praha6.org

Spolky píší do časopisu Šestka

Proč jde radnice na ruku developerům

(Plná verze článku z únorové Šestky)

Proč jde radnice na ruku developerům? Developerský projekt Závěrka, který počítá s výstavbou obřího bytového komplexu v samém srdci památkové zóny Tejnka, je o další krok blíž k realizaci. I přes nesouhlas místních obyvatel vyšla radnice vstříc požadavku stavebníků a zastupitelstvo Prahy 6 schválilo uzavření smlouvy na budoucí odkup klíčového pozemku. Na něm se nachází část příjezdové komunikace a odsunutá trafostanice a odkup pozemku developerovi výrazně ulehčí cestu pro udělení stavebního povolení. Koaliční zastupitelé se smlouvou souhlasili, ačkoli komise pro správu majetku její uzavření zamítla.

Komplex bytových domů má vyrůst ve vnitrobloku zahrad z ulic Liborova a Šlikova. Místní obyvatelé i sdružení proti projektu protestují už téměř 10 let. Vadí jim především to, že výstavba je předimenzovaná a architektonickým návrhem ani velikostí nerespektuje současnou podobu domů v památkové zóně.

Zároveň nově prodlužovaná ulice Závěrka nesleduje technickou stopu současné komunikace a je jediným příjezdem k bytovému komplexu do slepého zakončení ulice k podzemním garážím. Tím razantně zhoršuje životní prostředí a pohodu bydlení nárožního domu a okolí - auta zajíždějící a vyjíždějící z garáže pojedou místním těsně pod okny.

Developer si totiž vyjednal výjimku, aby nemusel přesouvat elektrickou rozvodnu, která bezproblémovému prodloužení ulice překáží. Všechny námitky místních stavební obor zamítl, radnice neslyšela ani na petici se stovkou podpisů. Skupina sousedů z dotčených domů si nakonec najala právníka, který uspěl u soudu s napadením oprávněnosti výjimky. Předseda senátu Městského soudu v Praze dokonce zrušil mezitím vydané uzemní rozhodnutí.

Stavební dokumentace se musela doplnit o nové parametry a soud nařídil i posunout trafostanici, kvůli které by auta musela zajíždět těsně pod okna nynějšího domu v Liborovce. Developer nakonec projekt lehce přepracoval, trafostanici ale nikam nepřesune, jen ji plánuje otočit, aby v ulici vzniklo více místa.

Závěrka

Stále to však neřeší problém v komplikované dopravní situaci při výjezdu aut na křižovatce ulic Závěrka a Liborova. Výstavbou opěrné zdi u trafostanice navíc přijde správa komunikací o možnost přístupu na pozemek. Úředníci přitom mohou stavebníkům nařídit, jaké parametry má prodloužení ulice Závěrka plnohodnotně splňovat a vznést i požadavky na dopravní řešení, například mohou nechat trafostanici odstranit a přemístit ji do bytového komplexu, čímž by podpořili bezpečnou dopravu v kolmém lomení ulic Liborova a Závěrka.

Nic z toho však neudělali a naopak všechna jejich rozhodnutí jsou velmi vstřícná vůči developerskému projektu - stavební úřad posunul lhůtu na doplnění projektu, vyhověl žádosti o sloučení územního a stavebního řízení a oznámení publikoval až po odsouhlasení budoucího prodeje zastupitelstvem, ačkoli komise tento prodej zamítla. Navíc správní řízení vyhlásil tak šikovně, aby zákonná lhůta pro podání námitek běžela přes vánoční svátky.

Ze všech těchto okolností jasně vyplývá, že radnice Prahy 6 dělá dlouhodobě všechny kroky, aby pomohla developerovi v realizaci záměru a o místní obyvatele nejeví žádný zájem.

Ondřej Tolar, sdružení Tejnka a Michal Chylík, spolek Zelený Břevnov