praha6.org

Spolky píší do časopisu Šestka

Smart či Smrad City

(Článek z prosincové Šestky s doplněnými dalšími fotografiemi)

Praha nemá dořešeno nakládání s  odpadními vodami z kmenové stoky D. Desetiletí se neřeší, jak zadržovat dešťové vody z  veřejných ploch a komunikací. Dešťová kanalizace z Evropské ul. a  dalších míst se zaúsťuje do  kmenové stoky D. Při každém větším dešti pak splašky naředěné dešťovou vodou přepadají ze stoky D do  odlehčovacího potrubí o  průměru 2 m, které nyní končí otevřenou jámou v lese v šáreckém údolí. Není dostavěna plánovaná retence, a  tak naředěné splašky volně vytékají do  údolí – na  silnici, do  obydlených domů – a  odtékají potokem do Vltavy. Tento stav je nelegální a nemravný. Samotná dostavba už kvůli zvětšujícímu se objemu odtoku dešťových vod přestala být funkční, avšak žádný nový projekt správce kanalizace, firma PVS, nezadal. Stále slyšíme, že je to moc drahé, nejsou na to peníze, není to priorita.

V. Hodek, spolek Šárecké údolí

Na fotografiích není rozvodněný potok, ale voda z přívalových déšťů náležitě "doplněná" splašky z nedokončené stoky D.