Ovlivněte podobu
metropolitního plánu

Nový metropolitní plán je nejdůležitějším zákonem hl. m. Prahy a ovlivní podobu Prahy na příští desetiletí. Jako každá radikální změna s sebou nese velké možnosti, ale také rizika. Týká se každého z nás. Není náhodou park přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapatrové domy jsou plánovány v místě, kde žijete? Dříve než bude nový územní plán předložen k zákonnému připomínkování, využijte možnosti se v předstihu s novým plánem seznámit a formulovat připomínky, které budu předány MČ Praha 6.

Zapojte se! Jako denní uživatelé veřejného prostoru a majitelé nemovitostí disponujete cennou kompetencí – lokální znalostí problémů. Věnujte nyní čas studiu návrhu a konstruktivním připomínkám metropolitního plánu, než později roky úsilí o změnu zákona. Podělte se o své připomínky.

Termín předání připomínek MČ P6 je do 30. 3. 2018. K tomuto datu všichni garanti shrnou všechny Vaše přípoínky pro městskou část.
Společné jednání o návrhu územního plánu začne 1. 5. 2018.

Abyste mohli podávat připomínky, prosíme zaregistrujte se.

Zapojte se do připomínkování, pomozte zapojit i vaše sousedy.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora :
Martina Hůlová tel: 776 011 461
e-mail: metroplan@praha6.org