praha6.org

Spolky píší do časopisu Šestka

K dopravní situaci na Praze 6

Odpověď na vyjádření zastupitelů Městské části Praha 6 v Šestce, září, str. 17.

(Plná verze článku z prosincové Šestky)

Doprava v Praze 6 kolabuje, lidé jsou omezováni parkovacími zónami, chybí parkoviště P+R na okraji města, ačkoli v územním plánu jsou místa pro P+R mnoho let definovány, není dostavěn silniční okruh, není modernizovaná železnice na Kladno a letiště, u železničních stanic na tratích do Prahy nejsou parkoviště P+R. Trasa metra je navržena nevhodně tak, že se do Motola vozí převážně vzduch, vstupy na Bořislavce a Veleslavíně nemají zastřešení, ve Veleslavíně chybí eskalátor u výstupu k busu na letiště, proto je jediný výtah přetížený, tunel Blanka není zakončen kapacitními komunikacemi, takže se na výjezdech tvoří dopravní zácpy, ….

Na str. 17 zářijové Šestky je spousta zavádějících informací od našich zastupitelů, takže stručný úvod do reality:

 1. Tunel Blanka měl být dle stavebního povolení uveden do provozu teprve po dokončení silničního okruhu kolem Prahy. Tím by nedocházelo k zácpám na výjezdech.
 2. Metro V.A. dle EIA PHA 495 mělo být uvedeno do provozu až po zprovoznění modernizované železnice na Kladno s odbočkou na letiště. Na Dlouhé Míli EIA PHA495 počítala s parkovištěm P+R a terminálem pro busy ze středočeského kraje. Na základě těchto předpokladů byla přiznána dotace z fondů EU na výstavbu metra V.A. Synergický efekt výše uvedených staveb měl přispět ke zlepšení životního prostředí v Praze 6, což byl hlavní důvod pro přiznání dotací.
 3. Ve Veleslavíně měla být dle dokumentace, na základě které byly přiznány dotace, postavena pouze točna busů, která je nyní v provozu. Měly na ní být zakončeny pouze busy MHD. Nyní vč. regionálních busů zde denně máme 1004 pojezdů (!) a koncentrace škodlivin v okolí přesahuje zákonem dané limity, např. u rakovinotvorného benzo(a)pyrenu o 47 %.
 4. Záměr postavit P+R a terminál busů ve Veleslavíně vznikl dodatečně, během výstavby metra, když začalo být zřejmé, že neschopnost radních a státní správy neumožní včas dokončit výše uvedené stavby. Ke stavbě terminálu a P+R nedošlo, protože stavba by byla protiprávní. Způsobila by násobné překračování limitů emisí daných zákonem, vznikaly by dopravní zácpy na Evropské třídě v okolí plánovaného terminálu zejména vlivem 3 světelných křižovatek, umístěných těsně za sebou, které by byly nezbytné pro zajištění vjezdu a výjezdu. V blízkosti plánovaného terminálu jsou školky, školy a bytové domy, kde by se zhoršilo ovzduší nad hodnoty připuštěné legislativou. Terminál a P+R měl sloužit dočasně a po cca 2 – 4 letech se předpokládala jeho přestavba na obchody a nástavba 4 patry administrativní budovy pro 1900 zaměstnanců. Investor by k základům, pozemku a spodní stavbě „dostal“ 400 parkovacích míst v P+R, které by nějakým zázrakem už nebyly potřeba pro veřejnost. Terminál měl stát 1,3 až 1,5 miliardy Kč, jedno parkovací stání pro osobní auto 2 000 000 Kč (!). Nebyl to pokus o „české tunelování“?

  Je neuvěřitelné, že místostarosta Polách i nyní prosazuje stavbu terminálu a P+R ve Veleslavíně, místo aby se snažil napravit chyby svých předchůdců. Zajímavé by bylo, kdyby sdělil, kam by po dobu stavby přemístil nově postavenou a využívanou točnu busů ve Veleslavíně, která má vyšší kapacitu, než jím navrhovaný terminál. P+R ve Veleslavíně by přivedlo individuální dopravu ze středočeského kraje do obytných částí Prahy 6 a tím zhoršilo již nyní nevyhovující životní prostředí. Co by se s terminálem stalo po dokončení parkoviště a terminálu na okraji Prahy 6 není známo. Že by zase nákladná přestavba, nebo předání soukromému developerovi jako základ budoucí administrativní budovy?
 5. Na Dědině mají být postaveny parkovací domy jako kompenzace úbytku parkovacích míst z důvodu stavby prodloužení tramvajové trati. Vlastníci bytů se tak stanou nevolníky, kteří si budou nuceni koupit pravděpodobně značně předražené parkovací stání. Proč kompenzaci úbytku parkovacích míst formou stavby příslušného počtu stání, nebo předáním pozemku na stavbu tramvajové trati nepožaduje Městská část po developerovi jako podmínku pro souhlas se záměrem postavit byty pro 15000 lidí pod Hvězdou? Tramvajová trať bude nezbytná i pro zajištění dopravy těchto obyvatel.
 6. Je nepochopitelné, proč není parkoviště P+R na Dlouhé Míli postaveno v předstihu a dopravu odtud do doby, než bude prodloužena tramvajová trať nebo modernizována železnice, nezajišťuje bus k metru. Mohl by využít vyhrazený pruh na Evropské třídě. Jeden bus produkuje mnohonásobně méně škodlivin než cca 40 aut a nezpůsobuje dopravní zácpy. Stejně tak mohlo být už dávno postaveno parkoviště P+R u žel. Stanice Praha-Ruzyně. Do centra se odtud jede 20 minut vlakem.
 7. Výše uvedené zpackání dopravních staveb nevedlo ke zlepšení životního prostředí, ale v některých částech Prahy 6 k jeho zhoršení. To bylo pravděpodobně důvodem, proč byly přemístěny měřicí stanice ČHMÚ z Egyptské a Alžírské ul. do emisemi nezatížených částí Břevnova a Suchdola. Výsledky měření tak nepřekračují zákonné limity, ale nedávají informaci o kvalitě ovzduší, v němž žijí tisíce lidí v Praze 6.
 8. Nyní je snaha legalizovat výše uvedené změny oproti dokumentaci na výstavbu metra. Posouzení změn je obsaženo v EIA PHA 996, která ale řeší pouze dopady změn v těsném okolí Veleslavína ale nikoli všechny důsledky vzniklé nedodržením dopravní koncepce, uvažované v EIA PHA 495. EIA PHA 996 obsahuje mnoho hrubých chyb. Proti rozhodnutí Magistrátu, že není nutné zpracovat a posoudit „velkou EIA“, jsme se odvolali a v případě, že MŽP odvolání zamítne, podá náš spolek žalobu. V sázce je příliš mnoho. Hlavně zdraví obyvatel v Praze 6, vč. dětí ve školách a školkách v okolí Evropské. Je pravděpodobné, že by se někteří obyvatelé opět obrátili s žádostí o pomoc i na komisaře EU pro životní prostředí a dopravu. Tím by byla ohrožena již přiznaná dotace na výstavbu metra V.A., protože předpoklady pro její přiznání, tedy zlepšení životního prostředí v severozápadní části Prahy, nebyly splněny.
 9. Vážení zastupitelé Prahy 6, nevymlouvejte se na nedostatek vašich kompetencí, na zodpovědnost Magistrátu, státní správy atd. Na Magistrátu, ve státní správě i ve vládě a parlamentu máte vaše stranické kolegy. Domluva s nimi a společné vyřešení problémů by měla být samozřejmost. Máte možnost ovlivnit dění ve prospěch svých voličů. Proto jsme vás zvolili.
J. John, spolek Veleslavín-Vokovice k životuZnámá vizualizace původně uvažované budovy ve Veleslavíně - horní 4 podlaží pro administrativní využití (pro cca 2000 zaměstnanců), dole obratiště busů a pod zemí parkoviště pro 600 aut.