Program strany
100%
100% shoda kandidáta s tématy ankety
Shoda s tématy = procentuální vyjádření podpory témat POTOKa 2018 kandidátem

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

57.1429%

Zcela v programu:
2, 6, 7
Částečně v programu:
1, 4
Není v programu:
3, 5
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Participace a zapojení občanů do rozhodování o místě, kde žijí, je jedno ze zásadních témat Pirátské strany. My sami na Šestce to již déle uvádíme do praxe, kdy se pravidelně na veřejných schůzích setkáváme s každým, kdo má zájem. Pravidelně se setkáváme s občany také od 17 do 19 hod každé úterý a pátek na Vítězném náměstí (na Šesťáku). Náš program, resp. priority pro komunální volby 2018 je také inspirovaný těmito setkáními. Můžeme v klidu slíbit, že zavedeme občanskou participaci nejen na papíře. Zpřístupníme jednání radničních komisí veřejnosti a začleníme veřejnost do diskuse a důležitých rozhodnutí, která se týkají míst, kde žijí. Názory občanu budeme respektovat.

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

41.6667%

Zcela v programu:
12, 13
Částečně v programu:
11
Není v programu:
8, 9, 10
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Z městské společnosti SNEO a.s. uděláme moderní, otevřenou a efektivní společnost, která bude sloužit jako skutečná servisní organizace svému zakladateli, MČ Praha 6. Ukončíme její tajnůstkářství a neprůhlednost a pro veškeré investiční akce MČ obnovíme investiční odbor radnice. Budeme důsledně chránit historické památky a jedinečnost Prahy 6 - proto také podpoříme vlastníky památkově chráněných nemovitostí. Uděláme pořádek v grantech na kulturu a dáme jistotu tradičním provozovatelům oblíbených kulturních akcí a kulturním institucím.

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

50%

Zcela v programu:
16, 17
Částečně v programu:
Není v programu:
14, 15
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Budeme investovat do péče o stromy, výsadby mladých stromů, péče o zeleň a do vertikálního ozelenění. Snížíme tak prašnost, hlučnost a teplotu ve městě. Zasadíme se o zachování zahrádkářských kolonií. Najdeme vhodná místa pro umístění vodních prvků do ulic – např. fontánek a pítek.

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

33.3333%

Zcela v programu:
20
Částečně v programu:
Není v programu:
18, 19
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

Budování P+R parkovišť na okraji Prahy v dosahu MHD je základním krokem pro řešení téměř všech dopravních problémů Prahy 6. Je třeba motivovat návštěvníky Prahy, aby nezajížděli do širšího centra, ale zaparkovali již na okraji Prahy a pro dopravu využili MHD. Tím se nejen sníží dopravní zátěž, ale ušetří se i parkovací místa.