Program strany

Václav Fořtík

Česká pirátská strana

Kandidát č. 12

100%
100% shoda kandidáta s tématy ankety
Shoda s tématy = procentuální vyjádření podpory témat POTOKa 2018 kandidátem

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

57.1429%

Zcela v programu:
2, 6, 7
Částečně v programu:
1, 4
Není v programu:
3, 5
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

41.6667%

Zcela v programu:
12, 13
Částečně v programu:
11
Není v programu:
8, 9, 10
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

50%

Zcela v programu:
16, 17
Částečně v programu:
Není v programu:
14, 15
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

33.3333%

Zcela v programu:
20
Částečně v programu:
Není v programu:
18, 19
Poznámky, vysvětlení, kompetence: