Program strany
75%
75% průměrná shoda strany s tématy
Průměrná shoda s tématy = součet "Shody strany s tématy [%]" a "Ověřené shody programu strany s tématy [%]" vydělený 2 (aritmetický průměr)

A - Nastavení pravidel

Témata
1
ANO
2
ANO
3
NE
4
ANO
5
ANO
6
ANO
7
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

42.8571%

Zcela v programu:
1, 2, 6
Částečně v programu:
Není v programu:
3, 4, 5, 7
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

ad otázka č. 3 - Podporujeme řešení problémů přímo v místě. Myslíme si, že participace občanů na řízení města je velmi důležitá a tuto podporujeme. Máme za to, že participace je vhodným prostředkem k zapojení občanů do rozhodovaní ve vztahu ke konkrétním projektům nebo řešení rozvoje konkrétního území. Nebráníme se ani tomu pořádat pravidelná výjezdní zasedání radnice do konkrétních částí Prahy 6, případně zavedení jakési Mobilní radnice. Koncept popisovaný v otázce č. 3 ale dle našeho názoru bude narážet na legislativní a personální bariéry a je otázka, jestli by byl vůbec životaschopný. A popravdě - několika lidem od nás to evokuje bývalé uliční výbory ;-)

ad otázka č.7 - ano, účast veřejnosti je dobrá, a proto jsme otevřeli výbory. Komise otevřené de-facto jsou také - stačí, když si komise odhlasuje na svém zasedání, zda chce, aby se jejího jednání účastnila veřejnost nebo ne. Vzhledem k tomu, že komise jsou poradním orgánem rady, která jedná neveřejně, ponechali bychom i komise v tom nastavení, v jakém jsou teď - tedy že veřejnost se může zúčastnit, ale uvážení, zda bude na jednání komise připuštěna, nechť si rozhodnou členové komise sami. Je přitom důležité si uvědomit, že zájem ze strany veřejnosti či spolků o účast na jednání komisí byl v tomto volebním období minimální.

B - Územní rozvoj

Témata
8
ANO
9
ANO
10
ANO
11
ANO
12
ANO
13
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

41.6667%

Zcela v programu:
12, 13
Částečně v programu:
8
Není v programu:
9, 10, 11
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

ad otázka č 10 - otázka je trochu zavádějící. Regulační plány nedělá Praha 6, ale magistrát a jejich přijímání je velmi složité. Dlouhodobě říkáme, že by bylo vhodné, aby městské části měly možnost samy regulovat jednotlivá území, které spravují, protože mají mnohem lepší "lokální znalosti", než magistrát. Dokud ale toto neumožňuje platná legislativa, těžko to můžeme dělat. Důležité podle nás je, aby městské části měly možnost co nejvíce ovlivňovat podobu jakékoliv regulace, ať už formou územní studie, kterou může MČ udělat sama, anebo opravdové regulace, kterou ale může MČ jen připomínkovat.

ad otázka č. 11 - samospráva se nemůže vyjádřit úplně ke všem projektům, protože nikdo nemá povinnost se samosprávou své projekty konzultovat. Náš plán ale je takový, aby komise územního rozvoje přijala jasná pravidla a podmínky pro investory, které by byly nezpochybnitelné a se kterými by musel každý předem počítat. Tyto podmínky by byly závazné i pro radu.

ad otázka č. 12 - SNEO nechceme rušit, jen transformovat v čistě komunální servis - na starosti bude mít úklid, údržbu a správu pouze toho, co má teď. Plánování investic apod. rozhodně musí přejít zpět pod úřad.

C - Životní prostředí

Témata
14
ANO
15
ANO
16
ANO
17
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

87.5%

Zcela v programu:
14, 15, 16
Částečně v programu:
17
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence:

D - Doprava

Témata
18
ANO
19
ANO
20
ANO
 
Ověřená shoda programu strany s okruhem témat:

66.6667%

Zcela v programu:
20
Částečně v programu:
18, 19
Není v programu:
Poznámky, vysvětlení, kompetence: