praha6.org

Spolky píší do časopisu Šestka

Centrum Petřiny

(Plná verze článku z březnové Šestky)

V nedávné době se objevil v médích nejasný záměr na přestavbu obchodního domu Petřiny, který vyvolal řadu facebookových diskusí.

Co tedy víme z dostupných dokumentů?

Zbytek jsou chiméry a spekulace.

Je důležité si upřímně uvědomit, že šance na pozitivní proměnu se na takto exponovaném místě již nebude víckrát opakovat. Chyb bylo minulou politickou reprezentací uděláno několik – prodej a zástavba územní rezervy centrálního prostoru naproti obchodního domu pro potřeby developmentu a parkování Hvězdného městečka nebo blok nadzemního vestibulu metra místo v podzemí.

Zároveň mít na paměti, že záměr zbourat funkční dům a postavit násobně větší kapacitu, aby se to tzv. vyplatilo, může uplatnit jako precedent kdokoli na jiné stavební parcele ve stabilizovaném hodnotném území, proto je důležité a poctivé prokázání veřejného zájmu u zátěže takto velké stavební akce, správně poměřit negativa a pozitiva, která obnáší!

Neinformovanost je chybou politiky, protože absencí faktů dává prostor strachu a obavám občanů a oprávněně sbírá negativní body.

Jednání o proměnách zásadních lokalit neprobíhá ve správném pořadí a v přímém přenosu, chybí i podkladové materiály z jednání komisí, k dispozici jen zápisy, výstupy z komisí územního rozvoje zpožděné, čeká se na zápisy, např. zde reakce veřejnosti až po 3 měsících od zasedání.

Správné pořadí – seznámení veřejnosti s materiály v předstihu připravených MČ P6 v lokalitách předpokládaných nových stavebních záměrů, které reagují i na nové podmínky po vybudování další veřejné infrastruktury, např. nové stanice metra, a to ve spolupráci s odborníky urbanisty jako náplň své hlavní činnosti a prokázání odpovědnosti za správu svěřeného území. Následovat by mělo veřejné setkání s obyvateli a spolky v místě, uspořádaní workshopu, sběr podnětů, návrh, připomínky a jejich zapracování, v klíčových lokalitách i uspořádání architektonické soutěže. Obecně platí, že obyvatelé sami vědí, co v místě svého bydliště oceňují i co jim schází, jen je potřeba se jich vhodnou formou zeptat a názory respektovat. Neopakovat omyly, kdy je veřejnosti představen až finální návrh developera a ten je pak blokován! Tím se vyváří apriori negativní obraz developera v podvědomí lidí a není plně využitý potenciál i pozitivní proměny území. Developer je v pokročilejších demokraciích partnerem v rozvoji obce, jeho role investora je nezastupitelná. Politik je pak moderátorem veřejných a privátních zájmů, účty ale skládá ve volbách veřejnosti.

Ing.arch. Jiří Hušek, Spolu na Petřinách, z.s.

Obrazová příloha:

Příklad návrhu zástavby obytných věží místo nízkopodlažních objektů služeb na sídlišti Kamýk P12, která byla MMR s konečnou platností zamítnuta jako nevhodná ve stabilizovaném území.