aktivní komunikaci se spolky podporujeme, otevření komisí veřejnosti umožňuje v konkrétní situaci již stávající úprava jednacího řádu. Obecně dáváme přednost zapojení spolků na kandidátkách stran, hnutí a koalic. U nás na kandidátce STAN jsou v první patnáctce takto zastoupeny např. zapsané spolky Hanspaulka, Šárecké údolí, Bubenečská beseda nebo KOTLABA.

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
NE
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

41.6667%

Zcela v programu:
11
Částečně v programu:
10, 12, 13
Není v programu:
8, 9
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

75%

Zcela v programu:
14, 16, 17
Částečně v programu:
Není v programu:
15
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

66.6667%

Zcela v programu:
18, 20
Částečně v programu:
Není v programu:
19
Poznámky, vysvětlení, kompetence: