Program strany
Profil

Antonín Štogr

Česká pirátská strana

Kandidát č. 15

95%
95% shoda kandidáta s tématy ankety
Shoda s tématy = procentuální vyjádření podpory témat POTOKa 2018 kandidátem

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
NE
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

57.1429%

Zcela v programu:
2, 6, 7
Částečně v programu:
1, 4
Není v programu:
3, 5
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

2 - Přehlednost a kontrolovatelnost
Ano, takové řešení by se mi líbilo. Znamená to ale vývoj nového webu, což nejde udělat ze dne na den a důkladné proškolení úředníků.

3 - Blíže k občanům
Tento návrh je zajímavý, ale popis příliš obecný. Nedokáži si např. představit, podle jakého klíče by se vybírat ten správný člen zastupitelstva pro každou komisi. Ten navíc má pouze jeden hlas při hlasování zastupitelstva a pokud půjde o opozičního zastupitele, tak stejně nemusí mít žádnou šanci věc z komise prosadit. Jako první krok, jak otevřít radnici víc lidem, vidím možnost interpelovat elektronicky a otevřít jednání komisí.

4 - Zjednodušení a sjednocení správy
Opět sice zajímavá myšlenka, ale těžko proveditelná, pokud nebude vůle na magistrátu i ostatních městských částech.

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

41.6667%

Zcela v programu:
12, 13
Částečně v programu:
11
Není v programu:
8, 9, 10
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

50%

Zcela v programu:
16, 17
Částečně v programu:
Není v programu:
14, 15
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

33.3333%

Zcela v programu:
20
Částečně v programu:
Není v programu:
18, 19
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

19 - Systémové řešení dopravy
Myšlenka správná, leč část "v případě nutnosti i omezování vjezdu a odklon dopravy v podobě bran a mýta" ve mě vyvolává poněkud rozpaky. Nejsem však u Pirátů expert na dopravu a autem v podstatě nejezdím, takže dopravní řešení nechávám na hlavách pomazanějších. Jako hlavní problém cítím chybějící propojení pravého a levého břehu Vltavy na sever od Prahy (což ale musí vyřešit hlavně ministerstvo dopravy).

20 - Posílení hromadné dopravy z okolí Prahy
P+R je nutně potřeba postavit co nejdříve. Zapojení Kladna do PID bylo velkým posunem k lepšímu, ale záchytná parkoviště to rozhodně nenahradilo.