Komentáře lokality 322 - Hanspaulka

1. Metropolitní plán - lokalita
1a. Jak vnímáte prostor vaší lokality? Co je pro celou lokalitu nebo její část zásadní - co ji charakterizuje? (hlavních komentářů: 30)

Transformacní plochy - přeměna na Parky

Lukáš Novák:

Transformační plocha 411/322/2146 vráží klín do možného městského parku Dejvice-Hanspaulka, který v současnosti již de facto funguje. V okolí není tolik volně přístupné zeleně, aby se mohly zastavovat dosud zelené plochy, které jsou v současnosti hojně využívány.

Transformační plocha 411/322/2147 je jakýmsi klenotem mezi městem vlastněnými nezastavěnými pozemky. Jedná se o pohledově velmi atraktivní pozemek, který v původních záměrech neměl nikdy sloužit k soukromým účelům. V místě se nachází velmi oblíbené a navštěvované místo s unikátním výhledem prakticky na celou Prahu. Zároveň je historicky okolí usedlosti Špitálka nezastavěné, šlo o hlásné místo, kde musel být nerušený výhled na Hrad. Nezastavěná plocha má velký rekreační potenciál, již nyní je hojně využíváno a současná podoba územního plánu neumožňuje lokalitu dobře spravovat.

13. 2. 2018, 14:31
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0

Klara Wagner:

pripojuji se k tomuto komentari

23. 3. 2018, 04:01
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-0
 
 

Jiří Witzany:

Připojuji se k této připomínce!

27. 3. 2018, 14:58
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-0-1
 
 

Matěj Zeithaml:

Také nesouhlasím se změnou lokalit na zastavitelné území. MZ

27. 3. 2018, 20:51
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-2
 
 

Helena Procházková:

V úvodu projektu se píše, že zelené plochy jsou největší hodnotou, kterou je třeba rozvíjet a chránit. Lokalita 411/322/2146 je nečekaně a nerozumně vytržena z původního záměru vytvoření parku, spojujícího Dejvice s Hanspaulkou. Tento prostor je již nyní velmi využíván. přesto, že není dokončený. Obyvatelé tady svépomocí vytvořili lavičky, osázeli stromy, vytváří tu chráněné plochy pro drobnou zvěř a ptactvo. Kdo se a proč rozhodl lokalitu rozprodat na stavební parcely? Park je opravdu to nejcennější co budoucí generace v městě ocení, nemáme právo zelené plochy likvidovat.

28. 3. 2018, 20:11
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-3
 
 

Vladimír Truhlík:

Souhlasím s komentářem.

29. 3. 2018, 17:58
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-4
 
 

Senka Příhodová:

Souhlasím s tímto komentářem.

29. 3. 2018, 18:40
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-5
 
 

Anna Vašíčková:

Zcela souhlasím s tímto komentářem.

30. 3. 2018, 08:40
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-6
 
 

Hana Kubeckova:

naprosty souhlas s komentari

30. 3. 2018, 13:08
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-7
 
 

Irena Aneta Valášková:

Připojuji se k tomuto komentáři

30. 3. 2018, 19:01
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-8
 
 

Lucie Bursáková:

Souhlasím.

30. 3. 2018, 22:59
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-9
 
 

Jitka Janáková:

Rozhodně souhlasím s uvedeným názorem a zasazuji se pro zachování obou ploch jako nezastavěné zelené plochy nebo parku.

31. 3. 2018, 10:20
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-10
 
 

Marketa Kudlacova:

Připojuji se k tomuto komentáři. Hanspalka je čtvrť typická svou zelení a je potřeba ji chránit.

31. 3. 2018, 10:49
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-322-1a-0-11
 
 

Vojtěch Hála:

Naprosto souhlasím

31. 3. 2018, 16:31
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-12
 
 

Jana Raskova:

Souhlasím s tímto komentářem

31. 3. 2018, 18:43
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-0-13
 
 

Daniel Mařák:

Nerozumím, jak mohl být přípravou plánu pověřen Arch. Kosek. Když si rekonstruoval svůj vlastní dům v ulici Na Pernikářce (hned vedle Linhartovy villy, prvního funkcionalistického rodinného domu v Praze a jedné z nejvýznamnějších staveb na Praze 6) dům mu v rozporu se stavebním povolením jaksi přerostl a dostal se tak do rozporu se stavebními předpisy. Úřad zasáhl, ale panu architektovi se tento problém podařilo něják vyřešit. Dům je necitlivým zásahem do okolní zástavby. Pohled na Linhartovu vilu je šikanován monstrem, pod kterým je podepsán "architekt " který byl nominoval jako garant přípravy metropolitního plánu v lokalitě Hanspaulka. Doporučuji se jít na dům podívat a pak napsat Váš názor na pana architekta na Prahu 6. Já budu psát, že takový člověk by neměl mít důvěru Prahy 6 k takto důležitému úkolu.

2. 4. 2018, 19:08
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-14
 
 

Monika Pávová:

Souhlasím s komentáři, zejména: " Lokalita 411/322/2146 je nečekaně a nerozumně vytržena z původního záměru vytvoření parku, spojujícího Dejvice s Hanspaulkou."

11. 5. 2018, 12:45
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-0-15
 
 

Zachování zeleně

Michal Hlava:

Transformační plocha 411/322/2146 je v současné době velmi hojně využívána k odpočinkovým a sportovním aktivitám. V okolí není v žádném případě přebytek volně přístupné zeleně, aby se mohly zastavovat takto udržované a upravené a často navštěvované parky. Navíc je tamní porost velmi potřebným a důležitým úkrytem pro stálou populaci ježka obecného a domovem pro nespočet ptačích druhů. Plocha je dokonce vedena jako jeden z 27 pražských významných krajinných prvků. Dále zde také podle slov Michaela Pokorného, který je členem Spolku Pro Hanspaulku, již dva znalecké posudky prokázaly výskyt chráněných druhů. Byla by proto tedy velká škoda, kdyby došlo k zastavění této plochy.

Transformační plocha 411/322/2147 je místními velmi oblíbená travnatá plocha využívána denně pro rekreaci a pro trávení času s našimi čtyřnohými mazlíčky. Tato louka má unikátní polohu ve své lokalitě, protože umožňuje výhled na takřka celou Prahu. Dále se zde už jednou nebylo vydáno povolení ke stavbě z důvodu výskytu chráněných druhů.

3. 3. 2018, 18:19
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-1

Klara Wagner:

pripojuji se k tomuto komentari

23. 3. 2018, 04:05
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-1-0
 
 

Jiří Witzany:

Připojuji se k této připomínce!

27. 3. 2018, 14:59
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-1-1
 
 

Senka Příhodová:

Souhlasím s tímto komentářem.

29. 3. 2018, 18:40
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-1-2
 
 

Hana Kubeckova:

souhlas s timto nazorem

30. 3. 2018, 13:12
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-1-3
 
 

Jana Raskova:

Plně souhlasím s tímto komentářem a zasazuji se pro zachování obou ploch jako nezastavěné zelené plochy nebo parku.

31. 3. 2018, 18:46
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-1-4
 
 

Klidné rodinné bydlení v zeleni

Marie Svobodová Fialová:

Lokalita Hanspaulka je oblast rodinných vil se zahradami a mnoha parky, nicméně dříve bývalo parků výrazně více, zelené plochy postupně ubývají a ne vždy byly nahrazeny hodnotnou architekturou (viz "Legoland"...)
Každopádně i dnes je tu zeleněji než jinde a je tu oproti jiným částem Prahy klid.

Charakteristický je rozhled do dáli - na Hrad, na ZOO, na Vltavu, na Vítkov...a bylo by dobré, tato místa s unikátním výhledem nechat volná.

Před cca 15-20 lety se místo uměřených původních vil začaly stavět domy z pozemků přetékající s plotem jako neprůhledná zeď (tento přístup "pevnost" někdy přetrvává), ale objevují se naštěstí i citlivé rekonstrukce a novostavby...Hanspaulka se každopádně postupně proměňuje, teď jde jen o to zachovat co nejvíce její atmosféru.

Nám všem co tu bydlíme je jasné, že další domy nám nic nepřinesou. Obě transformační plochy (411/322/2146 a 411/322/2147) jsou v současné době parky. A bohužel i poslední rovinaté pozemky na Hanspaulce, což je asi přesně to co developery láká. Chceme obě plochy zachovat jako parkové a plochu 411/322/2147 oživit například vodou, pláckem na hraní her pro děti dospělé, lavičkami, stromy....parky jsou místem setkávání lidí ze širokého okolí!

Průhledy v ulici Na Hanspaulce a Za Hanspaukou, vypadají na mapě sice dobře - dlouhá zelená plocha - jenže když tu bydlíte, tak víte, že jsou pořádně s kopce a lze na nich maximálně venčit psa nebo v zimě sáňkovat, hřiště na nich opravdu nepostavíte a když už jsme u toho tak divoký park plný chráněných živočichů jako je v lokalitě 411/322/2146 také ne!

Opravdu mi přijde krátkozraké a určitě mimo jakýkoliv veřejný zájem zastavět na Hanspaulce novými domy stávající a fungující parky. My svoje parky chceme, utváří duši této lokality! Narozdíl od nových domů!

3. 3. 2018, 21:22
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-2

Nada Koubová:

Můžu se zeptat, co je "legoland"?

20. 3. 2018, 21:21
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-2-0
 
 

Marie Svobodová Fialová:

Legoland jsou "nové" rodinné domy pod ulicí Na Míčánce. (Ony už tu ale takových 12 let budou). Nově zde vznikly ulice Hanzelkova a Štiplova. Domy jsou jakoby poskládané z kvádrů. Základní barva je bílá, ale každý dům má v určité části některou z následujcících barev: modrá, žlutá, červená....jako kostky lego. Do této části Hanspaulky, kde jsou převážně šikmé střechy se nehodí, původné obrovské území bylo rozděleno na malé pozemky, na kterých je nevhodně umístěný dům a nedomyšlené svahování, vrata se otevírají až do vozovky........jediné co lze hodnotit kladně je výška, ta je vzhledem k okolí v pořádku. Dříve zde byla zahrádkářská kolonice (ještě dříve zahradnictví), spousta zeleně, stromy, keře, zvířata a ptáci.... tedy téměř totéž co bylo dříve na louce pod Špitálkou.

21. 3. 2018, 23:04
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-2-1
 
 

Bydlení v zeleni

Kateřina Hlavová:

Žiji zde celý život , je příjemné míjet zahrady a parky, během chvilky dojít do lesa,žije zde dost ptactva, ježci ,zajíci.I my lidé potřebujeme trávit aspoň nějaký čas v přírodě a tady jí máme opravdu na dosah .Nerada bych, aby se zase kousek ukrojil a z poklidné rezidenční čtvrti se stalo překombinované a přeplněné místo k žití.

6. 3. 2018, 15:52
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-3

Hana Kubeckova:

naprosto se pripojuji k tomuto komentari

30. 3. 2018, 13:15
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-3-0
 
 

Další změna metropolitního plánu?

Sylva Dolenská:

Plocha 411/322/2147 byla již předmětem jednání asi před rokem. Zásluhou pana Michaela Pokorného z občanského sdružení Pro Hanspaulku bylo dojednáno, resp. byli jsme ujištěni, že tato plocha ve své většině zůstane nedotčena stavebními plány. Nyní je na metropolitním plánu opět plocha zašrafována celá. Prosím konejte podle předchozích dojednání!
Plocha 411/322/2146 je jedinečný krajinný prvek. Tři generace Hanspaulských rezidentů ji pamatují jako plochu zemědělskou nebo jako přírodní park. Jak již řečeno v dalších příspěvcích, je to hojně rekreačně využívaná plocha s výskytem chráněné zvířeny a ptactva. Má zůstat jako lesopark!

6. 3. 2018, 17:22
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-4

Hana Kubeckova:

souhlasim se zachovanim prirody a samozrejmne s timto komentarem

30. 3. 2018, 13:17
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-4-0
 
 

Zachování zelené plochy pro občany Prahy 6 a veřejnost

Alice Sýkorová:

Plocha 411/322/2147 je krásné místo, které slouží všem, kdo mají rádi Prahu a chtějí se potěšit výhledem na ni. Jako takové by mělo sloužit veřejnosti, nabízet možnost turistům, účastníkům historických vycházek po Praze, které se zde v okolí konají, zrovna tak, jako místním občanům. Na Silvestra 2017 se tu například sešlo ohromné množství sousedů, celá plocha byla zaplněna, protože je odtud výhled na ohňostroj. Toto místo by mělo být zachováno pro veřejnost, proto aby si krásu Prahy mohlo užít co nejvíc lidí, ne sloužit jen pár lidem k bydlení.

Plocha 411/322/2146 je součástí parku, sloužícímu k využití volného času, k rekreaci a nabytí psychických sil občanů. V okolí se v poslední době postupně zastavilo už hodně ploch a hustotu obyvatel není možné neustále zvyšovat. Když se podíváme na metropolitní plán jako celek, není v této pražské čtvrti ve srovnání s ostatními zas tolik zelených ploch, aby se z nich dále ubíralo. Navrhovaným zásahem by se zelená plocha rozmělnila na drobné kousky, které by pak nemohly přinášet prostor k celkovému odpočinku a nabití nových sil pro veřejnost. Zachování zde celkové zelené plochy je pro Prahu a občany dobrým rozhodnutím.

7. 3. 2018, 14:46
Důležitost: Doplňující
Číslo komentáře: L-322-1a-5

Klara Wagner:

souhlasim

23. 3. 2018, 04:07
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-5-0
 
 

Senka Příhodová:

Souhlasím s tímto komentářem.

29. 3. 2018, 18:41
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1a-5-1
 
 

Hana Kubeckova:

shoduji se s timto nazorem

30. 3. 2018, 13:19
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-5-2
 
 

Lucie Bursáková:

Souhlasím.

30. 3. 2018, 23:00
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-5-3
 
 

Zeleň.

František Fiala:

Hlavně ať se tu nestaví další monstra park by byl v pořádku.

13. 3. 2018, 17:39
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-6

Zachovejme zeleň

Anna Maternová:

Hanspaulka je klidná čtvrť, jež potřebuje zachovat parky, které z ní dělají to, čím je. Obyvatelé využívají park celoročně, ať k rekreaci nebo sportu, tak i k venčení pejsků. Krom toho dotčená transformační plocha je útočištěm mnoha živočichů, které, kromě nutnosti jejich ochrany, je skvělé moci vidět tady ve městě.

14. 3. 2018, 16:53
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-7

Vladimír Truhlík:

Naprostý souhlas.

29. 3. 2018, 18:00
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-7-0
 
 

Senka Příhodová:

Zeleň je potřeba zachovat, nikoliv zastavovat.

29. 3. 2018, 18:42
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-7-1
 
 

Hana Kubeckova:

naprosta pravda

30. 3. 2018, 13:20
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-7-2
 
 

Můj domov

Jindřiška Fialová:

Lokality 411/322/2146 a 411/322/2147 jsou v návrhu metropolitního plánu
označeny k zastavění.
Na konci 80 let bylo s plochou 411/322/2146 a přilehlými pozemky dnes zastavěnými RD na minizahrádkách uvažováno jako s místem pro rekreační a sportovní zázemí Prahy 6 a především přilehlých Dejvic. To tedy hlavní město a Praha 6 opravdu zanedbalo.
Lokalita 411/322/2147 měla být v prvorepublikovém plánu částečně použita na vytvoření náměstí, později se tam měla postavit nová škola, včetně zeleně. Pak zde bylo hřiště a zahrádkáři.
Já si obě lokality pamatuji ještě jako obdělaná pole, kde žily koroptve a zajíci. Později bylo v dnes zastavěné části zahradnictví. Na ploše 411/322/146 se s přírodou později střídaly skládky se zařízením staveniětě hotelu Praha, ale už moje děti si chodily hrát na Podbělku, jak jsme tomu místu říkali. Dnes navazuje lokalita 411/322/146 na Centrální park Hanspaulka a tvoří s ním celek přerušený jen Šáreckou ulicí. Je to místo, z kterého se stal přírodní park s přirozenou péčí, s vysetými květnými loučkami, kosenými 2x ročně kosou. Většina stromů a keřů zde vyrostla sama, některé byly nedávno dosázené. Jsou zde jednoduché lavičky, místo na ohniště. Na stromech jsou budky pro ptáky. Je to kus přírody, který slouží jak lidem, tak jako útočiště pro živočichy. Potkávám tu lidi jak místní, tak z Dejvic i Bubenče. Viděla jsem tu jednu noc stanovat tatínka s malým 3letým klukem. Určitě velký zážitek. Starší děti tu během roku pořádají bojovky a využívá se to tu v zimě na sáňkování. Takových míst by mělo být víc a ne je zastavovat. Tady to žije!!
Lokalita 411/322/147 je dnes pečlivě zbavovaná všech pozůstatků jiné zeleně než trávy, přesto je to oblíbené místo procházek nejen místních, ale i ostatních obyvatel Prahy. Jsou odtud krásné výhledy na Prahu. Měl by zde vzniknout přírodní park s lavičkami a výhledy. Jeho bezprostřední sousedství se starou zahradou usedlosti Kodymka a Špitálka, by napomohlo zachovat útočiště pro živočichy, které se zde a v zahradách dřív hojně vyskytovali -ježek, kuny, veverky, zajíci, bažanti, ještě nedávno sýček a poštolka.
Když nahlédnu do KN zjistím, že lokalita 411/322/147 je rozparcelovaná, parcely jsou vedeny jako zahrady a na křižovatce Kodymky a Špitálky je plocha určená zřejmě pro hřišťátko. Majitelem je hlavní město Praha. Zasíťování jednotlivých parcel, bylo dost neuvážené.
Druhá lokalita 411/322/147 je vedená jako ostatní plocha s využitím jiná plocha. Kam se poděla dřív orná půda, která se zachovala na sousedním pozemku 3082/1? Asi by pomohlo její překlasifikování na zeleň, stejně jako u Centrálního parku Hanspaulka. Majitelů této plochy je několik, rozhodující je společnost K-Invest s.r.o. s podílem 832/1680 a pan JUDr. Jaroslav Javornický s podílem 212/1680, přičemž pan JUDr. Javornický je majitelem společnosti K-Invest. Odtud bude asi velký tlak na výstavbu domů. Dalšími majiteli jsou hlavní město Praha a další soukromé osoby. Pro zachování zeleně by bylo dobré, aby se majitelem pozemku stala Praha.

15. 3. 2018, 21:07
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-8

Anna Vašíčková:

Souhlasím s tímto komentářem!

30. 3. 2018, 08:51
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-8-0
 
 

Park

Martina Borovková:

Na vytyčených místech jsou zelená území ,nazývejme je parky (kéž by se skutečnými parky opravdu staly) a fungují skvěle jako odpočinková místa a trasy pro procházky. Obrovskou přidanou hodnotou pro tuto lokalitu a jeho obyvatele jsou právě parky a nezastavěná místa v daných lokalitách. Ty tvoří součást historických hodnot oblasti Hanspaulky, kam spadají nejen krásné vily, ale právě i tato volná místa k nadechnutí se. K čemu bychom potřebovali další developerské projekty, když právě žití v tomto území se vyznačuje klidnou atmosférou a zejména zelenými plochami kam chodí nejen lidé se psy, ale také rodiče s dětmi a ti, co mají rádi běhání a budeme-li hovořit o finančních "příspěvcích" lidí žijících v tomto místě Praze 6 ani Praha 6 si nemůže stěžovat ba naopak. Pakliže se bude ve výstavbě pokračovat, Praha 6-Dejvice přijde o punc "prestižní lokality" k žití ...pak si lidé najdou lepší místo k bydlení a prožívání svého volného času a stane se z ní "jen další část Prahy" . Nikoliv vyjímečná část Prahy jako je tomu nyní!

22. 3. 2018, 19:06
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-9

Metropolitní plán

Miroslav Rychtařík:

Jsem pro zástavbu plochy 411/322/2146 a 411/322/2147

25. 3. 2018, 19:37
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-10

Marie Svobodová Fialová:

Zcela s Vaším názorem nesouhlasím.

31. 3. 2018, 20:52
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-10-0
 
 

Petr Svoboda:

Rušení zeleně v těchto lokalitách je nebetyčná blbost. S Vaším názorem, stejně jako naprostá většina obyvatel nesouhlasím.

31. 3. 2018, 20:56
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-10-1
 
 

Zachování zeleně 411/322/2147(06) a 411/322/2146(06)

Markéta Hálová:

Hanspaulka je jedno z nejhezčích míst v Praze, narodila jsem se zde, celá rodina tu žijeme. Nemůžeme souhlasit se zstavěním krásného sadoparku pod zámečkem, často tam chodíme, je to krásná cesta pěšky směrem k metru, nádherná spojka mezi zámečkem a spodní barokní usedlostí, spousta ptáků, květů, zeleně) ani se zastavěním louky na kopci s (posledním z daného směru) výhledem na Pražský hrad. Kde si mají děti hrát, to je máme jen vozit po kroužcích ? To není žádné dětství! Z krásné residenční čtvrti chcete udělat noclehárnu? Neustále ukrajujete zbytky zeleně!
Markéta Hálová

26. 3. 2018, 11:58
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-11

Daniel Bursák:

Souhlasím

30. 3. 2018, 22:16
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-11-0
 
 

neberte nám zeleň

Roman Laube:

411/322/2147 a 411/322/2146 jsou krásné přírodní plochy pro procházky, hraní dětí, ptáky, ježky, brouky, motýly, stromy, překrásné výhledy - to přece nelze zastavěním zničit! Takových míst už je tak málo.
Roman Laube, obyvatel

26. 3. 2018, 13:31
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-12

Optimální řešení pro budoucnost a transparentní postup

Radan Kubr:

Můj komentář se týká určení významných dosud zelených a nevyužitých ploch 411/322/2146 a 411/322/2147, a také dalšího postupu jednání a rozhodování o jejich optimálním využití ve veřejném zájmu.

Z dlouhodobé perspektivy se jeví jako optimální varianta využití těchto ploch pro rekreaci, odpočinek, společenské aktivity a sportování v širším zájmu obyvatel celé Hanspaulky a Prahy 6, tedy nikoliv jen podle představ a požadavků několika obyvatel v nejbližším okolí. Vhodná by mohla být i částečná zástavba pro veřejně prospěšnou instituci, například pro školu nebo dětskou školku.

Z hlediska dalšího postupu je naprosto nezbytné, aby veškerá jednání a rozhodování o budoucím určení a zvoleném postupu byla naprosto transparentní a aby se předešlo jakýmkoliv zákulisním pokusům tyto plochy ovládnout a jejich určení a užívání zmanipulovat v partikulárním zájmu několika jednotlivců. Tento zdánlivě samozřejmý princip je v této fázi prací na novém metropolitním plánu třeba zdůraznit vzhledem k neblahým zkušenostem minulých dvou desítiletí, které otrávily a dosud otravují ovzduší na Hanspaulce a městu Praha způsobily značné finanční ztráty. Nesmí se připustit opakování starých praktik, kdy se skupinka několika jednotlivců snažila prosazovat své osobní zájmy prostřednictvím svého občanského sdružení či spolku a diktovat orgánům veřejné správy bez ohledu na skutečné potřeby a zájmy jiných občanů i celé Prahy 6.

27. 3. 2018, 16:49
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-13

zachování zeleně - park - vyžití pro děti i dospělé

Daniela Hloušková:

Jsem jednoznačně pro parkovou úpravu prostranství této lokality 411/322/2147. Je to exkluzivní místo Prahy 6, které je již nyní často navštěvováno pro svůj panoramatický výhled na město. Po vytvoření parku by místo lákalo další návštěvníky a mohlo by se stát i přírodní výstavní síní pro mladé umělce. Dětem z blízkého okolí, a je jich tady opravdu hodně, velmi chybí místo, kde by se mohly scházet, hrát si, povídat si. Mohlo by to být místo plné radosti na místo obyčejné plochy plné betonu a aut. Těchto ploch je čím dál méně a je to na úkor spokojenosti místních obyvatel.
Samozřejmě musí být i respektováno i přírodní bohatství tohoto nádherného místa. Ráda bych, aby toto území bylo trvale vyjmuto z možnosti jakékoliv zástavby.
S pozdravem všem RNDr. Daniela Hloušková

27. 3. 2018, 19:21
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-14

Nesouhlasím s dalším zastavěním zelených ploch.

Martina Puteanyová:

Praha musi dýchat a my s ní.Mrzí vás "moc stromú"

28. 3. 2018, 06:19
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-15

Lucie Bursáková:

Souhlasím.

30. 3. 2018, 23:01
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-322-1a-15-0
 
 

Zelená Hanspaulka

Dita Slancova:

Obě transformační plochy 411/322/2146 a 2147 si odmala pamatuji jako nezastavené zelené plochy, kde jsme si jako děti rádi hráli nebo zahradničili v zahrádkářské kolonii. I dnes tato místa téměř denně navštěvuji s dětmi, nebo se psem. Jsou pro mne samozřejmou součástí každodenního života, místem pro odpočinek či sportování, navíc s unikátním výhledem na Prahu, který Hanspaulce ostatní mohou pouze závidět. I proto je Hanspaulka stále tak lukrativní rezidenční lokalitou pro život.

Jsem přesvědčena, že je v zájmu všech obyvatel Hanspaulky, aby i nadále zůstala klidnou a zelenou částí Prahy. Další zástavba zbývajících zelených ploch nepřinese pro nás, místní obyvatele, žádné výhody, pouze přibydou na ulicích další auta, která nemají kde parkovat, školky ani základní školy nenabídnou dostatečnou kapacitu pro další děti. Hanspaulka přeci není nafukovací sídliště!

Žijeme tady a proto chceme, aby naše okolí zůstalo i pro naše děti takové, jaké si ho pamatujeme my i naši rodiče či prarodiče. Především zelené, nikoli zastavěné dalšími novými domy. Místo, kde děti ještě mohou běhat venku po trávě a mezi stromy, nejen v oplocených minihřištích. S výstavbou na uvedených plochách proto rozhodně nesouhlasíme.

28. 3. 2018, 10:59
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-16

Lokalitu 322/2147 vnímám jako vyhlídkovou a odpočinkovou zónu

Lenka Palatová:

Lokalita nabízí jedinečný pohled na panoramat Prahy. V současné době je vyhledávaným místem pro procházky, posezení nad městem...
Kromě toho vím, že se zde vyskytují vzácní živočichové, kteří si zaslouží ochranu. Lokalita má prý důležitou roli pro migraci živočichů mezi Centrálním parkem Hanspaulka s Šárkou.
V různých okolních lokalitách Hanspaulky dochází v nadměrnému zahuštění zástavby i dopravy, proč tedy zničit zeleň a zároveň tak významný krajinný prvek důležitý pro "přírodu" a druhovou rozmanitost?
Navrhuji ponechat danou lokalitu jak zeleň. Navrhuji zkultivovat jí do podoby příjemného parku, kde by byl zohledněn výskyt chráněných živočichů. Možná je kombinace parku a horizontální vyhlídky.

28. 3. 2018, 15:51
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-17

Zachování zeleně na lokalitách 411/322/2146 a /2147

Jiří Hák:

V návrhu nového Metropolitního plánu Prahy, který je v současnosti připomínkován, je
území 411/322/2147 (dále jako „Pozemek“) označeno jako OB, tedy polyfunkční plocha čistě obytná s prostorovou regulací O-0,3/3/60 (tj. s maximální výškou zástavby 3 podlaží, koeficientem podlažních ploch 0,3 a s podílem zeleně 0,60). Je zde zřetelná snaha umožnit stále intenzivnější využití Pozemku – v tomto to navazuje na stávající Územní plán, který předpokládá zástavbu OB-B, tedy vč. nebytových prostor a to v 3 nadzemních podlažích, naprosto nevhodných pro tuto lokalitu.

Tato plocha byla již z počátku 20. století určena a následně rezervována pro veřejnou
stavbu umístěnou v městské zeleni – mj. v přirozené návaznosti na regulaci Dejvic a průhledům směrem ke kostelu sv. Matěje a samozřejmě na panorama Hradčan, Petřína a celé Prahy.

Plocha nebyla nikdy určena pro další výstavu objektů pro bydlení, ale pro občanskou vybavenost a stále slouží jako rekreační zeleň, přes úpornou snahu správce pozemku TCP a.s. (dceřiné společnosti hl.m. Prahy) usilovně mýtit jakékoliv přirozené náletové dřeviny a kosit trávu tak, aby se zabránilo uchycení jakéhokoliv dalšího života v lokalitě.

Pozemek by měl i nadále sloužit místním občanům jako veřejné prostranství/parková
zeleň. Nesouhlasím proto s navrženou regulací s využitím Pozemku pro obytnou zástavbu, zvláště když je celý Pozemek ve veřejném vlastnictví – hl.m. Prahy - ta je dlouhodobě v takovém finančním stavu, že rozhodně nepotřebuje prodávat pozemky, které jsou jejím historickým vlastnictvím, naopak jako jeden z nejbohatších regionů EU by měla Praha zajistit úpravu na moderní park – přírodní či přírodě blízký, vzhledem k výskytu chráněných a obzvlášť chráněných živočichů na Pozemku, prokázaných odborným výzkumem.

Dále na základě provedených expertiz, analýz a výstupů placených občany v místě již před několika lety doporučuji, aby byla provedena úprava návrhu Metropolitního plánu v tom smyslu, aby Pozemek byl zadefinován jako plocha parkové zeleně a věřím, že se vedení Prahy 6 za tento plán postaví.


Využití druhé lokality (411/322/2146) bylo nedávno usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 35/25 ze dne 22.3.2018 již ve stávajícím Územním plánu změněno na zeleň. Pokud tato změna “přetrvá” i v Metropolitním plánu, tak to znamená významný pokrok správným směrem.

28. 3. 2018, 16:40
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-322-1a-18

Krásné místo s výhledy a plné zeleně

Iveta Štamposká:

V této lokalitě bydlím celý život a vždy jsem se domů vracela s pocitem, že se vracím na místo, kde je mi příjemně. Největší přidanou hodnotou této lokality je zeleň a výhledy na město. V poslední době se zastavuje čím dál více ploch bez ohledu na kvalitu života. Bydlíme přímo u plochy 411/322/2147, která prošla také jistou proměnou. Nejdříve zde bylo pole, na kterém jsme si jako děti mohli hrát a naproti v ulici Na Špitálce bylo hřiště, kde byl od rána do pozdních večerních hodin slyšet dětský smích. Na ulicích kolem jsme jezdili na kole, hráli vybíjenou atd. Je škoda, že toto moje děti už nemůžou. Jezdí tady mnohem více aut, hřiště zmizelo a po poli díky ne úplně zodpovědným pejskařům mohou chodit už jen odvážlivci, kteří se nebojí, že si s sebou něco odnesou na botách. Přitom je to místo, které úplně vyzývá k procházkám, posezení a hraní.
Nesouhlasím s jakoukoliv zástavbou této plochy. Mým přáním a přáním celé mé rodiny je parkové využití této plochy s hřištěm pro děti, vysázením stromů, lavičkami, s fontánou či jiným vodním elementem a třeba i rozhlednou.
Pokud se plocha zastaví, naprosto se atraktivnost celé lokality znehodnotí.

29. 3. 2018, 11:25
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-19

Smysluplné zachování zeleně

Martin Lacina:

Hanspaulku, dle mého názoru, charakterizují rodiné nebo činžovní vily s poměřně velkou zahradou a vzrostlými stromy, mnoho zelených ploch, klid a bezpečí. Mezi domy jsou, díky zahradám, průhledy. Obecně jsem tedy odpůrce nové výstavby a zelených plochách, systémem rozdělení pozemku na co nejvíce parcel. Na Hanspaulku nepatří vysoké budovy. Naopak bych se nebránil moderní architektuře.

Transformační plocha 411/322/2146 je umístněna v ose pohledu od Hanspaulského zámečku a měla by být spojnicí mezi parkem u zámečku a nově založeným parkem "Centrální park Hanspaulka" Zastavěním by došlo, nenávratně, k zničení záměru vybudovat park. Zároveň by logicky vzrostlo dopravní zatížení v oblasti, které již nyní překračuje limit klidné čtvrti. Plocha je nyní díky komunitě postupně kultivovaná a vzniké unikátní možnost, že si obyvatelé budu jí prostor podle svých potřeb. Pokud jej buduje město, nikdy se to zcela nepovede.

Transformační plocha 411/322/2147 byla využívána k rekreaci odpočinku a sportu. V rámci prapodivné akce developera bylo zrušeno, bez náhrady, fotbalové hriště, kde se od rána do večera střídali generace. Před mnoha lety bylo přislíbeno obnovení hřiště, k čemuž nedošlo. Plocha má potenciál spojit rekreční (odpočinkový) charakter se sportovním. Kromě malého hřiště na nohejbal na Pernikárce, není na Haspaulce žádná větší veřejná sportovní plocha! Prostor před usdlostí na Špitálce nyní nabízí jedinčný a dosud nevyužitý prostor pro společné setkávání komunity, rekreaci a sport, i vzhledem k nízkému provozu na přilehlých komunikacích. Zástavba, či dokonce tak hustá jak bylo delvelopery zamýšleno, duch lokality zabije.
Hanspaulka nepotřebuje další obytnou výstavbu - potřebuje zachovat zelené plochy a využít je (hřiště, cvičící stroje, běžecké cesty ...), potřebuje revitalizaci komunikací.

29. 3. 2018, 13:55
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-20

Lokalitu charakterizuje zeleň, o kterou má přijít?!

Nada Koubová:

Pro lokalitu Hanspaulky je typické množství zeleně, at už jsou to upravované parky, zahrady u domů či méně upravované volné zelené plochy. Je vybudována na bývalých vinicích, v plánu označována jako Zahradní město. Transformační plochy 411/322/2146 a 411/322/2147 se sice nabízejí k zástavbě, ale pouze technicky vzato, pro zachování rázu lokality je nezbytné plochu neumrtvit bytovou zástavbou, ale nechat jako významný přírodní prvek, který přispívá k životu lokality (potkávání sousedů,pejskaři, hry dětí, výhledy na Prahu...) Veškerá zeleň v Praze činí život ve městě přijatelnější a měla by se likvidovat pouze v nezbytných případech, což není tento. Zastavění výše uvedených ploch zásadně naruší ráz lokality Hanspaulky.

29. 3. 2018, 14:54
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1a-21

Další bytové domy!?

Blažena Sedláčková:

Dobrý den, na Hanspaulce žije naše rodina více než 55 let. Jsme proti zástavbě v lokalitě 322 Hanspaulka Špitálka 411/322/2146 a Šárecká 411/322/2147, která je památkovou lokalitou nebo již není?
Lokalita Šárecká byla zemědělská půda, kde se pěstovalo obilí do roku 1968, kdy se posekalo a na strništi se 21.8.1968 usadila ruská vojska s namířenými děly na Prahu. Když toto vojsko po několika měsících opustilo pole plné nepořádku, nechalo se zarůstat do dnešní podoby. Celá Šárecká ulice byla kdysi lemována živým plotem, který se pravidelně stříhal. Nyní je přerostlý a nevzhledný. Ošetřovalo se i zábradlí vedoucí podél ulice.
Již jednou se zde mělo stavět, za komunismu, kolem roku 1980. Podepisovala se petice proti zástavbě, o kterou měli zájem vysocí politici. Nestavělo se! Po roce 1989 byla tato půda vrácena původním majitelům. Podle veřejně dostupné informace byl tento pozemek odkoupen koncem roku 2017 hl.městem Praha a z pole (zeleně) má být stavební pozemek. Bylo slibováno starostou Chalupou a vedením MÚ P6, že tato lokalita bude přírodním parkem pro Hanspaulku. Co naši současní zastupitelé, postaví se za nás a za zachování zeleně, jako je to všude v civilizovaném světě, ve středu měst...

30. 3. 2018, 18:48
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-22

Zelené plochy kolem bytovek mezi ulicemi Na Pískách, Sušická a Na Viničních horách

Jitka Janáková:

Rozhodně se zasazuji o to, aby zelené plochy kolem bytovek mezi ulicemi Na Pískách, Sušická a Na Viničních horách byly zařazeny do kategorie "Park ve volné zástavbě", jelikož svým využitím i velikostí odpovídají zeleným plochám kolem bytových a panelových domů v oblasti Sídliště Červený Vrch, které v kategorii Park ve volné zástavbě již jsou! Zelené plochy kolem bytovek jsou jediné plochy využívané okolními obyvateli k rekreaci, pro děti atd.

31. 3. 2018, 10:44
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-23

Marketa Kudlacova:

Připojuji se k tomuto komentáři.

31. 3. 2018, 10:50
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-23-0
 
 

Jitka Bělinová:

I já žádám, aby bylo jasně dané, že plochy mezi nynějšími bytovými domy v ulici Na Pískách, Sušická a Na Viničních horách zůstanou nedotčené a tím pádem nezastavitelné. Ať jsou vyznačené zeleně.

10. 4. 2018, 20:04
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-23-1
 
 

Jan Bělina:

Ano, s tímto souhlasí a připojuji se.

13. 4. 2018, 10:35
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1a-23-2
 
 

prostor lokality

Magdalena Tayerlová:

Celou lokalitu Hanspaulka vnímám jako přírodu s domy; zásadní je jejich nenásilná propojenost.

1. 4. 2018, 21:35
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-24

Bydlení v zeleni

Kristýna Králová:

Vzhledem k velkému množství zelených ploch je Hanspaulka velmi příjemnou čtvrtí k bydlení. Nejenže jednotlivé domky jsou obklopeny zahrádkami, ale především je zde mnoho parků i parčíků s mnohdy již vzrostlými krásnými stromy. Byli bychom velice neradi, pokud by tyto zelené plochy v budoucnu měly být zastavěny.
My bydlíme v ulici Na Pernikářce, na malém "náměstíčku", kde je v současnosti park. Všimli jsme si, že v metropolitním plánu tento park není označen jakožto zelená plocha, ale je označen šedou barvou, to znamená, že by v budoucnu mohl být zastavěn. Tato plocha ale vždy byla parkem, ve kterém jsou nyní již vzrostlé stromy a který by zcela jistě měl být zachován. Mohl by být případně revitalizován - v minulém roce již byl vytvořen návrh na revitalizaci parku i celého náměstíčka - v žádném případě by však neměl být zastavěn. Upozorňuji tedy na to, že v plánu je chyba: park by neměl být označen jako zpevněná plocha, ale jako parkově upravená a nezastavitelná část náměstí.

2. 4. 2018, 10:38
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1a-25

Robert Král:

Zcela souhlasím s tímto komentářem.

2. 4. 2018, 14:24
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-25-0
 
 

Stále ještě zelená rezidenční čtrvť

Zuzana Kepková:

Bohužel s každým dalším plánem přicházejí změny s důrazem na větší zastavěnost daného území místo aby se řešil opak, tj.jak zlepšit silnice, kde vysadit novou zeleň, co zrevitalizovat, případně jak do krajiny přidat vodu.
Zásadně nesouhlasíme s jakýmkoliv převáděním parkové plochy na další zastavěné území.

2. 4. 2018, 23:01
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-26

Hledají úředníci v MČ Prahy 6 příležitost zpeněžit zelené plochy?

Pavel Pollak:

V úvodu projektu se píše, že zelené plochy jsou největší hodnotou, kterou je třeba rozvíjet a chránit. Lokalita 322. Kdo se a proč rozhodl lokalitu 322 rozprodat na stavební parcely? Zeleň je opravdu to nejcennější to co na Hanspaulce máme a nechceme, abychom o ně díky nenasytným developerům a zkorumpovaným úředníkům a architektům přišli.
Zásadně nesouhlasíme s jakýmkoliv převáděním parkové plochy na další zastavěné území.

10. 4. 2018, 17:34
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-27

zeleň a prostor

Petr Polívka:

Myslím, že Hanspaulka má své kouzlo právě pro velké množství zeleně. Tím, že by se zde stavělo, by se ráz tohoto místa naprosto zničil.

24. 4. 2018, 08:18
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-28

Hanspaulka a jeji Genius loci

Jarmila Kohoutova:

Hanspaulka byla vždy vnímána jako klidová, rezidenční čtvrť plná zeleně. Bohužel v poslední době je stále zřetelnější snaha tento stav změnit a stavět všude, kde je to jen trochu možné. Jsem proto pro zachování zelených ploch mezi bytovkami v lokalitě Na Viničních Horách, Sušická a Na pískách . Stejně tak žádám o změnu označení "malého náměstíčka" Na Perníkářce na zelenou plochu tak jako je to nyní.

Jarmila Kohoutová

27. 4. 2018, 09:33
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1a-29

1b. Co ve vaší lokalitě považujete za kvalitní (hodnotné, hezké, líbí se) – ​máte k tomu vztah? (hlavních komentářů: 14)

Převažující zeleň

Petr Svoboda:

V lokalitě Hanspaulky je velmi příjemné bydlení, hlavně díky rozumné plochy zeleně. Je důležité zachovat přírodní ráz Hanspaulky i pro další generace a rozumně korigovat další výstavbu.

Nesouhlasím s navrhovanou zástavbou plochy 411/322/2147. Tato část vždy sloužila jako přírodní oblast s možností setkávání občanů, venčení psů, a měla by občanům sloužit dál. Vhodné užití této plochy bych viděl jako park s vodním biotopem a např. přírodním dětských hřištěm.

Stejně tak, navrhnované zastavění plochy 411/322/2146 je naprosto nesmyslné a nesystémové. Jedná se o unikátní přírodní oblast s výskytem mnoha živočichů a výrazně přispívající ke klidnému rázu oblasti. Její zastavění (i částečné) by bylo neopakovatelnou chybou.

Pro rozvoj bytové zástavby je v oblasti mnoho míst, kde výstavba neuškodí a vhodně doplní stávající stavby, oblasti 411/322/2146 a 411/322/2147 to rozhodně nejsou.

3. 3. 2018, 14:27
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-0

Klid a zeleň

Marie Svobodová Fialová:

Je tu zeleno, ráno slyšíte zpívat ptáky, občas zahlédnete bažanta a divokého králíka. Jsou tu parky, některé parádně divoké (Hanspaulský park) některé udržované, jsou tu dětská hřiště, Sokol, místa k setkávání (louka pod Zámečkem)...ale vlastně vše se tu točí kolem zelených ploch a parků. V létě jsou na nich koncerty a dětské dny, na podzim pouštíme draky, v zimě se na nich sáňkuje, staví sněhuláci a pozoruje novoroční ohňostroj.

A pak jsou tu staré vily a staré tajemné zahrady a občas i opravdu hezká novostavba nebo rekonstrukce.

3. 3. 2018, 21:33
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-1

Výhled na Prahu

Kateřina Hlavová:

Jedním z mnoha plusů Hanspaulky je krásný výhled na Prahu, na Hrad i na Vltavu.Na zoologickou zahradu a Bohnice a i dál na moderní stavby na Pankráci atd.A samozřejmě Petřínská rozhledna.A to vše se dá spatřit právě od "Zámečku" a z divokého parku pod ním ( plocha 411/322/2146) a to samé splňuje lokalita u Špitálky-411/322/2147.
Pouštíme zde na podzim draky , sáňkujeme ,když je sníh.
Myslím, že by stálo za to zbudovat tu opět nějaký rybník nebo tekoucí potok.

6. 3. 2018, 16:16
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-2

Zeleň

Jindřiška Fialová:

Je tady krásné bydlení, zeleň a ještě odtud nezmizel život , i když je tu o hodně méně zvířat i ptáků. Také včel a čmeláků ubývá. Proto je potřeba zachovat obě lokality 411/322/2147 a 411/322/2146. Chybí mi tu vodní plocha. Rybníky, které tu byly u zemědělských usedlostí, zanikly.

15. 3. 2018, 21:25
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-3

Kombinace zeleně a obytné zony

Martina Borovková:

Kombinace zelených ploch (viz. dotčené území, které slouží nyní jako parky a které jsou také spojovacími přírodními cestami!) a krásných většinou hezky zrekonstruovaných vil. Členitost lokality, klid, zázemí a bezpečnost.

22. 3. 2018, 19:12
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1b-4

Hodnota lokality

Lenka Palatová:

Jednoznačnou hodnotou dané lokality je blízkost k přírodě. Dostatek prostoru mezi domy, nezahuštěná zástavba kombinovaná se zelení. Propojení zeleně a původního krajinného systému s domy a lidskou činností - v míře, která je příjemná pro život.

28. 3. 2018, 15:59
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1b-5

Krásné místo s výhledy a plné zeleně

Iveta Štamposká:

V této lokalitě bydlím celý život a vždy jsem se domů vracela s pocitem, že se vracím na místo, kde je mi příjemně. Největší přidanou hodnotou této lokality je zeleň a výhledy na město. V poslední době se zastavuje čím dál více ploch bez ohledu na kvalitu života. Bydlíme přímo u plochy 411/322/2147, která prošla také jistou proměnou. Nejdříve zde bylo pole, na kterém jsme si jako děti mohli hrát a naproti v ulici Na Špitálce bylo hřiště, kde byl od rána do pozdních večerních hodin slyšet dětský smích. Na ulicích kolem jsme jezdili na kole, hráli vybíjenou atd. Je škoda, že toto moje děti už nemůžou. Jezdí tady mnohem více aut, hřiště zmizelo a po poli díky ne úplně zodpovědným pejskařům mohou chodit už jen odvážlivci, kteří se nebojí, že si s sebou něco odnesou na botách. Přitom je to místo, které úplně vyzývá k procházkám, posezení a hraní.
Nesouhlasím s jakoukoliv zástavbou této plochy. Mým přáním a přáním celé mé rodiny je parkové využití této plochy s hřištěm pro děti, vysázením stromů, lavičkami, s fontánou či jiným vodním elementem a třeba i rozhlednou.
Pokud se plocha zastaví, naprosto se atraktivnost celé lokality znehodnotí.

29. 3. 2018, 11:16
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1b-6

Vzdušnost

Martin Lacina:

Hanspaulka působí "vzdušně". Domy nejsou vysoké, jsou mezi nimi rozestupy tvořené zahradami, mezi domy jsou výhledy na město i zeleň. Lokalita je relativně klidná a bezpečná. To jí charakterizuje, proto tu lidé bydlí. Pokud tento duch lokality bude narušen - dopravou, zástavbou - stane se z Hanspaulky jen další nezajímavá městská čtvrť.

29. 3. 2018, 13:59
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-7

Unikátní lokalita

Nada Koubová:

Lokalita Hanspaulky je unikátní, charakteristická zelení a klidem a "hotová", s komunitou lidí, kteří se znají generace. Nejde o novou sterilní čtvť na okraji mezi poli, která se může do nekonečna zvětšovat. Kapacity školky, školy a parkovacích míst jsou naplněny, další bytová výstavba není žádoucí. Je to jedno z mála míst v Praze, kde mohou děti volně venku běhat po trávě a ne se mačkat na betonovém pidihřišti.

29. 3. 2018, 15:05
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1b-8

Jitka Bělinová:

Nechme Hanspaulku takovou, jaká je, nezastavujme ji dalšími domy. Ať zůstane zahradním městem, které má pro obyvatele i případné návštěvníky kouzlo. Nechtějme mít místo, kde žijeme, ucpané zástavbou.

10. 4. 2018, 20:11
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-8-0
 
 

vztah k lokalitě

Magdalena Tayerlová:

Kvalita lokality Hanspaulka souvisí samozřejmě se všudypřítomnou zelení a z toho plynoucího pocitu volnosti v celé lokalitě, kterou nemůžeme nevnímat, samozřejmě ani v nejbližším okolí bydiště. Na tom se podílí všichni obyvatelé Hanspaulky, zejména majitelé jednotlivých objektů a zahrad, zejména tam, kde rodiny žijí již několik generací.

1. 4. 2018, 22:09
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1b-9

Vzrostlé stromy

Kristýna Králová:

Hanspaulka je čtvrť plná zeleně, díky které má člověk pocit, že nežije ve městě, ale na vzdušném předměstí plném parků. Na rozdíl od mnohých příměstských částí Prahy, kde se staví nové domy, a kde se zahrádky teprve nově zakládají, máme již na Praze 6 parky s krásně vzrostlými stromy. Toto považuji za vůbec nejkrásnější rys naší čtvrti.
Tyto parky jsou však v metropolitním plánu mnohdy uvedeny jakožto plochy určené v budoucnu k zastavění.

Několik příkladů:
1. Náměstíčko u ulice Na Pernikářce je označeno jako šedá plocha, nikoliv zelenou barvou jakožto parkově upravená část náměstí
2. Prostory mezi bytovými domy nad ulicí Sušická jsou označeny bíle, jako by se tam mělo stavět. V současnosti jsou však mezi těmito domy zelené plochy určené k relaxaci a dětská hřiště, což je velice potřebné.
3. Plocha kolem Tesca mezi ulicemi Krocínovská a Na Pískách je označena bíle a nikoliv zeleně, i když tam rostou vzrostlé stromy, například gingko biloba

2. 4. 2018, 10:58
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-10

Robert Král:

Zcela souhlasím s tímto komentářem a zdůrazňuji, že je nutné co nejvíce zachovávat zeleň a co nejméně stavět.

2. 4. 2018, 14:25
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1b-10-0
 
 

Jitka Bělinová:

S tímto komentářem na 100% souhlasím.

10. 4. 2018, 20:14
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-10-1
 
 

Jana Bělinová:

Naprosto souhlasím s tímto komentářem, rozhodně není vhodné, aby se v těchto oblastech stavělo. Je zde zeleň, která by se měla zachovat.

13. 4. 2018, 20:33
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1b-10-2
 
 

Jaroslava Polívková:

Také souhlasím a nedovedu si představit, že na těchto plochách by měly vyrůst nové domy.

18. 4. 2018, 13:48
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1b-10-3
 
 

Klidné a zelené bydlení

Zuzana Kepková:

To je důležité pro nás pro všechny, pro důstojné a příjemné žití, nikoliv jen přežívání.

2. 4. 2018, 23:03
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1b-11

Zachování zeleně

Jaroslava Polívková:

Mezi současným územním plánem a MPP výrazně ubylo nezastavitelných zelených ploch, které mají velký rekreační potenciál a jsou hojně využívány pro odpočinkové a sportovní aktivity. Tato území by měla být trvale vyjmuta z možnosti jakékoliv zástavby. Není náhodou lokalita Hanspaulka památkově chráněná? Myslím, že Hanspaulka nepotřebuje další developerské projekty, kdy se zájmy jednotlivců prosazují na úkor občanů zde žijících. Proto nesouhlasím s převáděním zelených ploch na zastavitelné území!

13. 4. 2018, 12:39
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1b-12

hodně zeleně, atmosféra vesnice

Petr Polívka:

v lokalitě Hanspaulka je malá koncentrace velkých budov, tzn. že je tu málo lidí a tudíž se skoro všichni známe. Zdravíme se jako je to na vesnici. Je tu prostě krásné prostředí, které bychom nechtěli ztratit.

24. 4. 2018, 08:20
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1b-13

1c. Co je ve vaší lokalitě podle vás problémové – nevzhledné nebo ​způsobuje problémy (doprava, zápach, bariéra v území atd.)? (hlavních komentářů: 9)

Doprava - rychlost

Marie Svobodová Fialová:

Problémová je doprava - jednak stav povrchu na vozovce a často i chodnících, ale především z hlediska aut. Jezdí rychle, často ignorují značky a přednosti z prava. Auta Hanspaulkou projíždějí, aby se vyhnuly zacpanému Vítěznému náměstí a ráno dost pospíchají. Ulice Na Pískách má zvýšené přechody a nejde zde jet rychle, ale Šáreckou projíždí aut také hodně a zde nic takového není. Chybí přechody, zpomalovací prahy, snížení rychlosti v celé oblasti a hlavně zúžení komunikace (velká SUV se bojí, že by se jim odřel lak a zpomalí...). Rychlost 50 km/h je velmi často překračována a na přechodu v zatáčce je pro děti velmi nebezpečné přecházet. V oblasti "Legolandu" jsou roky smyté přechody a nejsou obnovovány. Hanspaulka se také stala odstavnou a parkovací plochou aut z Dejvic i odjinud. Hodily by se stálé veřejné kontejnery na bioodpad, jsou tu přemnožení potkani a mít vlastní kompostér na zahradě plný šlupek od ovoce a zeleniny je vysloveně nebezpečné.

3. 3. 2018, 21:44
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1c-0

Odložená auta bez SPZ, nevzhledné zelené zábradlí.

Kateřina Hlavová:

Myslím ,že se Hanspaulka po zavedení parkovacích zón stala odkladištěm aut.Auta bez SPZ zarůstají do asfaltu ,obrůstají mechem a hlavně blokují parkovací místo.
Dále se to tady po zavedení zón výrazně zahustilo zaparkovanými auty přes den a tím se zvýšil průjezd naší lokalitou.
Kolabující doprava kolem Kulaťáku nutí řidiče si to krátit přes náš kopec a né všude jsou retardéry nebo zpomalovací prvky.
Zelené zábradlíčko v ulici Šárecká je jak pozdrav z minulosti, nechápu jeho funkci, naopak pokud chci zaparkovat u kraje a vystoupit, tak musím v dostatečné vzdálenosti a pak trčím do ulice.

6. 3. 2018, 16:28
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-322-1c-1

Parkování aut

Martina Borovková:

Parkování aut na ulici Šárecká v dolní části a v horní části vedoucí k ulici Na Pískách je příliš mnoho zaparkovaných aut podél silnice. Je to nebezpečné a je jen otázkou času , kdy přijde nějaká kolize aut.
Nehezké oplocení na kopci u Hanspaulského zámečku (žluto-červené), mohlo by být zelené.

22. 3. 2018, 19:19
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1c-2

Zkratka mezi ul. Jugoslávských partizánů a Evropskou

Jindřiška Fialová:

Po dokončení tunelu Blanka se stala ul. Jugoslávských partyzánů, Vítězné nám. a Evropská těžko průjezdné. Ulice Na Pískách a Šárecká slouží jako zkratka pro auta, která se zácpě chtějí vyhnout. V ul. Šárecká by bylo vhodné nainstalovat alespoň zpomalovací pásy, v useku pod zámečkem by byla vhodná obytná zóna.

27. 3. 2018, 19:21
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1c-3

Milena Harveyova:

Tento problem je nejen mezi touto spojkou. Město by se mělo zabývat výstavbou adekvatních parkovacich zařizení na konečnych stanicích metra, aby občané dojíždějíci za prací do Prahy nezatěžovali existujicí komunikace a parkovací plochy pro obyvatele a návštěvniky restaurací, obchodů a dalších podniků v okrajových částich Prahy. Tuto zátěž pociťujeme výrazně na Praze 6.
Snaha o nahrazeni zelenych ploch zastavbou je naprosto nepripustna. Považuji zelené plochy v našem okolí za zásadní pozitivní prvky přinášející rovnováhu. Zeleň ve městě ochlazuje a zvlhčuje vzduch, zadržuje vodu, pohlcuje prach, produkuje kyslík ...

29. 3. 2018, 23:43
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-322-1c-3-0
 
 

Negativní vlivy zástavby

Lenka Palatová:

Jako negativní vnímám postupné mizení zelených ploch a zahušťování zástavby, což má vliv na zhoršující se situaci v dopravě.
Zahušťováním výstavby, zvětšováním objemu staveb a zvyšováním staveb se postupně mění charakter Hanspaulky - a místo volné obytné zástavby s velkým množstvím zeleně začíná být daná lokality stísněnější.

28. 3. 2018, 15:56
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1c-4

Doprava a smrad

Martin Lacina:

V posledních letech je stále častěji cítit čistička a to tak, že se nedá po ránu ani vyvětrat. K čemu je, že na velké zahradě kvetou kytky a zpívají ptáci, když se bojíte otevřít okno, aby jste nedýchali žumpu.
Lokalitě chybí plán a postupná revitalizace komunikací. Nejen, že jsou rozbité, ale především nereflektují současné dopravní potřeby. Je třeba hledat rovnováhu mezi parkovacími místy, průjezdností i průchodností pro pěší. Zavedení parkovacích zón vytlačuje auta do další ulic - zatímco je spodní část Zengrovy ulice prázdná (i v noci jsou tu desítky parkovacích míst), v ulici na míčance stojí auta i křižovatce, v několika řadách.
Lokalita se stala tranzitní zkratkou mezi Jug. partizánů a Evropskou :-(

29. 3. 2018, 14:09
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1c-5

doprava

Magdalena Tayerlová:

Problematické chování neukázněných řidičů, které vedlo k instalování zpomalovacích pruhů na hlavní komunikaci ,zejména v ul. na Pískách.

1. 4. 2018, 22:17
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1c-6

Soustřeďme se na zvelebování, nikoliv zabírání toho co je ještě volné

Zuzana Kepková:

Je potřeba doopravit silnice a chodníky, obnovit starou zeleň a osázet prázdné travnaté plochy, na Hanspaulce obecně chybí zdroje vody, kde v minulosti byly tůňky nebo potůčky, dnes je vše zasypáno

2. 4. 2018, 23:07
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1c-7

Náměstíčko Na Pernikářce

Jindra Prchalová:

Zásadně nesouhlasím se změnou Metropolitního plánu, kde stávající "zelená" plocha je změněna na "šedivou". Na zmíněném náměstíčku je v současné době dětské hřiště (včetně komunikace).Myslím, že toto využití je lepší než parkoviště.
Prchalová

27. 4. 2018, 12:32
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1c-8

1d. Jsou ve vaší lokalitě nějaké důležité charakteristické prvky, průhledy, dominanty, přírodní, stavební památky atd., které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucnost? (hlavních komentářů: 12)

zachovat výhled

Kateřina Hlavová:

Já osobně bych nejraději na lokalitu 411/322/2147 umístila nějakou lehkokonstrukční rozhlednu( dřevěná , kovová nebo kombinace) , tak aby nehyzdila a moc nebránila ve výhledu, ale aby si každý výletník mohl ještě lépe užít výhled na celou Prahu.
Dále bych tu vysázela park , aby tu byl v létě i nejaký stín, dostatek laviček a dětské hřiště.V této lokalitě žádné není, a kdyby to šlo tak dostatek vodních prvků a pítko popřípadě WC.
Lokalitu pod Zámečkem 411/322/2146 bych ponechala divokou a přírodní tak jak je, jen bych to ráda doplnila o nějaký malý rybníček, protože v letních vedrech nemají ptáci a zvířata kde pít.

6. 3. 2018, 16:37
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-322-1d-0

Marie Svobodová Fialová:

Naprosto souhlasím!

15. 3. 2018, 15:49
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1d-0-0
 
 

Daniel Bursák:

NAsprosto souhlasím

30. 3. 2018, 22:21
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-0-1
 
 

Jitka Bělinová:

Úžasný nápad:-)

10. 4. 2018, 20:17
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1d-0-2
 
 

Důležité prvky, průhledy, dominanty, přírodní památky

Sylva Dolenská:

Důležité prvky - 411/322/2147 historicky výhledové místo, ochrana Pražského Hradu
Průhledy - obě plochy mají výhled na celou Prahu
Dominanty- 411/322/2147 dominantou je kostel sv. Matěje, který by po zastavění plochy už nebyl vidět. 411/322/2146 dominantou je hanspaulský zámeček na straně jedné, usedlost Kotlářka na druhé, a sad po třetí straně. Zastavění plochy by tyto prvky oddělilo a zničilo charakter místa.
Přírodní památky - miniaturní rokle v místě bývalého potoka na jižní straně 411/322/2146. Stavba bytového domu nebo bytových domů v její blízkosti by vedla k zániku tohoto krajinného prvku. Metropolitní plán by měl obnovit vodní tok a naplánovat rybníček v kotlině.

6. 3. 2018, 17:47
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-1

Jana Raskova:

Podporuji důležitost území 411/322/2147 jako historicky důležité místo výhledu na Pražský Hrad. A zasazuji se o jeho zachování v podobě parku pro budoucí generace.

31. 3. 2018, 18:42
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-1-0
 
 

Park Růžák

Anna Maternová:

Ráda bych zachovala park Růžák tak, aby plnil funkci hřiště pro děti.
Po přečtení brožury týkající se revitalizace Centrálního parku Hanspaulka-Kotlářka probíhající od roku 2010 a jehož je Růžák součástí, mám poněkud obavy o záměry s parkem Růžák, který byl rozšířen po zrušení ulice Turkovské. Prý je v plánu udělat hřiště dole v hrušňovém sadu, který je nad ulicí Na Kotlářce a z Růžáku odstranit prolézačky, ale já si myslím, že dostupnost Růžáku je nenahraditelná. V současnosti jsou v parku vysazeny růže a chodníčky vysypány štěrkem, což je estetické, ale dříve se v parku dalo jezdit na koloběžkách, bruslích a bylo zde více prolézaček. Aby vzhled parku zapadal do historických představ růžového parku pod zámečkem, bylo by možné vyměnit stávající prolézačky za prvky surového/opracovaného dřeva, ale počet prolézaček navýšit. Nedělat z Růžáku jen místo, kam se dá sednout a nic víc.
V příloze přikládám takový návrh, v jakém duchu by prolézačky mohly být.

14. 3. 2018, 17:50
Důležitost: Doplňující
Číslo komentáře: L-322-1d-2

Daniel Bursák:

Zcela souhlasím

30. 3. 2018, 22:19
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-2-0
 
 

Průhled U Hadovky a Nad Komornickou a Vyhlídkové místo pro všechny.

Marie Svobodová Fialová:

Není pravda, že Hanspaulka má jen dva průhledy (v ulici Na Hanspaulce a Za Hanspaulkou). Další máme v ulici U Hadovky a částečný i v ulici Nad Komornickou, v tom druhém je navíc nádherná kaplička a je to místo s obrovskou mystikou otevřené všem! Zachovejte je, v MPP vůbec vyznačeny nejsou. Hanspaulský zámeček je určitě také historicky hodnotný, jenže je kompletně uzavřený a obehnaný plotem....škoda, mohlo to být přirozené centrum celé Hanspaulky.

Také má Hanspaulka velmi oblíbené vyhlídkové místo, jezdí sem lidé z celé Prahy a nádherně se tu pozoruje ohňostroj. Je to desetiletí využívaný park pod ulicí Na Špitálce. Zcela nepochopitelně nyní zařazen do transformační plochy pro novou zástavbu - s čímž rozhodně nesouhlasíme.

Dalším jedinečným vyhlídkovým místem je prostor pod Zámečkem, i zde se chodí lidé kochat výhledem na Prahu. Rozhodně není v zájmu nás ani budoucích generací toto jedinečné místo zastavět domy!

15. 3. 2018, 21:21
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1d-3

Zámek Hanspaulka a jeho park

Martina Borovková:

Zámeček Hanspaulka a jeho přilehlý park k úpatí Dejvic.
Zachování výhledů ze současných parků dotčených pozemků - 411/322/2146 a 411/322/2147! Nejen kvůli nádherným výhledům místních občanů, ale i pro turisty hojně navštěvující naši oblast!

22. 3. 2018, 19:15
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-4

Zeleň

Jindřiška Fialová:

Lokality 411/322/2146 a 411/322/2147 je třeba zachovat pro rekreaci a odpočinek obyvatel Dejvic a Hanspaulky - ne všichni mají zahrady. Jsou zde krásné výhledy na Prahu. Již dnes jsou obě lokality hojně využívány.

27. 3. 2018, 19:31
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1d-5

Jana Raskova:

Souhlasím se zachováním těchto zelených ploch pro účely rekreace obyvatel i návštěvníků této oblasti

31. 3. 2018, 18:48
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-5-0
 
 

Co je hodno ochrany

Lenka Palatová:

1) V lokalitě, resp. v okolí lokality 322/2147 se nachází velké množství kulturních památek, které si zaslouží pohledovou ochranu. Např. Špitálka byla historicky hláskou Pražského hradu - bylo důležité pohledové propojení s hradem. Je-li Špitálka kulturní památkou, byla bych i pro zachování jejího charakteru jako hlásky. Obdobně jedinečnou stavbou je např. i Moelzerova vila nebo vila Lídy Bárové. Obě tyto vily patří k architektonickým skvostům a jistě by bylo dobré chránit nejen samotné vily jako takové, ale i jejich okolí a pohledy na ně.
2) V lokalitě 322/2147 se vyskytují vzácní a chránění živočichové. Pokud vím, místní OS má k dispozici příslušný posudek. Vzácní a chránění živočichové si jistě zaslouží i ochranu před případnou stavbou = zachování lokality jako zeleň.

28. 3. 2018, 16:07
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-6

Průhledy, výška staveb

Martin Lacina:

pro Hanspauku je zásadní, aby zástavba nebyla přiliš hustá a vysoká. Např. zmiňovaný "Legoland" tzn. domy mezi ulicemi Na Míčánce a Hanzelkova/Štiplova jsou ukákou toho, jak by to nemělo vypadat. Výška je ještě přijatelná, ale mezi domy není průhled, tak typicky pro tuto lokalitu. Ve snaze vytěžit co nejvíce z protoru, jsou domy nalepené jeden na druhý.
Zelené zahrady, parky a stromy - to je to co sem patří. Určitý prvek divokosti přírody, který připomíná blízkost Šárky. Ideální místo pro takový "neřízený" park je plocha 411/322/2146 ve spojení s nedávno zřízeným Hanspaulským parkem.
Hanspaulku charakterizují rodinné, případně činžovní vily. Nepatří sem bytové domy, kancelářské objekty. Na Hanspaulku nepatří business, ale kultura, sport a relaxace. Lokalitou vnímám spojenou s hudbou, architekturou, zelení.
Na Haspaulce žije mnoho umělců - sochařů. Bylo by přeci krásné obohatit Haspaulské parky o jejich díla.

29. 3. 2018, 14:21
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1d-7

Zachování výhledu na Střešovice

Daniel Bursák:

V prostoru mezi stanicí metra Bořislavka a ulicí Na Pískách je třeba zachovat výhled na protilehlý svah Střešovic z dominantou kostela sv. Norberta. Nahrazení tohoto vizuálního propojení Střešovic a Hanspaulky ničí unikátní charakter oblasti. Výška stavby plánovaných budov na lokalitě 411/120/2324 (plánované obchodní centrum Bořislavka) toto musí respektovat.

30. 3. 2018, 22:32
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1d-8

Lucie Bursáková:

SOUHLASÍM. Nahradit pohled na Sv. Norberta pohledem do oken sterilně vyhlížejících kanceláří je nepřípustné!

30. 3. 2018, 23:10
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1d-8-0
 
 

stavební památky, výhledy trvalé hodnoty a jejich ochrana

Magdalena Tayerlová:

Obě v MPP uváděné plochy s předpokládanou další bytovou výstavbou, tj. 411/322/2146 a 2147 spojuje oprávněně jejich mimořádnost. Plocha 2147 mezi ul. Na Kodymce, Na Špitálce, Na Fišerce a Neherovská pro svojí polohu, umožňující pohled na Prahu, ale s dosud možným odstupem také studium funkcionalických staveb, jichž využívají studenti i účastníci dalších exkursí. Plocha 2146 svým charakterem s přirozeným rostlinstvem umožňujícím přežít živočichům (bažant, zajíc,ježek atp.) poblíž vyústění centr.parku Hanspaulka, nad kompletně rekonstruovanou pův.viniční usedlostí Kotlářka, která je spolu s usedlostí Špitálka jedinou historickou stavbou tohoto typu v této části Hanspaulky. V případě výstavby nad Kotlářkou by
se zcela změnil ráz tohoto místa a podmínky pro živočišnou vegetaci by byla zcela zničena a byla by v zásadním nesouladu také se zámečkem Hanspaulka.
Bytová výstavba na obou plochách by znamenala nevratné ztráty.

1. 4. 2018, 23:09
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1d-9

Parky a zahrady

Robert Král:

Charakteristickým prvkem Hanspaulky je zeleň, a to nejen velké parky jako les kolem Baby nebo les podél ulice Nad Šárkou, který přechází dolů v Tichou Šárku, ale také různé menší parky a parčíky. Pokud o tyto zelené plochy přijdeme, nebude už Hanspaulka tak krásnou čtvrtí, příjemnou k životu. Zástavby přibývá a co mi velice vadí je, že nové stavby svou velikostí většinou zaberou celou parcelu a nezbývá tak již místo pro zahradu. Přitom krásné zahrady jsou dalším z typických prvků Hanspaulky. Staré vilky se v současnosti boužel bourají a místo nich se stavějí obří monstra bez jakékoliv zahrady.

2. 4. 2018, 14:41
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-10

Obnovte krajinné prvky co byly zničeny

Zuzana Kepková:

Zatím se bohužel spíše ničí než obnovuje. Nám ve městech chybí příroda a zejména pak spojení lesů s vodou. Na Hanspaulce bylo více krajinných prvků, stačí dohledat staré mapy.

2. 4. 2018, 23:10
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1d-11

1e. Odpovídá podle vás vymezení lokality popsaným společným vlastnostem?  Co byste svými slovy doplnili, upravili korigovali? (hlavních komentářů: 3)

Zastavitelná plocha?

Sylva Dolenská:

Obě plochy jsou v plánu popsány jako zastavitelné. Připouštím, že jsou zastavitelné, konec konců dnes se např. staví na umělých ostrovech na moři. Ale za jakou cenu, nejen vyjádřenou v penězích, ale i ve smyslu škody napáchané na okolní krajině? Korigovala bych na "zastavitelné po úpravě okolí". Lokalita 411/322/2146 je na členitém pahorku, který by nepochybně vyžadoval zpevnění pro zástavbu. Zničilo by se tak okolí, včetně rokle na jižní straně a prostoru pro hřiště na straně východní.

6. 3. 2018, 18:00
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1e-0

Zahradní město nejsou jen samé domy, ale i parky pro všechny!

Marie Svobodová Fialová:

Zahradní město ale neznamená jen domy a domy a domy, zahradní město přeci tvoří i parky! Dva zelené průhledy v ulici Na Hanspaulce a Za Hanspaulkou to nedoženou (navíc jsou pěkně s kopce a park to není) a pokud zastavíme i stávají plně funkční parky, které se z nějakého nepochopoitelného důvodu dostali do transformačních ploch (411/322/2147 a 411/322/2146), tak tu budou opravdu jen domy. Kde se budou lidé setkávat, když nebude žádná volná plocha poblíž jejich domu? A myslíte že starousedlíci v požehnaném věku budou chodit 25 minut daleko, aby se dostali do parku? Cestou, kde není ani jedna lavička....Nebo matky s malými dětmi? Na to vzdálené hřiště prostě ani nedojdou!
Je opravdu veřejným zájmem tu postavit další domy? Nebo je to spíš rozvoj stávajících hojně využívaných parků? My místní máme jasno, chceme parky!

15. 3. 2018, 16:03
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1e-1

Nic už nezastavovat

Zuzana Kepková:

Zastavěné plochy bylo už dost. Naopak chceme více přírody.

2. 4. 2018, 23:11
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-1e-2

Kristýna Králová:

Zcela souhlasím s tímto komentářem, požaduji méně nových staveb a více zeleně.

19. 4. 2018, 19:37
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1e-2-0
 
 

1f. Navrhli byste v závislosti na popsaných společných vlastnostech lokality jakoukoliv úpravu hranice lokality? (hlavních komentářů: 3)

Zachování přírodních ploch

Petr Svoboda:

Návrh metropolitního plánu počítá se zástavbou ploch 411/322/2146 a 411/322/2147. Obě tyto lokality jsou jedinečné svou lokalitou, žijícími živočichy a hlavně slouží všem obyvatelům Hanspaulky.

Navrhované změny ploch 411/322/2146 a 411/322/2147 jsou nekoncepční, nesmyslné. Jelich zástavba je v rozporu se zájmy obyvatel.

Plocha 411/322/2147 v současné době slouží k přirozenému setkávání obyvatel, místo její zástavby by bylo vhodné její význam potvrdit a zrealizovat zde např. park či přírodní dětské hřiště.

Plocha 411/322/2146 je součástí přírodního celku s neopakovatelnou atmosférou, místem výskytu zvěře. unikátní zeleň, kamené zídky. Jedná se o území které je zde netknuté po desítky let a opravdu dotváří atmosféru Hanspaulky. Není problém zde potkat bažanty, zajíce a vyjímečně i srnky. Na to jak je Hanspaulka blízko centra je tato oblast vyjímečně netknutou přírodou kterou by bylo barbarské zastavět.

3. 3. 2018, 14:37
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1f-0

Bývalé zahradnictví

Marie Svobodová Fialová:

Není mi jasné proč je z lokality Hanspaulka vyjmuta část bývalého Zahradnictví vedle "Kaštaňáku" (park vedle "náměstíčka" se zastávkou autobusu Špitálka). Vždyť toto území k Hanspaulce logicky patří!

3. 3. 2018, 21:48
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-1f-1

Více přírody

Zuzana Kepková:

Co nám schází je více přírody okolo - pro zdraví a relax.

2. 4. 2018, 23:13
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-1f-2

2. Metropolitní plán - plochy
2a. Máte připomínky k vymezení stability ploch? Souhlasíte s vymezeným rozsahem?  Máte nějaký návrh k úpravě? (hlavních komentářů: 8)

Zachování současných ploch

Petr Svoboda:

V lokalitě Hanspaulky je velmi příjemné bydlení, hlavně díky rozumné plochy zeleně. Je důležité zachovat přírodní ráz Hanspaulky i pro další generace a rozumně korigovat další výstavbu.

Nesouhlasím s navrhovanou zástavbou plochy 411/322/2147. Tato část vždy sloužila jako přírodní oblast s možností setkávání občanů, venčení psů, a měla by občanům sloužit dál. Vhodné užití této plochy bych viděl jako park s vodním biotopem a např. přírodním dětských hřištěm.

Stejně tak, navrhnované zastavění plochy 411/322/2146 je naprosto nesmyslné a nesystémové. Jedná se o unikátní přírodní oblast s výskytem mnoha živočichů a výrazně přispívající ke klidnému rázu oblasti. Její zastavění (i částečné) by bylo neopakovatelnou chybou.

Pro rozvoj bytové zástavby je v oblasti mnoho míst, kde výstavba neuškodí a vhodně doplní stávající stavby, oblasti 411/322/2146 a 411/322/2147 to rozhodně nejsou.

3. 3. 2018, 14:41
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2a-0

Zachování zeleně místo dalších domů

Marie Svobodová Fialová:

Zastavitelná obytná transformační plocha 411/322/2146:
Před 60 lety zde bylo pole, později přibyly náletové dřeviny, pár srnek, bažanti, králíci…zkrátka divočina ve středu města a tak to trvalo mnoho let, nikdo sem nechodil a stromy a keře rostly…. Až v roce 2009 zde postupně vzniknul Centrální park Hanspaulka - divoký park s pestrou skladbou dřevin, unikátní právě ve své neplánované struktuře, s neprostupnými úseky mezi kterými se vinou stezky vysokou travou sekanou ručně kosami, netušená zákoutí a hlavně pocit pravé přírody. Není to přehledný městský upravený park, ale právě jeho divokost, čím je vyjímečný a neopakovatelný. Zničit toto unikátní území (z hlediska flory i fauny) kvůli výstavbě dalších (a domnívám se, že zcela nepotřebných) domů je nesmyslné. Z širokého okolí je i uprostřed léta pod stromy cítit vlhko, vzácný to jev na jinak suchém kopci. Transformační plocha 411/322/2146 tvoří většinu této divoké přírody a přijít o ni by byla nevratná škoda. Jako rezident této oblasti, který kolem tohoto parku chodí každý den a mnohdy i delší cestou skrz něj, jsem jednoznačně pro zachování stávajícího parku a pokračování v jeho přírodním dotváření.


Zastavitelná obytná transformační plocha 411/322/2147 - Louka pod usedlostí Špitálka:
Stávající stav této plochy není ideální, změna je nutná, ale určitě by tou změnou neměly být další domy, těch už je tu dost.

Před revolucí zde byla v centrální části zahrádkářská kolonie, malinká políčka, velká diverzita rostlin, obrovské plané ostružiny, později vzácné druhy živočichů…Na východním cípu byla vždy tráva. Na západní straně bylo škvárové fotbalové hřiště s boudou z vlnitého plechu a zrezivělými bránami věčně bez sítě… slavné to hřiště Hanspaulské ligy!!!! Toto území si netroufli zastavět ani komunisté, "panelák" postavili v ulici vedle a v ulici níže, ale toto území i oni nechali volné. A to je co říct! To opravdu myslí někdo vážně, že by se tu mělo stavět něco teď, když to přežilo volné i minulý režim? A hlavně něco co nikdo z nás zde bydlících nepotřebuje? Jen by to celému okolí uškodilo a doslova zazdilo jakýkoliv další rozvoj směrem, který tato část Hanspaulky potřebuje.

V této části Hanspaulky chybí hřiště (dětské hřiště za kamennou zídkou na rohu ulic Na Fišerce a Na Špitálce nebylo po výstavbě (nabubřelého a sem architektonicky nepatřícího domu) nikdy nahrazeno), hřiště dětské i hřiště pro větší děti a puberťáky, malá louka pro volné běhání psů, plácek na hry (klidně retro škvárové hřiště jako tu bylo dříve) a místo pro setkávání, volně přístupná grilovací plocha, lavičky na vyhlídku na Prahy, protože výhled je zde unikátní.

Celá Hanspaulka je vyprahlý kopec, a přitom zde dříve tekly potoky a v horním parku s vrbami (Na Kuthence) byl rybník…nyní zde z vody nezůstalo nic…jen suchý kopec…pojďmě sem ten chybějící vodní prvek vrátit. Něco jako potůček v novém parku Maxe van der Stoela, něco kde si budou děti hrát a přitom poznávat zákonitosti vody a zároveň to celé místo v létě ochladí.

Má sestra navrhuje dát sem jako dominantu tohoto parku rozhlednu…já jsem pro:-)

Pokud obě tyto plochy zastavíte, otevřená a zelená Hanspaulka jak ji známe teď o hodně přijde, žádné velké a přírodě blízké parky a žádná veřejná zeleň, kde se dá setkávat …jen domy a domy a domy a sucho bez života...bez prostoru na změnu.

4. 3. 2018, 22:16
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2a-1

Jitka Bělinová:

Pamatuji si to dětské hřiště za kamennou zídkou na rohu ulic Na Fišerce a Na Špitálce a je škoda, že muselo ustoupit stavbě toho domu.

10. 4. 2018, 20:20
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2a-1-0
 
 

411/322/2146 rekreační oblast

Háta Enochová:

Tato plocha v současné době slouží jako rekreační oblast s mimořádnou přidanou hodnotou v podobě obrovské diversity živočichů a bohatým druhovým složením. V oblasti probíhá údržba, která je krajinářsky na vysoké úrovni a jako souhrn vzniká oblast, která je velmi oblíbená a využívaná lidmi ze sousedství. V případě zastavění tohoto územi by byla znehodnocena její stávající funkce a pro sousedství by to byla ohromná škoda. Navrhuji oblast vymezit jako rekreační oblast a dále pracovat na jejím rozvoji, který momentálně probíhá vyjímečně dobře.

8. 3. 2018, 11:02
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2a-2

Zachování zeleně

Michal Hlava:

Transformační plocha 411/322/2146 je v současné době velmi hojně využívána k odpočinkovým a sportovním aktivitám. V okolí není v žádném případě přebytek volně přístupné zeleně, aby se mohly zastavovat takto udržované a upravené a často navštěvované parky. Navíc je tamní porost velmi potřebným a důležitým úkrytem pro stálou populaci ježka obecného a domovem pro nespočet ptačích druhů. Plocha je dokonce vedena jako jeden z 27 pražských významných krajinných prvků. Dále zde také podle slov Michaela Pokorného, který je členem Spolku Pro Hanspaulku, již dva znalecké posudky prokázaly výskyt chráněných druhů. Byla by proto tedy velká škoda, kdyby došlo k zastavění této plochy.

Transformační plocha 411/322/2147 je místními velmi oblíbená travnatá plocha využívána denně pro rekreaci a pro trávení času s našimi čtyřnohými mazlíčky. Tato louka má unikátní polohu ve své lokalitě, protože umožňuje výhled na takřka celou Prahu. Dále se zde už jednou nebylo vydáno povolení ke stavbě z důvodu výskytu chráněných druhů.

10. 3. 2018, 10:49
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2a-3

Zachování stávající zeleně je pro lidi z Hanspaulky prioritou

Jakub Kraus:

Nesouhlasíme s návrhem MP ohledně ploch 411/322/2146 a 411/322/2147.
Zachování stávající zeleně je pro nás prioritou.
My jsme ti, kdo tu žijí.
Krausovi

21. 3. 2018, 10:06
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-2a-4

Transformační plocha 411/322/2147 - ne bytové domy ale park

Ivo Melichar:

Transformační plocha 411/322/2147 velice láká různé investory, aby zde realizovali své plány tuto plochu zastavět. Nedovedu si přestavit , aby tato louka a potenciální park se změnil v malé město. Tím by se celá oblast stala hlučnou a rušnou . Noví obyvatelé by si koukali do oken ze svých obydlí. Jen základní věc jako již nyní omezené dopravní uspořádání okolo většiny pozemku (jednosměrné ulice) by se stalo nepouživatelné pro všechny.

31. 3. 2018, 12:04
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-2a-5

Na Perníkářce

Polák Pavel:

Na náměstíčku Na Perníkářce je park. Plocha je ale vyznačena šedě jako by šlo o komunikaci. To by také mohlo znamenat, že tento malý park někdo vykácí a udělá tam třeba parkoviště. Vnitřní plocha náměstíčka Na Perníkářce by měla být vyznačena zeleně jako park.

7. 4. 2018, 20:24
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-2a-6

Zelené plochy nechat zelené a dále je zelenit!

Zuzana Kepková:

S každým novým plánem je méně zeleně a více zastavěných ploch! Chceme naopak zeleň přidávat a ještě je potřeba nově komponovat do zelených ploch i vodní nádrže.
Zásadně nesouhlasíme např.s tím, že Na Pernikářce plocha, která je dnes zelená, je v plánu šedivá, tudíž tam snad plánujete beton či asfalt na parkoviště?!

7. 4. 2018, 23:09
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-2a-7

2b. Máte připomínky k vymezení ploch struktur ? Souhlasíte s vymezením stavebních a nestavebních bloků a struktur krajiny ? Máte nějaký návrh k úpravě? (hlavních komentářů: 10)

Zachování zeleně místo dalších domů

Marie Svobodová Fialová:

Zastavitelná obytná transformační plocha 411/322/2146:
Před 60 lety zde bylo pole, později přibyly náletové dřeviny, pár srnek, bažanti, králíci…zkrátka divočina ve středu města a tak to trvalo mnoho let, nikdo sem nechodil a stromy a keře rostly…. Až v roce 2009 zde postupně vzniknul Centrální park Hanspaulka - divoký park s pestrou skladbou dřevin, unikátní právě ve své neplánované struktuře, s neprostupnými úseky mezi kterými se vinou stezky vysokou travou sekanou ručně kosami, netušená zákoutí a hlavně pocit pravé přírody. Není to přehledný městský upravený park, ale právě jeho divokost, čím je vyjímečný a neopakovatelný. Zničit toto unikátní území (z hlediska flory i fauny) kvůli výstavbě dalších (a domnívám se, že zcela nepotřebných) domů je nesmyslné. Z širokého okolí je i uprostřed léta pod stromy cítit vlhko, vzácný to jev na jinak suchém kopci. Transformační plocha 411/322/2146 tvoří většinu této divoké přírody a přijít o ni by byla nevratná škoda. Jako rezident této oblasti, který kolem tohoto parku chodí každý den a mnohdy i delší cestou skrz něj, jsem jednoznačně pro zachování stávajícího parku a pokračování v jeho přírodním dotváření.


Zastavitelná obytná transformační plocha 411/322/2147 - Louka pod usedlostí Špitálka:
Stávající stav této plochy není ideální, změna je nutná, ale určitě by tou změnou neměly být další domy, těch už je tu dost.

Před revolucí zde byla v centrální části zahrádkářská kolonie, malinká políčka, velká diverzita rostlin, obrovské plané ostružiny, později vzácné druhy živočichů…Na východním cípu byla vždy tráva. Na západní straně bylo škvárové fotbalové hřiště s boudou z vlnitého plechu a zrezivělými bránami věčně bez sítě… slavné to hřiště Hanspaulské ligy!!!! Toto území si netroufli zastavět ani komunisté, "panelák" postavili v ulici vedle a v ulici níže, ale toto území i oni nechali volné. A to je co říct! To opravdu myslí někdo vážně, že by se tu mělo stavět něco teď, když to přežilo volné i minulý režim? A hlavně něco co nikdo z nás zde bydlících nepotřebuje? Jen by to celému okolí uškodilo a doslova zazdilo jakýkoliv další rozvoj směrem, který tato část Hanspaulky potřebuje.

V této části Hanspaulky chybí hřiště (dětské hřiště za kamennou zídkou na rohu ulic Na Fišerce a Na Špitálce nebylo po výstavbě (nabubřelého a sem architektonicky nepatřícího domu) nikdy nahrazeno), hřiště dětské i hřiště pro větší děti a puberťáky, malá louka pro volné běhání psů, plácek na hry (klidně retro škvárové hřiště jako tu bylo dříve) a místo pro setkávání, volně přístupná grilovací plocha, lavičky na vyhlídku na Prahy, protože výhled je zde unikátní.

Celá Hanspaulka je vyprahlý kopec, a přitom zde dříve tekly potoky a v horním parku s vrbami (Na Kuthence) byl rybník…nyní zde z vody nezůstalo nic…jen suchý kopec…pojďmě sem ten chybějící vodní prvek vrátit. Něco jako potůček v novém parku Maxe van der Stoela, něco kde si budou děti hrát a přitom poznávat zákonitosti vody a zároveň to celé místo v létě ochladí.

Má sestra navrhuje dát sem jako dominantu tohoto parku rozhlednu…já jsem pro:-)

Pokud obě tyto plochy zastavíte, otevřená a zelená Hanspaulka jak ji známe teď o hodně přijde, žádné velké a přírodě blízké parky a žádná veřejná zeleň, kde se dá setkávat …jen domy a domy a domy a sucho bez života...bez prostoru na změnu.

4. 3. 2018, 22:15
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-0

Změna charakteru čtvrti

Alexandra Slosarcikova:

Změnou charakteru ploch 411/ 322/ 2146 a 7 z ploch veřejně přístupné zeleně na plochy soukromé a zastavitelné se radikálně změní charakter čtvrti. Zmizí tak volné plochy pro vyžití veřejnosti a zejména dětí, které jsou na většině ostatních ploch omezovány okolitým automobilovým provozem. Děti tak budeme muset vozit autem do parků na okaji nebo v jiných čtvrtích a výrazně se omezí možnost volného pohybu. Žádám tedy o zachování specifika Hanspaulky jako zelené části města, kde je možný nejenom pohyb po vlastní malé zahrádce, ale po velké části čtvrti.

12. 3. 2018, 00:38
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-1

Park ve volné zástavbě kolem domů

Marie Svobodová Fialová:

Po obou stranách ulice Na pískách je nad ulicí Sušická poměrně velké území zastavěné "bytovkami". Plocha okolo těchto domů je označena chybně bíle, mělo by být označeno jako park ve volné zástavbě, neboť jsou tyto domy obklopeny zelení a již zde není prostor k další výstavbě, což by mělo být v metropolitním plánu uvedeno správně.

Totéž platí pro okolí bytovek v ulici Zengrova, pro bytovky na rohu ulic Na Klimentce a Na Míčance a bytovky na rohu ulic Nad Strakovkou a Šárecká!!! Obecně se to týká okolí všech bytovek na Hanspaulce! Není zde místo k zástavbě, je zde zelená plocha!

15. 3. 2018, 18:26
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-2

Senka Příhodová:

Zelené plochy musí MPP jasně deklarovat jako zeleň, bílé plochy v místech dnešních parkových ploch jsou skrytou hrozbou nejen pro tuto lokalitu!

29. 3. 2018, 18:35
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-2-0
 
 

Hana Kubeckova:

souhlasim s nazorem

30. 3. 2018, 13:27
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-2-1
 
 

Rudolf Šmíd:

Uvedené plochy by měly být označené zeleně, aby nemohly být předmětem spekulací.

31. 3. 2018, 12:56
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-2-2
 
 

Veronika Kadlecová:

Naprosto souhlasím s tímto názorem! Uvedené plochy jsou volně dostupnou zelení a měly by být v MPP označeny zeleně, nikolí bíle!

31. 3. 2018, 22:50
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-2-3
 
 

Leos Jor:

Souhlasím s názorem, plochy okolo bytových domů by měly být označeny jako park ve volné zástavbě.

1. 4. 2018, 20:41
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-2-4
 
 

Jitka Bělinová:

Prosím označit plochy mezi bytovkami zeleně, aby se nedalo spekulovat. Ta bílá barva je nějaká chyba? Nebo záměr?

10. 4. 2018, 20:23
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-2-5
 
 

Jan Bělina:

Plně souhlasím.

13. 4. 2018, 10:40
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-2b-2-6
 
 

Monika Pávová:

Ohledně případné zástavby v okolí „bytovek“ bych chtěla upozornit na fakt, že v době jejich výstavby nebylo pro ně řešeno parkování. U některých domů byl vhodnější terén a stání jsou zřízena u domu, u některých ne a není kde zaparkovat. Zelené plochy mezi domy jsou ve skutečnosti trochu menší. U některých bytovek byla možnost a byly zřízeny garáže. Jejich kapacitu je potřebné zachovat. Případnou další výstavbu v lokalitě je potřebné podmínit řešením parkování. Nová zástavba by si samozřejmě musela zajistit parkování pro sebe, ale zároveň by měla dostat jako podmínku dořešit parkování i pro již starší existující zástavbu v lokalitě. V každém případě by lokalita měla zůstat stejně jako celá Hanspaulka především hodně zelená.

11. 5. 2018, 13:13
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-2-7
 
 

Ke Karlovce - skryté plochy k zastavění?

Marie Svobodová Fialová:

Velké bílé plochy v ulici Ke Karlovce (naproti ulici Nad Strakovkou) jsou podle barvy určeny k zástavbě, ale nikde není uvedeno jaké. Jaké jsou pro toto místo regulativy co do výšky a míry zatavitelnosti? Co do charakteru - obytná, komerční...? Nutné v MPP dospecifikovat a držet se prosím spíš při zemi, velké stavby Hanspaulce opravdu nesvědčí.

Stejný problém je u dvou parcel pod ulicí Šárecká - jedna plocha je naproti ulici Za Hanspaulkou a druhá je přístupná z ulice Hanzelkova. Ani u nich není uveden jakýkoliv regulativ ohledně výšky, odstupových ploch, zastavitelnosti pozemku... a to vše je třeba v MPP určitě vymezit.

15. 3. 2018, 18:34
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-3

Senka Příhodová:

Zelené plochy musí MPP jasně deklarovat jako zeleň, bílé plochy v místech dnešních parkových ploch jsou skrytou hrozbou nejen pro tuto lokalitu!

29. 3. 2018, 18:34
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-3-0
 
 

Hana Kubeckova:

souhlasim s komentari

30. 3. 2018, 13:25
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-3-1
 
 

Co pozemek na kterém stojí Tesco?

Marie Svobodová Fialová:

Bílá plocha v místě supermarketu Tesco mezi ulicemi Na Pískách a Krocínovská. Bílá znamená zastavitelná plocha. Ano, cosi nepěkného zde nyní stojí ale po stranách této stavby je zeleň, tráva stromy a není to tedy v MPP správně vyznačeno. Jaké jsou plány s tímto pozemkem, jaké jsou regulativy pro případné úpravy, zastavitelnost, počet pater... Nutné v MPP dospecifikovat a respektovat, že počet pater na Hanspaulku patřících staveb jsou 2 NP! (4NP mají jen místní paneláky a bytovky...)!!!

15. 3. 2018, 18:45
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-4

Možná zastavitelnost v zahradě Hanspaulského zámečku?

Marie Svobodová Fialová:

Kolem Hanspaulského zámečku je místo šrafy značíčí, že se jedná o zahradu (jako je tomu u všech domů v okolí), jen bílá barva. Máme si to vysvětlovat tak, že je zahrada kolem určena pro výstavbu? Nebo je to omyl? Každopádně toto by měl v MPP někdo upravit buď správnou šrafou nebo jasným vymezením regulativů pro výstavbu!

Totéž se týka vily v ulici Šárecká která je naproti ulici Na Míčánce.

Stejná je situace i u usedlosti Kotlářka a sportovního zařízení ČVUT. I zde je hodně zeleně a přitom plocha je celá bílá.

15. 3. 2018, 19:00
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-5

Senka Příhodová:

Zelené plochy musí MPP jasně deklarovat jako zeleň, bílé plochy v místech dnešních parkových ploch jsou skrytou hrozbou nejen pro tuto lokalitu!

29. 3. 2018, 18:33
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-5-0
 
 

Hana Kubeckova:

souhlas

30. 3. 2018, 13:28
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-5-1
 
 

Rudolf Šmíd:

Souhlasím.

31. 3. 2018, 12:58
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-5-2
 
 

Nad Komornickou, U Hadovky, Na Sekyrce, Na Kodymce - zelené plochy

Marie Svobodová Fialová:

V MPP jsou následující plochy označeny bílou barvou, tedy plocha zastavitelná. Přitom současný stav je následující a je ve veřejném zájmu ho takto zachovat:

V ulici Nad Komornickou je zelený pás se stromovou alejí, vše završeno překrásnou kapličkou, místo zcela duchovní! Toto by mělo být určitě zachováno jako parková plocha!

Obdobné je to v ulici U Hadovky, je zde zelený pás vedoucí od ulice Sušická až dolů k Evropské ulici. Je zde tráva, hodně keřů a skvěle se tu trénuje rychlá chůze do kopce! Rozhodně toto není místo pro zástavbu, ale pro mírnou kultivaci a zachování parku.

V ulici Na Kodymce mezi ulicemi Na Špitálce a Šárecká je také zelený pás, je zde alej borovic, tráva, lavičky, místní zde obnovují druhou stranu aleje, která byla původně modřínová a hodně proschla. Ani toto není obytný blok a místo k zástavbě. Toto je místo k odpočinku ve stínu a k relaxaci při poslechu šumění borovic!

Mezi ulicemi na Štáhlavce a Na Míčance je opět bílá plocha, přitom zde je v horní části směrem k Matěji třešňová alej a v další (dolní) části pak divoce rostoucí stromy na skále. Žádám zachování přirody!

Část bývalého zahradnictví v ulici Natanaelka - zda je také kompletní zeleň, sice to potřebuje úpravu, ale další domy určitě potřeba nejsou! Navíc se toto území plynule prolíná s chráněným uzemí Horní Šárka a domy by tu stát neměly!

Bílá šrafa je také v místě dětského hřiště v ulici Soborská za tenisovými kurty. I zde se bude stavět něco nového? Opravdu doufám, že ne!

Šedou barvou je vyznačeno prostranství Mezi ulicemi Na Sekyrce a Evropská. Je zde náměstíčko, ovšem s parkem a ten je najisto zelený (tráva a stromy) a měl by jako takový být veden!

15. 3. 2018, 19:13
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-6

Senka Příhodová:

Zelené plochy musí MPP jasně deklarovat jako zeleň, bílé plochy v místech dnešních parkových ploch jsou skrytou hrozbou nejen pro tuto lokalitu!

29. 3. 2018, 18:34
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-6-0
 
 

Hana Kubeckova:

shoduji se s nazory

30. 3. 2018, 13:29
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-6-1
 
 

Rudolf Šmíd:

Souhlasím

31. 3. 2018, 12:59
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-6-2
 
 

Veronika Kadlecová:

Souhlasím s výše uvedenými připomínkami paní Marie Svobodové Fialové.

31. 3. 2018, 22:54
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-6-3
 
 

Jindřiška Fialová:

Připojuji se ke všem připomínkám

31. 3. 2018, 20:28
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-7

Náměstí Na Pernikářce je přeci zelené!

Marie Svobodová Fialová:

Náměstí Na Pernikářce je v MPP vyznačeno šedou barvou? Nechápu proč, když je zde nyní park se vzrostlými stromy! Toto je nutné v MPP upravit a pracovat se skutečným stavem.

31. 3. 2018, 21:53
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2b-8

Zastavění Hanspaulky

Petr Polívka:

Rozhodně nesouhlasím s vymezením stavebních a nestavebních bloků v lokalitě Hanspaulka. Je zde již jeden příklad toho, že úřad prodal zastavitelnou plochu zahraničnímu developerovi a ten tu chce stavět. Jako občané už nemáme tuto situaci nijak ovlivnit. Prosím nenechte stavět další domy tam, kde je zeleně tak akorát.

27. 4. 2018, 12:17
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-2b-9

2c. Máte připomínky k navržené výškové regulaci? Upozorněte na místa předělů a nejasnosti ve čtení výšek vzhledem k použitému rastru 100x100m? (hlavních komentářů: 6)

Výšková regulace, podlaží a poschodí

Sylva Dolenská:

Pokud by se někde na dotčených lokalitách stavělo (a to se nemá, kromě snad již dříve dohodnutého plánu), výšková regulace má být jen jedno podlaží. Stavitelé jsou velmi kreativní v klasifikaci podlaží, zejména pokud se jedná o terén na kopci. Příkladem jsou již postavené domy v ulici Na Míčánce. Některé z nich mají čtyři nadzemní podlaží namísto dvou podle regulačního plánu. Důvod - výhled na Pražský Hrad - podstatně zvyšuje zisk ze stavby. Regulace na jedno podlaží by snad omezila chuť investora jít do stavby v tomto terénu.

6. 3. 2018, 18:26
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-2c-0

Nečekaný nárůst podlaží

Marie Svobodová Fialová:

Zcela souhlasím s paní Dolenskou, povolená 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží, často končí žádostí o změnu na 3 nadzemní a dvě podzemní podlaží z důvodu svažitosti pozemku. Ale o tom, že je tu svah všchni vědí předem a jen této argumentace využívají. Rázem pak vznikají 3 nadzemní a 1-2 polopodzemní podlaží, se zapuštěnou zadní stěnou a přední stěnou s výhledem na Hrad, obrovské úbytky zeminy a dům naprosto nerespektující skutečný průběh terénu....v ulici Šárecká už proti tomu bojujeme roky! Takže plně souhlasím s tím, aby se nová výstavba omezila jen na jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní. Zkušenosti jsou neblahé.

15. 3. 2018, 16:19
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2c-1

Na Hanspaulku patří vily

Marie Svobodová Fialová:

Z podkladů ke zřejmé, že na Hanspaulce je převážná většina domů a bloků s čísem 2, jsou to domy původní zástavby, které tvoří charakter a samou podstatu této čtvrti. Nicméně i zde se bohužel povedlo postavit četné bytovky, nelze se divit, bydlení je tu krásné, ty ale do lokality se naprvní pohled nepatří. Nicméně jsou tu a mají v počtu podlaží číslo 4. Toto je stavební omyl, nelze to brát tak, že je možné zde postavit další mega dům se 4 NP jen proto, že už tady přeci nějaké jsou. Nelze! To co dělá Hanspaulku tím čím je jsou jemné různorodé vilky, nikoliv bytovky a bytové domy!!!!

16. 3. 2018, 11:15
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2c-2

Transformační plocha 411/120/2324

Pavel Charvát:

Moje poznámka se týká transformační plochy mezi Kladenskou ulicí (Bořislavkou) a Evropskou, kde je teď ohrazená zelená plocha. Plocha patří do lokality Kladenská, ale má výrazný vliv na obyvatele jižní Hanspaulky.
Výšková regulace tohoto prostoru je 6. Jde o plochu podél metropolitní třídy Evropská a bude tam komerční zástavba, takže 6 patry to zdaleka nemusí skončit díky výjimkám. Na protilehlé straně Kladenské ulice jsou to 4 patra a tato část je podstatně níže ve svahu. Na protilehlé straně Evropské jde o vilovou zástavbu Hanspaulky. Je sice výše ve svahu, ale s regulací jen dvě patra, která jsou pro zástavbu použita. Tím se vytváří možnost postavit na transformační ploše předimenzovanou stavbu, která se bude výškově vymykat celému okolí. S tím spojený růst dopravní zátěže a další negativní vlivy. To se mi nezdá přijatelné pro obyvatele okolních lokalit.

17. 3. 2018, 07:09
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2c-3

Marie Svobodová Fialová:

Zcela souhlasím, pozemky na hranici dvou lokalit je nutné regulovat podle výškových regulativů přilehlých bloků (domů) na obou územích a ne jen toho na jehož území se nachází!

21. 3. 2018, 22:51
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2c-3-0
 
 

Omezení výšky

Martin Lacina:

Je zřejmé, že omezení počtem podlaží je využíváno kreativně. nejsem odborník, abych navrhnul řešení, ale je nutné zachovat maximální výšku a průhled mezi domy.

29. 3. 2018, 14:25
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-2c-4

Nevhodnost rastrového řešení výškové regulace

Senka Příhodová:

Nastavení výškové hladiny je důležitý regulační prvek, který rozhodně má své opodstatnění. Při pohledu na území však rastrový systém vykazuje velké nedostatky. Pokud by se měla výška stanovovat, tak ulici od ulice, dům od domu. Jedině tak se zabrání sporům a nejasnostem. S možným zvyšováním stávající výškové úrovně nelze souhlasit. Stávající výšková úroveň nesmí být nadále překračována tak, jak se děje nyní na mnoha místech Prahy 6 i jinde. MPP by měl toto jasně stanovit. Rastrové vyznačení takto důležitého ukazatele je zcela nevhodné, nejednoznačné a velmi snadno zneužitelné. Navíc je dle návrhu MPP možno navyšovat podlažnost podél hlavních komunikací a na nárožích. To je třeba striktně odmítnout.

29. 3. 2018, 18:37
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-2c-5

3. Metropolitní plán - Rozvoj lokality
3a. Máte připomínky k popisu cílového charakteru lokality? Je v obecném popisu něco, s čím nesouhlasíte nebo vám v něm něco důležitého schází? Je srozumitelný? (hlavních komentářů: 2)

Obecná poznámka

Pavel Charvát:

Bydlím na hranici Ořechovky a Dejvic. Jako obyvatel Prahy 6 konstatuji následující:
- Priority plánu jsou auta a prostavěné miliardy bez ohledu na občany.
- Významnou část VPS může za veřejně prospěšné označit jen někdo, kdo v Praze 6 nikdy nebyl.
- Vedení Prahy tvrdošíjně věří, že další a další dopravní stavby vyřeší kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze.
- Plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.
- Praha postrádá vizi.

15. 3. 2018, 07:09
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-3a-0

Transformační plocha 411/322/2147 a 411/322/2146 – NE bytové domy ale park

Ivo Melichar:

Transformační plocha 411/322/2147 je jistě z komerčního hlediska zajímavá a láká, zejména dnes, v době zaměřené preferenčně na zisk, různé investory. Nepřejeme si, aby se tato plocha stala další betonovou džunglí v Praze 6. Upozorňuji rovněž na složitou dopravní situaci, před našimi rodinnými domy již dnes parkují automobily lidí, kteří přijíždějí do Prahy za prací a odtud pokračují směrem na metro a dále do centra. Zásadním způsobem nesouhlasíme s další zástavbou, která naprosto zničí atmosféru této lokality a hlasujeme pro vybudování parku s vloženou plochou pro sportovní vyžití.
Totéž se týká plochy 411/322/2146

31. 3. 2018, 12:45
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-3a-1

3b. Máte připomínky k popsanému potenciálu území? K obecným i individuálním regulativům? Máte připomínky ke stanovení indexu využití lokality? Tedy zejména k míře, o kterou se může v místě zvyšovat plocha zástavby? (hlavních komentářů: 4)

Zastavěnost

Sylva Dolenská:

Plocha do 8000 m2 může být dle metropolitního plánu z 35% zastavěna. V praxi to znamená, že celá plocha by tak byla znepřístupněna veřejnosti. Metropolitní plán by měl jednou provždy stanovit, že v daných lokalitách již není potenciál pro další stavební využití, neboli míra zvýšení zástavby má být 0.

6. 3. 2018, 18:38
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-3b-0

Hanspaulka je hotová, nové domy nechce a nepotřebuje

Marie Svobodová Fialová:

Hanspaulka je co do zástavby hotová už 80 let, všechno ostatní už jí jen uškodilo, "paneláky", hotel Praha a z poslední doby vznik nového bloku zvaného Legoland... V místě (transformační plocha 411/322/2147 a 411/322/2146), kde se architekti MP snaží prosadit rozsáhlou výstavbu nových domů je fungující park, který místní hojně využívají. Veřejným zájmen je ale zachování Hanspaulky z hlediska zástavby tak jak je nyní, nové domy nepotřebujeme. Takže zastavitelnost nových bloků by opravdu měla být 0 %. !

Nechápu, proč jsou v MPP vymezeny některé plochy jako transformační zcela jasně červenou šrafou a jiné jsou jen bílé a tedy snadno přehlédnutelné? U těch bílých není regulativ uveden vůbec žádný a uveden by měl být pro každou z nich zcela jednoznačně!

15. 3. 2018, 17:13
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-3b-1

Kristýna Králová:

Zcela souhlasím s tímto komentářem. Hanspaulka je příjemné místo k životu především pro velké množství zelených ploch. Existuje však nebezpečí, že tyto plochy budou v budoucnosti zastavěny. Transformačních, ale především oněch zmiňovaných bílých ploch, u nichž je zcela nejasné, jak budou jednou využity, je v plánu nebezpečně mnoho.

2. 4. 2018, 11:25
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-3b-1-0
 
 

Transformační plochy

Petr Bašta:

TP 411/322/2146 : Jedná se o původní rokli daného území, dnes těžiště centrálního parku Hanspaulky. Měla by zůstat v transformační ploše Nestavební plocha + otevřená krajina, tedy č. 412/322/.... Z ekologického i urbanistického hlediska je tato přeměna krajinného prvku na stavební nesmysl. Smysl to má pouze spekulativně developerský a to je přesně ten důvod, aby MČ Praha 6 toto zásadně odmítla.
TP 411/322/2147 : V této lokalitě Špitálka byly zahrádky i slavné hřiště Hanspaulské ligy. Transformace je žádoucí, ale s přesnější regulací. Již cca před 15-ti lety bylo dané území zpracováno v urbanistické soutěži, kde se všech 7 finalistů v návrzích shodlo na jednotném konceptním řešení - parcely rodinných domů jsou vymezeny po obvodu a centrální část lokality tvoří veřejný park (s výhledy, třeba i s hřištěm) se zachováním pěší trasy mezi ulicí Na Kodymce a Neherovskou. Z toho vyplývá, že by se toto území mělo přesně v ÚP vymezit na zastavitelnou plochu a plochu veřejné zeleně (cca 20%).
Parky : Chybí parčík s barokní kaplí Nejsvětější trojice, vymezený ulicí Nad Komornickou. Měl by se doplnit do ploch č. 123/322/....

22. 3. 2018, 12:19
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-3b-2

Zastavět park u usedlosti Špitálka opravdu nechceme

Marie Svobodová Fialová:

Mám za to, že zastavět domy lokalitu u usedlosti Špitálka je vysloveně škoda, nikdy tu nic nestálo....tak proč by mělo právě teď? Nechat 20 % pro park a hřiště je dost málo vzhledem k tomu, že v tomto cípu Hanspaulky žádné jiné hřiště není. Navíc doufat v to, že když se domy postaví po obvodu, že ve středu stále ještě budou současné výhledy na město je nesmyl, přes ty domy přece nebude nic vidět, a to i kdyby byly jen tak vysoké jako jsou domy okolo....kdyby! Nebylo by lepší to celé urbabisticky přehodnotit, domy sem nacpat totiž umí každý....papír to unese. Ale když tu žijete tak víte, že tím celá lokalita jen obrovsky ztrací!

31. 3. 2018, 21:13
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-3b-2-0
 
 

Jindřiška Fialová:

Připojuji se k připomínkám

31. 3. 2018, 20:31
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-3b-3

3c. Domníváte se, že je pomocí vlastností lokality a ploch území dostatečně přesně a podrobně popsáno? Doporučili byste pro lokalitu nebo její některé plochy zpracovat podrobnější regulaci? (hlavních komentářů: 2)

Popis regulace je nedostatečný

Petr Svoboda:

Z územního plánu musí být jasné, kde a jaký typ budov mohou developeři stavět. Bez srozumitelných instrukcí nemohou stavební úřady korektně a nestranně rozhodovat. Metropolitní plánu operuje s pojmem lokalit, které nejsou jasně vymezeny podrobnými regulativy.
V tomto ohledu je návrh metropolitního plánu velmi vágní a nechává velký prostor pro rozhodnování úředníků. Nechrání zájmy občanů ale nahrává developerům.

3. 3. 2018, 14:49
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-3c-0

Zastavitelnost bloků je příliš obecná

Marie Svobodová Fialová:

Domnívám se, že transformační plochy 411/322/2147 a 411/322/2146 nejsou dostatečně přesně vymezeny z hlediska výšky zástavby a plochy zastavitelnosti. Je zde uvedena jen zastavitelnost bloků, ale vzhledem k charakteru okolní (vilové) zástavby by bylo vhodné uvést i max. zastavitelnost jednotlivých stavebních parcel a max. počet podlaží. Podrobnější regulace by se pro obě tyto tarnsformační plochy hodila, příliš volné vymezení se zde často zneužívá a nové domy rostou jak do výšky, tak do hloubky a určitě do rozlohy.
Hlavně však doufám, že tu zůstane park!
Velké plochy s bílou "šrafou" by měly být regulativem vymezeny také, když jsou určeny k zástavbě! A nejsou....tak jak na to mohu reagovat, zda je to tam dobře či ne???

4. 3. 2018, 19:21
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-3c-1

3d. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu?
4. Metropolitní plán - infrastruktury
4a. Máte jakékoliv připomínky ke krajinné infrastruktuře? K vymezení prostorů, ochranných pásem a podobně?
4b. Máte jakékoliv připomínky k dopravní infrastruktuře? K vymezeným prostorám, kapacitám, typům komunikací a rozvoji různých druhů dopravy? (hlavních komentářů: 6)

Hanspaulka jako objížďka/zkratka Kulaťáku

Marie Svobodová Fialová:

Průjezdem Hanspaulkou se auta chtějí vyhnout čekání v zácpě kolem Vítězného náměstí. Zde je ale rezidenční oblast, děti zde chodí samy do školy, ale chybí bezpečné přechody, zpomalovací pásy. Pomohlo by alespoň snížení rychlosti v celé oblasti, změna předností v jízdě a zúžení ulice Šárecká, protože spěchající řidiči zatím ignorují vše - rychlost, přechody i přednosti...Chápu, že v první řadě by pomohlo uvolnění "Kulaťáku" od kolon, ale dokud se toto nepovede, bylo by fajn, pokusit se aspoň o nějakou změnu k lepšímu.

Opravdu doufám, že se transformační plochy 411/322/2146 a 411/322/2147 nestanou dalšími nepotřebnými bloky domů a zůstanou parky jako dosud, ale pokud by neodolaly nátlaku developerů, pak by se měl někdo hodně zamyslet, kudy všechna ta nová auta vést, protože stávajícími svodnými uličkami jich už teď jezdí víc než je zdrávo. Vím to, v jedné takové bydlím.

4. 3. 2018, 19:38
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-0

Pavel Charvát:

Připojil jsem s k vašemu komentáři a připojil dost poznámek. Viz níže.

31. 3. 2018, 11:53
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-0-0
 
 

Cesta pod kostele sv. Matěje

Martina Hůlová:

Chybí spojení mezi Babou a Hanspaulkou (součást lokality Šárka) pěší lesní cestou. Lesní cesty jsou vybudovány od kostela sv. Matěje až ke zřícenině. Podobně jsou vybudovány cesty na hanspaulce, avšak chybí jejich vzájemné propojení. lesní cesta z Hanspaulky vyúsťuje na silnici v ulici Natanaelka. Pěší tak musí projít do ulice Šárecká, dále Matějská, Starého, U Matěje, kde se mohou opět napojit na lesní cestu. Pěší tak musí vyjít na frkventované náměstíčko (jde o rušné místo jak pro pěší tak automobilovou dopravu) před obchodem Albert. Ideální a logické by bylo vybudování lesní cesty pod kostele sv.Matěje, aby pěší (a cyklisté) mohli plynule pokračovat lesní cestou bez vstupu na automobilovou komunikaci. Viz. přiložená mapka.

17. 3. 2018, 21:27
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-4b-1

Vladimír Truhlík:

Obecně je velmi smutný pohled na současný stav lesních cest a stezek na Hanspaulce. Kdysi vybudované a upravené cesty za desítky let naprosté lhostejnosti postupně zchátraly. Ani za poslední čtvrtstoletí se v tomto směru nic nezlepšilo.

29. 3. 2018, 18:06
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-1-0
 
 

Generel bezmotorové dopravy

Pavel Charvát:

Podle mne musí být Generel součástí Metropolitního plánu. Jinak plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat. Svůj detailní komentář ke Generelu jsem proto vložil do "Libovolné další lokality ...." úplně na konci seznamu lokalit do bodu 4b-Dopravní infrastruktura.

Z hlediska Generelu mám pro lokalitu Hanspaulka následující doporučení:
- podporuji navrhované zklidnění uzlu Šárecká-Matějská
- vzhledem k intenzitě dopravy v ulicích Na Šťáhlavce a Šárecká změnit vedení cyklotrasy 0077 (www.mapy.cz) tak, že od ulice Bechyňova (lokalita Dejvice) pokračovat souběžně s 0078 až k ulici Na Kotlářce. Dále ulicemi Na Kotlářce, Mylnerovka, Na Míčánce a Na Fišerce k Matěji. V Natanaelce se napojit na červenou turistickou značku a pokračovat ke Zlatnici po stávající trase 0077
- zpevnit povrch Zlatnice, která je jediným propojením Hanspaulky se Šárkou pro pěší, cyklisty a kočárky s návaznými úpravami tras 0078 a 0077 v uzlu Jenerálka
- realizovat lávku z Hanspaulky přes Horoměřickou jako jediné bezpečně propojení jinak odříznuté Hanspaulky směrem na západ

20. 3. 2018, 19:17
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-2

Marie Svobodová Fialová:

Zcela souhlasím, že na chodce a cyklisty nikdo nemyslí....a měl by! A máte také úplnou pravdu, že Hanspaulka je na západě Horoměřickou ulicí úplně odříznuta od lokality Červený vrch a že lávka by to mohla výrazně zlepšit! Super nápad! Díky!

31. 3. 2018, 21:20
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-2-0
 
 

Rozšíření letiště VH

Pavel Charvát:

Druhá přistávací dráha letiště VH je posunutá o cca 2 km na jih proti stávající. To znamená, že i příletový koridor se posune někam nad linii Bohnice-Sedlec-Lysolaje-Nebušice. To jednoznačně znamená negativní dopady na prostředí v této oblasti ale také v celé severozápadní části Prahy 6 od Baby a Bubenče až po Dědinu.
V rozšíření letiště, se kterým nesouhlasím, vidím ještě jeden rizikový faktor. Jde o privátní investici. Při dravosti soukromých investorů je jasné, že letiště bude při schválení plánu rozšířeno daleko dříve, než se vylepší jeho dopravní obslužnost jakoukoliv stavbou navrhovanou v MPP. Dopady na intenzitu automobilové dopravy v celé Praze 6 si v takovém případě ani nelze představit.

25. 3. 2018, 18:48
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-3

Kristýna Králová:

Je velice dobře, že se zde upozorňuje na hrozící nebezpečí planované druhé dráhy. Několik let jsem bydlela v Nebušicích a hluk z letadel je tam velký, a to ani nezmiňuji Přední Kopaninu, která je skutečně v těsném sousedství letiště. Hanspaulka je letišti také nebezpečně blízko.

2. 4. 2018, 11:31
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-3-0
 
 

Doprava

Martin Lacina:

V některých ulicích je nyní obtížné projet, 2 auta se vedle sebe bezpečně nevejdou. Zároveň došlo k nárůstu dopravy, nejen přirozeně (více rezidentních vozů), ale především v důsledku nárůstu tranzitu nezi ulicemi Jug. partizánů a Evropské. Je třeba pracovat na zklidnění dopravy odklonem tranzitního provozu a revitalizaci ulic s ohledem na současné potřeby.

29. 3. 2018, 14:31
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-4b-4

Komentář paní Marie Svobodové Fialové - objížďka Kulaťáku

Pavel Charvát:

Plně souhlasím s komentářem paní Marie č. L-322-4b-0 s následujícími poznámkami.
- Bydlím na hranici Střešovic a Dejvic v Buštěhradské ulici, která ústí do Pevnostní. S intenzitou dopravy máme stejné zkušenosti jako na Hanspaulce. Stávající situace má jediné řešení a to omezení vjezdu aut do Prahy - zpoplatnění vjezdu, rozšíření parkovacích zón na celou oblast Prahy (6), záchytná parkoviště na obvodu městské části popřípadě v satelitech v okolí a sázka na MHD. Je otázka, do jaké míry je tokové řešení přijatelné pro politiky a do jaké míry budou ochotni je prosazovat.
- Důvody jsou jednoduché. Počet vjíždějících aut neustále stoupá a bytová výstavba v Praze 6 a přilehlých částech Středočeského kraje je nezastavitelná. K tomu zvyšování kapacity letiště. Namátkou uvedu dokončovanou výstavbu v Horoměřicích pro několik set obyvatel, výstavbu na Jenerálce, plánované transformační plochy v Ruzyni a na Dědině, ve Vokovicích, výstavbu v Suchdole podle starosty pro 5.000 obyvatel. Druhá dráha letiště umožňuje zvýšit kapacitu o další milióny cestujících. A neustále se staví nové a nové kancelářské a komerční budovy a centra - Bořislavka, Vítězné náměstí, Downtown Dejvice, plány na Dejvickém nádraží a mluví se i areálu Armády ČR v ulici Generála Píky. Na to není infrastruktura Prahy 6 dimenzovaná a žádná dopravní stavba to nevyřeší.
- Buďme spravedliví. V plánu jsou stavby pro MHD, které by měly pomoci. Nikdo asi moc nepochybuje, že dráha na letiště má smysl. Problémem je najít kompromisní řešení průchodné pro obyvatele Prahy 6. Podle posledních informací z Magistrátu z tohoto týdne ale stavba nezačne před rokem 2029. Poslední známá verze tunelem údajně padá, takže z hlediska volby trasy jsme na začátku. Metro na letiště se sice zdánlivě oživilo, ale očekávat se nedá. Tramvajová trať přes Dědinu na letiště je snad v návrhu. Nicméně zahájení stavby bych neočekával v nejbližších letech a navíc stejně nevede až na letiště. Tramvajová trať do Suchdola by se mohla podle Magistrátu začít stavět snad za pět let. Proti tomu jde dravost developerů a soukromých investorů u staveb, které jsou privátními projekty. Podle mne reálně hrozí, že druhá letištní dráha a výše uvedená bytová popř. komerční výstavba bude z větší části dokončena dříve, než se jakákoliv investice do MHD v Praze 6 zahájí. To znamená další tisíce aut.
- MPP navrhuje dvě dopravní stavby, jejichž jediným výsledkem bude přivedení více aut do už tak přetížených oblastí. Rozšíření Karlovarské ulice a Břevnovskou radiálu.
- MPP plánuje dvě viditelné dopravní stavby, které mají pomoci řešit situaci pro auta kolem Evropské a Kulaťáku. Veleslavínská estakáda má údajně ulehčit jednomu z nejhorších míst na Praze 6 - Veleslavínu. Kromě toho, že přivede ještě více aut, ústí tato stavba u Vojenské nemocnice do ulic Na Petřinách a Radimova, které jsou už teď přetížené a kam Břevnovská radiála přivede další auta. Takže estakáda vlastně nikam. Druhou stavbou je KES, tedy obchvat Kulaťáku propojením ulic Evropská a Svatovítská. Tato stavba je prosazována s vírou, že ulehčí kolonám na Kulaťáku. Existuje k ní několik let stará studie podporující výstavbu. Aktuální skutečnost je ale úplně jiná. Klíčovým problémem Kulatého náměstí jsou kolony z Podbaby. Jugoslávských partyzánů je ucpaná až do Podbaby a proto se jezdí přes Hanspaulku. A přidejte si jen auta z plánované výstavby v Suchdole plus plánovanou komerční výstavbu v Dejvicích. Kdokoli si stoupne ke Kulaťáku uvidí, že hustota aut směřujících Evropskou na Kulaťák není nijak velká a kolony se moc netvoří. Naprostá většina řidičů volí trasu po Gymnazijní a Pevnostní ulici popř. po Generála Píky. Plánovaný obchvat tedy nevyřeší problém kolon na Kulaťáku, už existuje. Pokud ale zvýší průjezdnost, může dále zhoršit situaci Hanspaulky, kudy bude ještě více aut jezdit na tento obchvat.
A to se k nám po výstavbě druhé dráhy na letišti přiblíží o cca 2 km přistávací (vzletový) koridor se všemi důsledky pro obyvatele Prahy 6 (hluk, zplodiny).
Všechno dohromady nedává vůbec optimistický obrázek pro Prahu 6, ale nemůžu si pomoct.

31. 3. 2018, 09:59
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-5

Marie Svobodová Fialová:

Děkuji, to je skutečně trefné pojmenování problému s dopravou v Praze 6. Ano, známá pravda je, že čím více se usnadní průjezd aut, tím více jich tudy pojede, a čím více vygenerujeme v centru parkovacích míst, tím více aut tam bude chtít zaparkovat. Toto nás učili už před mnoha lety na škole....a jediné řešení jsou záchytná parkoviště a navazující MHD - levné jízdné, komfortní vozy a malé intervaly.

