praha6.org

Spolky píší do časopisu Šestka

Centrum Petřiny

(Plná verze článku z červencové Šestky)

Zvětšit obrázek

V únorovém vydání “Šestky“ r. 2019 je článek o památkové ochraně na P6 a o zpracované analytické studii Arch. Mužíka z roku 2018 pro lokalitu Sídliště Petřiny, doporučuji její podrobné prostudování. Během pouhých dvou let se asi něco změnilo na její aktuálnosti, protože doporučení této studie nejsou respektována při hlasování územních komisí P6?

Dva projekty většího rozsahu po demolici stávajících objektů již v tichosti, díky veřejné vyhlášce užívané při větším počtu účastníků, získaly v těchto dnech územní rozhodnutí.

Máme se tedy podobného přístupu obávat i u projektu nového Centra Petřin přímo na stanici metra místo obchodního domu a dle ujištění místostarosty Stárka v předminulém čísle 6 čekat jen na předložení jistě efektních vizualizací připravovaného návrhu?

Sídliště Petřiny vzniklo ve své době jako úspěšný urbanistický experiment silné generace Expa r.1958, polootevřené bloky místo pozdější řádkové zástavby, rovnoměrné rozmístění areálů veřejné vybavenosti, kombinace i drobných měřítek s nízkopodlažními objekty s funkcí služeb. Pokud tuto hodnotu nebudeme ctít a bránit, tak nenávratně zanikne. Podstatné je, že tento experiment nebyl nahodilý, ale velmi důsledně pomyšlený tak, aby v sobě aplikoval ty nejlepší poznatky své doby na otázku bydlení a kvality prostředí.

Heyrovského: zvětšit obrázek

Větrník: zvětšit obrázek

Současné plánované zásahy v sobě svou neuměřeností skrývají potenciál náhodného experimentu, tzv. co to hodí, bez podmínek příspěvku na zkvalitnění veřejné vybavenosti, např. základní školy jsou již za hranicí svých kapacit a nepojmou ani všechny spádové žáky, nebo zvýšení podílu pracovních příležitostí na podporu vzniku plnohodnotné čtvrti, tomu by měla odpovídat jiná než převažující bytová funkce. Zajímavý by byl jistě průzkum, kolik bytů tzv. Hvězdného městečka je v současné době poměněno na kanceláře, sídla firem.

Pokud jsou sídliště Petřiny skutečně hodnotnou a stabilizovanou lokalitou, tak máme k dispozici právní nástroj, na výzvu zastupitelů P6 pokrýt lokalitu regulačním plánem, který by jednoznačně ochránil kvality urbanistické struktury a měřítka a byl tak závazným a nepřekročitelným pokladem při všech rozhodováních o stavebních záměrech. Nehrozilo by pak, že je výhodnější se o svou nemovitost nestarat, neopravovat ji, neinvestovat do její modernizace, pak ji zbourat a postavit násobně vetší. To se právě děje na uvedených lokalitách a není to normální, jedná se o krádež jistoty platnosti rovných pravidel v případech úprav stávajících objektů nebo jejich demolice.

U drobných projektů se vede dlouhá diskuse nad každým vikýřem, arkýřem, ale v případě projektů většího meřítka spojených s demolicí stávajících objektů je náhle možné postavit více násobek původních kapacit, dá se to číst jako návod?

Metro je chvályhodný počin, ale to podstatné se děje na povrchu, aby se nákladná veřejná investice vrátila městu v podobě všestranného rozvoje, který je potřeba dopředu promyslet a dále koordinovat, zatím to vypadá, že se vyplatí jen privilegovaným.

Ing. arch. Jiří Hušek
Spolu na Petřinách, z.s.

Územní rozhodnutí (s podrobným výkresem situace)
Bytový dům u Heyrovského nám.
Obejkt Comenius na Větrníku