31. 3. 2018, 21:45
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4b-5-0
 
 

4c. Máte jakékoliv připomínky k technické infrastruktuře? Např. nakládání s dešťovými vodami, vedení sítí atp. (hlavních komentářů: 2)

Mizející vodní plochy

Petr Svoboda:

Z oblasti postupně mizí vodní plochy. Oblasti by výrazně prospělo vytvoření vodního biotopu například vytvořením rybníčku v oblasti 411/322/2147. Takto by se podařilo lépe udržet vodu v krajině, a vytvořil se nový prostor pro zvěř a stromy/rostliny.

3. 3. 2018, 14:54
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-4c-0

Chybí vodní prvky

Marie Svobodová Fialová:

Na Hanspaulce chybí jakékoliv vodní prvky, přitom zde dříve tekly potoky a byl tu i rybník...nyní zde není nic. Jsem pro navrácení vody do této oblasti a větší využití dešťových vod pro zavlažování zeleně, nyní vše odtéká kanalizací pryč a je tu v létě velmi sucho.

4. 3. 2018, 19:29
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-4c-1

4d. Máte připomínky k vymezeným plochám veřejné vybavenosti? Je stávající vybavenost vyznačena správně? Souhlasíte s návrhem pro vybavenost? Máte k vybavenosti jakékoliv připomínky, nebo poznámky?
4e. Máte připomínky k vymezeným veřejně prospěšným plochám a opatřením?
7. Metropolitní plán - Obecné problémy
7a. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu? (hlavních komentářů: 4)

Malá informovanost obyvatel, neprůhlednost navrhovaných změn

Petr Svoboda:

Informovanost obyvatel ohledně změn v jejich lokalitě je malá. Změny využití ploch a jejich případná zástavba by měla mít široký konsensus místních obyvatel.

Když jsem se snažil dopátrat autora návrhu konkrétní úpravy v dané lokalitě, odpověď byla, že autory a konkrétní důvody jednotlivých návrhů v metropolitním plánu dohledat nelze. Toto je zásadní výtka. Metropolitní plán musí být navržen transparentně s jasně dohledatelnými autory a důvody konkrétních návrhů!


Odpověď od radnice Prahy 6, kam jsem směřoval svůj dotaz přikládám:

Dobrý den,

metropolitní plán vytváří Institut pro plánování v čele s panem architektem Romanem Kouckým. Zodpovědnost za metropolitní plán má radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Kdo udělal konkrétní změny a proč, nelze dohledat.3. 3. 2018, 15:09
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-7a-0

Kristýna Králová:

Připojuji se k tomuto komentáři. Informovanost o plánu je malá, my jsme se o něm dozvěděli zcela náhodou a přitom se nás jakožto obyvatel Prahy 6 významně dotýká. A to zvláště, když se zjevně plánuje zastavění parčíku v těsné blízkosti našeho bydliště (parkové náměstí Na Pernikářce, které je v plánu vyznačeno šedě). To je však jen jedna z mnoha zelených ploch, které mají dle plánu být zastavěny.

2. 4. 2018, 11:41
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-7a-0-0
 
 

Monika Pávová:

Připojuji se k obecně malé informovanosti o možnosti vyjádřit se k připravovanému plánu. Děkuji za tyto webové stránky.

11. 5. 2018, 12:52
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-7a-0-1
 
 

Nejasné důvody pro změnu využití

Marie Svobodová Fialová:

Nejsou mi jasné důvody pro změnu využítí transformačních ploch ani kdo za nimi stojí. Přišel se při tvorbě MP vůbec na to místo někdo podívat? Podíval se vůbec do jakékoliv veřejně přístupné mapy, protože i z ní je zjevné, že jedna plocha je uprostřed fungujícího parku (a tím by park vlastně zničila) a druhá je v místě, kde park a místo pro odpočinek včetně hřiště vždy bylo a jiné pro tento cíp Hanspaulky ani není?!
Průhledy v ulici Na Hanspaulce a Za Hanspaukou, vypadají na mapě sice dobře - dlouhá zelená plocha - jenže když tu bydlíte, tak víte, že jsou pořádně s kopce a lze na nich maximálně venčit psa nebo v zimě sáňkovat, hřiště na nich opravdu nepostavíte!
Opravdu mi přijde krátkozraké a určitě mimo jakýkoliv veřejný zájem zastavět na Hanspaulce novými domy poslední volné rovinaté parkové pozemky. My svoje parky chceme, utváří duši této lokality! Narozdíl od nových domů!

4. 3. 2018, 20:15
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-7a-1

Naprostá nejednoznačnost, protichůdnost, zmatečnost. Pro zákonné rozhodování nepoužitelné

Senka Příhodová:

Zcela se ztotožňuji s komentářem kolegy architekta Dana Hodka a dovoluji si citovat:

Územní plán je zákon. Samospráva prostřednictvím tohoto zákona by měla dát státní správě jasná pravidla, podle kterých bude rozvoj města řídit. Úřad se nikdy nesmí domnívat, nesmí být kreativní a vynášet svůj názor. Metropolitní plán odpracoval velký kus práce. Pracuje s obrovskou sumou informací, které se ale ukazují být buď nepřesné, nebo neúplné. Proces zjišťování pravidel pro nakládání s územím probíhal tak, že jsem si skládal jednotlivé informace do sebe a zkoušel si představit, co to znamená. Po složení všech informací jsem pořádně nepochopil, co vlastně platí a co se v území smí a nesmí. Může to být vše, nebo také nic. Plán se tváří jak území rozumí, ale vykazuje velké nedostatky. Můj dojem je takový, že plán nevznikal na základě dílčích podkladových územních studií, které by byly diskutovány a projednány s veřejností a samosprávou jak to proběhlo při vzniku plánu stávajícího a tak lokální znalost chybí. Zásadním problémem stávajícího plánu není jeho složitost, ale právě nejednoznačnost, protože chybí pro vymezená území regulační plány a závazné územní studie, které pojmenují charakter a jedinečnost území. Nový územní plán přináší snahu pojmenovat charakter a strukturu, což je záslužné, ale vlastně nereálné. Nelze v měřítku územního plánu řešit detail území. To přísluší následným regulačním plánům. Tato snaha je past. Problém je, že nutnost absolutního dělení celého území Prahy do lokalit, přes které se charakter a struktura území popisuje, nutně přináší nepřesnosti a nelogičnosti. Vzniká tak situace, že popsaná lokalita obsahuje plochy, pro které regulace daná strukturou nefunguje. Těžko lze vynutit, aby veškerá další výstavba vedla k transformaci území podle popsaných regulativů lokality. Tedy demolicím a novým stavbám. Regulativy tak nejsou v ploše obecně použitelné a úřad nemá podle čeho rozhodovat. Má pouze vodítko nikoliv jasné pravidlo. Zcela matoucí a zavádějící je zavádění různých úrovní pro zastavitelnost. Pokud v rámci zastavitelného území vymezím nezastavitelnou plochu, je plocha nestavební. Různé hranice pro stejný výsledek nemají smysl. Plán by měl uchovat cenné informace, které přináší a přiznat, že reálně také zavádí různé funkční využití ploch. Považuji za nemravné požadovat po občanovi, který se chce podívat na jedno místo, zda si může postavit na zahradě garáž, aby studoval regulativy celé lokality a skládal je dohromady s regulativy plochy, na které se nalézá jako folie přes sebe. Existují i případy, kdy vymezení lokalit je takové, že část pozemku má v jedné a část v druhé lokalitě s jinými regulativy. Proto se kloním ke zrušení lokalit a zpřesnit popisy regulativů jednotlivých ploch na jedno souhrnné místo. Nastavení výškové hladiny je zajímavý regulační prvek, který určitě má své opodstatnění. Při pohledu na území však rastrový systém vykazuje velké nedostatky. Pokud by se měla výška stanovovat, tak ulici od ulice, dům od domu. Jedině tak se zabrání sporům a nejasnostem. Deklarovaná vrstevnatost je matoucí, protože stejně platí vše dohromady. Je dobře, že si vrstevnatost uvědomuje autor, ale pro používání plánu je zbytečná a komplikovaná. Měla by se proto přeložit pro uživatele plánu do ploch a jejich regulativů. Pro některá území to bude dostatečné a pro ostatní se předepíše zpracování regulačních plánů. Praxe ukázala, že místní stavební úřady a občané jsou často zoufalí, že není jasná regulace, ale kraj Praha není schopen regulační plány zpracovat. Mělo by proto dojít k úpravě statusu hl.m.Prahy a umožnit obcím a MČ, aby si regulační plány zpracovali. Způsob zobrazování plánu je samostatným problémem. Překryv čar a popisů, malé zobrazení i velký místní detail, podobné barvy a čáry způsobují někdy problém rozeznat, co která čára znamená. V kontextu ostatních problémů se jedná o řešitelný problém. Nemám nastudovanou kompletně celou dokumentaci. Následné závěry jsou tedy pouze dovozením z toho, co jsem nastudoval a zjistil a nemusí být zcela relevantní. Přesto považuji za dobré to zmínit. Plán přináší cenné informace o vnitřních rezervách a klade důraz na dotvoření města jako takového. To je záslužné a potřebné. Mám však dojem je, že zaměření plánu na sebe samotný zatemňuje reálný život. Živý plán pro živé město by měl pracovat s reálnými potřebami a vazbami. Jedná se vlastně o management města, strategii jak chci udělat město živé, pohodlné, bezpečné, atraktivní a konkurenceschopné. Toto nemůže tvořit zpracovatel plánu. Nejde totiž jen o obecné proklamace ale o konkrétní kroky, které je nutné udělat a pro ně může plán vytvořit podmínky jen tehdy, pokud to dostane zadané. Zdá se, že toto zadání zpracovatel nemá a proto se zoufale snaží vytvořit prostor aby město mohlo žít a koncentruje se na to co ví a umí. Možná proto plán vůbec nereflektuje, že Praha je polycentrická. Většina obyvatel nenakupuje v centru, ale lokálně, nebo na okraji Prahy. Infrastrukturu a služby využívá v rámci své oblasti bez ohledu na hranice Prahy a Stejně se chovají i lidé za její hranicí. Lidé pracují z domova, nebo dojíždí z regionu, nebo do regionu, obrovské pracovní kapacity ve vazbě na služby jsou i na vnějším obvodu Prahy. To má dopad do života města a potřeby posílení tangenciálních spojů ve městě. Praha musí vědět komu, jak a jaké služby chce nabízet, čím chce světu konkurovat, jaké pro to potřebuje podmínky a jaké kroky má udělat. Bez této strategie zůstává pro tuto úroveň plánu tvůrce slepý a slepé je pak i jeho dílo.

29. 3. 2018, 18:26
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-7a-2

Hana Kubeckova:

naprosto souhlasim

30. 3. 2018, 13:31
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-7a-2-0
 
 

Nejasná legenda výkresů

Monika Pávová:

Metropolitní plán používá příliš mnoho šedo-hnědo-zelených barev a je těžké je rozlišit. Co znamenají bílé místa jen s vyznačením hranic pozemků a obrysů staveb?

11. 5. 2018, 13:12
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-7a-3

5. Stávající územní plán
5a. Podívejte se, jak územní plán splňuje vaše očekávání a představy o využití území. Víte o nějakém místě ve vaší lokalitě, kde stávající územní plán má nevhodně vymezenou funkční plochu nebo špatně stanovenou míru využití území? Je ve vymezeném území problémové místo, které podle vás územní plán neřeší? (hlavních komentářů: 5)

Špatné vymezení funkčních ploch 411/322/2146 a 411/322/2147

Petr Svoboda:

Návrh metropolitního plánu počítá se zástavbou ploch 411/322/2146 a 411/322/2147. Obě tyto lokality jsou jedinečné svou lokalitou, žijícími živočichy a hlavně slouží všem obyvatelům Hanspaulky.

Navrhované změny ploch 411/322/2146 a 411/322/2147 jsou nekoncepční, nesmyslné.

Plánované funkční vymezení těchto ploch je nevhodné a v rozporu se zájmy obyvatel.

Plocha 411/322/2147 v současné době slouží k přirozenému setkávání obyvatel, místo její zástavby by bylo vhodné její význam potvrdit a zrealizovat zde např. park či přírodní dětské hřiště.

Plocha 411/322/2146 je součástí přírodního celku s neopakovatelnou atmosférou, místem výskytu zvěře. unikátní zeleň, kamené zídky. Jedná se o území které je zde netknuté po desítky let a opravdu dotváří atmosféru Hanspaulky. Není problém zde potkat bažanty, zajíce a vyjímečně i srnky. Na to jak je Hanspaulka blízko centra je tato oblast vyjímečně netknutou přírodou kterou by bylo barbarské zastavět.

3. 3. 2018, 14:57
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-5a-0

Zástavba v místě potřebného parku

Marie Svobodová Fialová:

V platbém územním plánu je z mého pohledu rezidenta zcela chybně přiřazeno využití plochy mezi ulicemi Neherovská, Na Fišerce, Na Špitálce a Na Kodymce. Tato plocha je dle ÚP určena pro obytnou zástavbu OB-B. Tato část lokality však citelně postrádá park a místo pro rekreaci a sport, tedy to, co v této ploše dříve bývalo.

Totéž platí pro plochu pod Hanspaulským zámečkem pod ulicí Šárecká. Toto území je v platném ÚP vymezeno jako SV-C. Přitom je v tomto místě unikátní přírodní park s chráněnýni druhy živočichů a jedinečné dřeviny. Nikdy dříve zde žádná zástavba nebyla a ani nebyla plánována (a to ani za komunistů!). Toto území pod Zámečkem bylo vždy volné a ryze přírodní.

4. 3. 2018, 19:57
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-5a-1

Jana Raskova:

Podporuji tento komentář.
Plocha 411/322/2147 je v těsném sousedství domu, ve kterém se svou rodinou dlouhodobě žiji. Pozemek, ač je aktuálně v nedokončeném stavu, vyzývá svými výhledy a magickou pozicí k procházce, pohybu na čerstvém vzduchu. Umožňuje vyběhnout na chvíli bosky na zelenou trávu, v létě se posadit na lavičku, vyhřívat se na kjižním slunci a kochat se výhledy na Prahu, která je odsud doslova jako na dlani. Je místěm, kde se mohu přirozeně setkat se svými sousedy, kteří se v podvěčer po poráci jdou projít, užít si kouzelné atmosféry. Byla bych opravdu ráda, kdyby tato plocha byla nadále směřována k tomuto svému přirozenému využití. K podpoře kontaktu s přírodou, pospolitosti, komunitního setkávání, kterého je v dněšní uspěchané době opravdu pomálu.

31. 3. 2018, 19:07
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-5a-1-0
 
 

Špatné funkční vymezení

Sylva Dolenská:

Nelze než souhlasit s již vyjádřenými připomínkami.

6. 3. 2018, 18:41
Důležitost: Doplňující
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-322-5a-2

Parky

Martin Lacina:

Plochy 411/322/2146 a 411/322/2147 jsou přírodní plochy. V případě 411/322/2146 jde o přírodní "park", který navazuje na ostatní plochy a je přirozenou součástí celku. Hodnota celé lokality je dána právě takovými parkovými plochami. Jejich zástavbou dojde k zničení "ducha" Hanspaulky.
Plocha 411/322/2147 měla vždy rekreační charakter a je nyní tak i využívána. Měla by být rozvíjena v tomto duchu (vystavbou sportoviště, cest, stromů), nikoli zastavěna domy.

29. 3. 2018, 14:39
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-5a-3

Mnoho transformačních a bílých ploch

Kristýna Králová:

Jak už někteří naznačovali ve svých komentářích, v územním plánu poněkud ubylo zelených ploch tam, kde se nyní v realitě nacházejí parky a zeleň. Nahradily je transformační plochy či bílé zóny, které zřejmě také znamenají, že se v místě bude stavět. Byla bych velice ráda, kdyby v plánu byly současné parky jasně vyznačeny zeleně jakožto nezastavitelná území.

2. 4. 2018, 11:35
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-322-5a-4

6. Porovnání stávajícího územního plánu a metropolitního plánu
6a. Máte jakékoliv připomínky nebo poznámky k rozdílům mezi stávajícím územním plánem a metropolitním plánem, a to včetně popisu ploch, vymezení infrastruktury a ochranných pásem? (hlavních komentářů: 2)

Vágní vymezení území metropolitním plánem

Petr Svoboda:

Metropolitní plán oproti stávajícímu územnímu dává velkou volnost měnit účel a způsob využití území. Zelené plochy, které nepovažuje za významné zahrnuje do zastavitelného území s tím, že předpokládá, že jejich ochranu zajistí definovaný charakter lokality, nebo plochy.

Bez jasných regulativ nahrává metropolitní plán developerům a nehájí dostatečně zájmy občanů - je nevyvážený.

3. 3. 2018, 15:02
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-6a-0

Ještě více domů místo parku?

Marie Svobodová Fialová:

Připomínky mám, v MP je v místě transformační plochy 411/322/2146 i 411/322/2147 obytná výstavba, totéž je v zásadě i v ÚP, ale toto místo by mělo zůstat parkem, navrhované využití ploch je v obou případech zcela chybné a ignoruje potřeby obyvatel i ochrany přírody, neboť nyní je v obou těchto místech fungující park/louka a jsou lidmi opravdu hojně navštěvované!!! V případě plochy 411/322/2146 je podle MP dokonce její výměra ještě větší než dle ÚP, důvod nechápeme. Očekávali jsme v MP změny k lepšímu - tedy k zániku zcela zjevně chybného vymezení ploch pro obytnou výstavbu dle ÚP a místo toho zachování parků a unikátní přírodní plochy, tak jak se to tam venku využívá nyní.

4. 3. 2018, 20:06
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-322-6a-1